ПРОЕКТ

   

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення  змін до Статуту Одеської вечірньої   (змінної) загальноосвітньої школи №19  ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010 р.  № 5247-V»
 

 Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про вечірню (змінну) школу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005 р. № 397 (зі змінами),  з метою забезпечення права громадян, засуджених до позбавлення волі, та підлітків, що перебувають під слідством, на здобуття повної загальної середньої освіти, приведення установчих документів навчального закладу   у відповідність до вимог чинного законодавства України, виконавчий комітет Одеської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення    «Про внесення змін до Статуту Одеської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи № 19 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010 р. № 5247-V» (додається).

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Стоцьку М.М.

 

 

Міський голова                                                                     О. Костусєв

 

 

 

Керуюча справами                                                               Т. Герасименко


   
 
Вик. Цвірінько
 
 
 
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради 
від
 
 
Про внесення змін до Статуту Одеської вечірньої (змінної)  загальноосвітньої школи № 19
 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області,
 затвердженого рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010 р. № 5247-V
 
 

 Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України    «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про вечірню (змінну) школу,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України   від 04.07.2005 р. № 397 (зі змінами), з метою забезпечення права громадян, засуджених до позбавлення волі, та підлітків, що перебувають під слідством, на здобуття повної загальної середньої освіти, приведення установчих документів навчального закладу у відповідність до вимог чинного законодавства України, Одеська міська рада

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України   від 04.07.2005 р. № 397 (зі змінами), з метою забезпечення права громадян, засуджених до позбавлення волі, та підлітків, що перебувають під слідством, на здобуття повної загальної середньої освіти, приведення установчих документів навчального закладу у відповідність до вимог чинного законодавства України, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до Статуту Одеської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи № 19 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 22.01.2010 р.   № 5247-V (додаються).
 
 2. Доручити виконавчому комітету Одеської міської ради вжити заходів щодо реєстрації змін до Статуту Одеської вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи № 19 ІІ-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області відповідно до чинного законодавства України.
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з освіти, культури, спорту та взаємодії з громадськими організаціями.
 
 
Міський голова                                                                    О. Костусєв
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
Керуюча справами                                                               Т. Герасименко
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
від 
 
ЗМІНИ ДО СТАТУТУ
ОДЕСЬКОЇ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 19 ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ
 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ,
ЗАРЕЄСТРОВАНОГО У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ 17.06.2010 РОКУ
ЗА № 15561050003016658 
 
        
1. Підпункт 1.9 доповнити абзацами наступного змісту:
«- забезпечення права громадян, засуджених до позбавлення волі, та  підлітків, що перебувають під слідством, на здобуття повної загальної середньої освіти;
- сприяння корекції звичок та установок протиправної поведінки засуджених та підлітків, які перебувають у слідчому ізоляторі».
 
2. Підпункт 1.13 викласти у наступній редакції:
«1.13. У навчальному закладі визначені російська та українська мови навчання. У навчальному закладі можуть функціонувати класи для громадян, засуджених до позбавлення волі, та підлітків, що перебувають під слідством, на базі установ державної пенітенціарної служби в м. Одесі; класи для учнів з вадами слуху та учнів, хворих на дитячий церебральний параліч».
 
3. Перший та другий абзаци підпункту 2.4 викласти у наступній редакції:
«Навчання у навчальному закладі може здійснюватися за очною або заочною формою. Для організації навчання за заочною формою навчальний заклад може мати у своєму складі навчально-консультаційні пункти.
Учням навчального закладу надається право та створюються умови для індивідуального, дистанційного навчання та навчання у формі екстернату відповідно до чинного законодавства України».
 
4. Підпункт 2.5 доповнити абзацом наступного змісту:
«Основними формами організації навчального процесу у класах із заочною формою навчання є групові консультації та заліки, що складаються всіма учнями». 
 
5. Підпункт 2.14 доповнити абзацом наступного змісту:
«В окремих випадках, зокрема пов’язаних зі звільненням від відбування покарань, дозволяється достроково проводити підсумкову державну атестацію».
 
6. Підпункт 2.15 викласти у новій редакції:
«2.15. За результатами навчання учням (випускникам) вечірньої школи видається відповідний документ про освіту (табель, свідоцтво, атестат).
Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном».
 
7. Підпункт 2.16 викласти у новій редакції:
«2.16. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються форми морального заохочення відповідно до чинного законодавства. Учні вечірньої школи можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні" та похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" у встановленому законодавством порядку.
Випускники навчального закладу можуть нагороджуватися золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" та срібною медаллю   "За досягнення у навчанні" у встановленому законодавством порядку».
 

8. Розділ ІІ доповнити підпунктом 2.17 наступного змісту:

 «2.17. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту у навчальному закладі у порядку, встановленому для громадян України відповідно до Закону України «Про   правовий   статус іноземців та осіб без громадянства».

 

9. У підпункті 4.2 слово «управління» замітити словом «департамент».

 

10. Доповнити підпункт 4.6 абзацами наступного змісту:

 «- за зразкову поведінку та успіхи у навчанні порушує клопотання перед адміністрацією установи державної пенітенціарної служби України про заохочення осіб, які навчаються;

- забезпечує дотримання педагогічними працівниками встановлених законодавством вимог поводження із засудженими;

  - забезпечує видачу документів про базову або повну середню освіту державного зразка, а у разі відсутності паспорта, ідентифікаційного номера або свідоцтва про народження – видачу табелю успішності».

 

 
ЦІ ЗМІНИ Є НЕВІД’ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ СТАТУТУ ОДЕСЬКОЇ ВЕЧІРНЬОЇ (ЗМІННОЇ) ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 19 ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                  О. Бриндак       Страница создана: 2013.07.05 17:06