Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 484 від 28.12.2017 р.
 
 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради
проекту рішення «Про надання згоди на списання
з балансу комунальної установи
«Міська клінічна лікарня № 11» основних засобів»
 
Відповідно до статей 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, Порядку списання майна та об'єктів комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3333-VI, у зв’язку з непридатністю до подальшої експлуатації основних засобів, які знаходяться на балансі комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 11», виконавчий комітет Одеської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про надання згоди на списання з балансу комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 11» основних засобів» (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.
 
 
 
В.о. міського голови                                                                 А. Орловський 
 
 
Керуюча справами                                                                        О. Оніщенко
 
 
 
 
Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради від 28.12.2017
№ 484
 
 
Про надання згоди на списання з балансу комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 11» основних засобів
 
Відповідно до статей 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314, Порядку списання майна та об'єктів комунальної власності, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3333-VI, у зв’язку з непридатністю для подальшої експлуатації основних засобів, які знаходяться на балансі комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 11», Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Надати згоду на списання з балансу комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 11» основних засобів, непридатних для подальшого використання, згідно з переліком (додається).
 
2. Доручити комунальній установі «Міська клінічна лікарня № 11»:
2.1. Вжити заходів з розбирання (демонтажу) майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, після чого забезпечити оприбуткування усіх вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, придатних для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання.
2.2. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбуткувати як вторинну сировину (металобрухт тощо).
2.3. У місячний термін після закінчення процедури розбирання (демонтажу) та оприбуткування майна надати до департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради звіт про списання майна згідно із законодавством.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань комунальної власності.
 
Міський голова                                                                              Г. Труханов
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
Керуюча справами                                                                        О. Оніщенко                                
 
 
Додаток 
до рішення
Одеської міської ради
від
ПЕРЕЛІК
майна комунальної установи «Міська клінічна лікарня № 11»,
що підлягає списанню
 
з/п
Найменування основних засобів
Інвентарний номер
Рік
випуску
Вартість
(грн)
Знос
(%)
Первісна
Залишкова
1.
Гамма-терапевтичний апарат «АГАТ-С»
10470575
1978
90515,00
-
100 %
2.
Комп’ютерний томограф Siemens
10470536
1992
1633807,00
-
100 %
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                       О. Потапський
 
 

Страница создана: 2018.01.03 16:55