ПРОЕКТ

 

Про виконання бюджету міста Одеси  за І півріччя 2013 року

 
 
Бюджет м. Одеси на 2013 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 21.12.2012 р. № 2437-VІ обсягом 2 632 408,1 тис.грн.
Уточнений обсяг бюджету міста складає 3 521 644,144 тис.грн, у тому числі:
·   загальний фонд – 3 036 389,254 тис.грн, з них міжбюджетні  трансферти – 1 060 004,154 тис.грн;
·   спеціальний фонд – 485 254,890 тис.грн, з них бюджет розвитку – 290 000,0 тис.грн.
Бюджет міста Одеси за січень-червень 2013 року за доходами виконано в сумі 1 611 698,1 тис.грн або 97,5 % від плану І півріччя та 45,8 % від плану року.
До загального фонду бюджету міста Одеси без урахування трансфертів за І півріччя 2013 року надійшло 872 145,2 тис.грн або 94,6 % від планових показників І півріччя та 44,1% від річних планових показників.
Доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (делегованих доходів), за січень-червень 2013 року надійшло   660 661,9 тис.грн або 92,1 % до плану І півріччя та 43,6 % від річних планових показників. У порівнянні з аналогічним періодом 2012 року надходження делегованих доходів збільшилися на 28 338,7 тис.грн або 4,5 %.
Доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (власних доходів), за І півріччя 2013 року надійшло  211 483,3 тис.грн або 103,4 % до плану І півріччя 2013 року та 46,0 % від річних планових показників.
Спеціальний фонд бюджету міста Одеси виконано в сумі   244 907,0 тис.грн або 133,0 % від плану І півріччя 2013 року та 50,5 % від річного планового показника. До бюджету розвитку міста за січень-червень 2013 року надійшло 147 073,4 тис.грн або 101,9 % від планових показників     І півріччя та 50,7 % від річного планового показника, у тому числі від продажу землі та відчуження майна, яке перебуває у комунальній     власності, – 12 531,5 тис.грн та єдиного податку 117 546,9 тис.грн.
 
 
Виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2013 року за видатками склало 1 645 382,2 тис.грн або 45,3 % від річного плану, в тому числі   по загальному фонду – 1 441 018,2 тис.грн або 47,3 %, спеціальному фонду – 204 364,0 тис.грн або 34,9 %.
Протягом звітного періоду було забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, в т.ч. відпускних, а також оздоровлення дітей та підлітків під час літніх канікул.
У І півріччі 2013 року Одеською об’єднаною державною фінансовою інспекцією було проведено 4 контрольних заходи у бюджетних установах та комунальних підприємствах міста Одеси. За результатами проведених ревізій були встановлені порушення на загальну суму 7 578,0 тис.грн, з них: незаконних витрат – 233,9 тис.грн, недоотриманних фінансових ресурсів – 70,9 тис.грн та порушень, що не призвели до втрат, – 7 273,2 тис.грн.
У другому кварталі 2013 року проведено 1 контрольний захід на комунальному підприємстві електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло», по якому встановлені порушення на загальну суму   3 682,3 тис.грн, із яких вжитими заходами усунуто порушень на суму   3 655,7 тис.грн.
Станом на 01.07.2013 року за результатами вжитих заходів усунуто порушень на суму 7 551,5 тис.грн або 99,7 % від загальної суми встановлених порушень, в т.ч. відшкодовано незаконних витрат –  233,9 тис.грн або у повному обсязі, надійшло фінансових ресурсів –   44,4 тис.грн або 62,5 % та усунуто порушень, що не призвели до втрат, –    7 273,2 тис.грн або у повному обсязі.
Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Доповідь заступника міського голови – директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги  С.М. про підсумки виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2013 року взяти до відома.
 
2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення    “Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси за    І півріччя 2013 року” (додається).
 
3. Попередити керівників виконавчих органів Одеської міської ради, відповідальних за виконання дохідної частини бюджету міста Одеса, про персональну відповідальність за виконання планових показників дохідної частини бюджету міста Одеси на 2013 рік.
 
 
4. Заступникам міського голови та керівникам виконавчих органів Одеської міської ради встановити жорсткий контроль у підпорядкованих установах та підприємствах щодо безумовного дотримання ними фінансової дисципліни та вимагати від них:
4.1. Здійснити заходи, спрямовані на усунення порушень у повному обсязі, недопущення їх у подальшій роботі, цільове спрямування виділених бюджетних коштів.
Інформацію щодо виконання цього пункту рішення надати до департаменту фінансів Одеської міської ради у тижневий термін.
4.2. Щомісячно до 10 числа місяця наступного за звітним надавати інформацію департаменту фінансів Одеської міської ради про стан усунення порушень за результатами ревізій до повного їх усунення.
 
5. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради вжити заходів щодо:
- посилення контролю за цільовим спрямуванням, економним та ефективним використанням бюджетних коштів;
- недопущення виникнення та зростанням дебіторської та кредиторської заборгованості, у тому числі з простроченим строком оплати;
- дотримання першочерговості забезпечення фінансування в повному обсязі соціальних і захищених статей видатків при фінансуванні підпорядкованих установ;
- недопущення наявності на рахунках залишків коштів субвенцій Державного бюджету України.
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ільченка М.С.
 
 
 
 Міський голова                                                                    О. Костусєв
 
 
 
 
Керуюча справами                                                              Т. Герасименко


   
 
 
Вик. Бедрега 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
 
 
 
Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Одеси   за І півріччя 2013 року
 
 
 
Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 23  частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, Одеська міська рада
 
                ВИРІШИЛА:
               
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Одеси за І півріччя 2013 року (додатки 1-5).
        
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів.
 
 
 
 
Міський голова                                                                    О. Костусєв
 
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
 
 
Керуюча справами                                                               Т. Герасименко

Страница создана: 2013.07.19 16:29