Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№1179 від 01.11.2007р.

Про розгляд протесту прокурора міста Одеси від 19.10.2007 року № 111/07-07

на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.04.2007 року №456

«Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю

«Юг-Курорт-Сервіс» на проектування та будівництво 18-поверхового житлового

будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземнім паркінгом за адресою:

м. Одеса, вул. Левітана, 95»

Прокурором міста Одеси 19.10.2007 року внесений протест №111/07-07 на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.04.2007 року №456.
Виконавчим комітетом Одеської міської ради 19.04.2007 року прийняте рішення №456 «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Юг-Курорт-Сервіс» на проектування та будівництво 18-поверхового житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземнім паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 95».
Прокурор міста Одеси вважає, що вказане рішення є незаконним і підлягає скасуванню з наступних підстав.
Згідно з вимогами ст. 10 Закону України «Про планування і забудову територій» планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами, відповідно до їх повноважень, визначених законом, і полягає в розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень щодо дотримання містобудівної документації.
Містобудівна документація затверджується відповідною місцевою радою з визначенням строку її дії та переліку раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність, а також тих рішень, до яких необхідно внести відповідні зміни.
Зміни до містобудівної документації вносяться рішенням ради, яка затвердила містобудівну документацію, після погодження з відповідним спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури.
Згідно з вимогами ст. 24 вищевказаного закону, фізичні та юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об'єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов'язані отримати від виконавчих органів відповідних рад, у разі делегування ним таких повноважень відповідними радами, дозвіл на будівництво об'єкта містобудування (далі — дозвіл на будівництво).
Фізичні та юридичні особи, зацікавлені в здійсненні будівництва об'єктів містобудування, подають письмову заяву про надання дозволу на будівництво до виконавчого органу відповідної ради.
До заяви додається документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.
Відповідно до положень ст. 18 вказаного закону, при здійсненні планування й забудови територій на місцевому рівні врахування громадських інтересів полягає у визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань, забезпечення сталого розвитку населеного пункту.
Для врахування громадських і приватних інтересів виконавчі органи міських рад, у межах повноважень, визначених законом:
- протягом двох тижнів після прийняття рішення про розроблення відповідної містобудівної документації повідомляють через засоби масової інформації про початок їх розроблення, а також про форми, місце і строк подання фізичними та юридичними особами пропозицій стосовно цієї документації;
- протягом місяця після завершення розроблення відповідної містобудівної документації повідомляють через засоби масової інформації про місце їх розгляду, форми, місце і строк подання пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення;
- оприлюднюють через засоби масової інформації рішення про затвердження містобудівної документації;
- інформують про правові, економічні та екологічні наслідки планування території, а також про порядок врахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок, будівель і споруд, що оточують місце будівництва.
Проте, встановлено, що до прийняття вищевказаного рішення виконавчим комітетом Одеської міської ради, містобудівне обґрунтування розміщення 18-поверхового будинку з офісними приміщеннями на місці існуючого літнього кінотеатру за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 95, не було затверджено рішенням Одеської міської ради.
Згідно з п. 2 вказаного рішення підприємство зобов’язано оформити правовстановлюючий документ на користування земельною ділянкою. Документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою в ТОВ «Юг-Курорт-Сервіс» не було.
Таким чином, виконавчим комітетом Одеської міської ради при прийнятті рішення від 19.04.2007 року №456 „Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Юг-Курорт-Сервіс» на проектування та будівництво 18-поверхового житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземнім паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 95», порушено вимоги ст. 19 Конституції України, згідно з якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити протест прокурора міста Одеси від 19.10.2007 року № 111/07-07 на рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.04.2007 року №456 «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Юг-Курорт-Сервіс» на проектування та будівництво 18-поверхового житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземнім паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 95».

2. Скасувати рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 19.04.2007 року №456 «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Юг-Курорт-Сервіс» на проектування та будівництво 18-поверхового житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземнім паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 95».

3. Про прийняте рішення повідомити прокурора міста Одеси.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Кучука М.І.

Міський голова                      Е. Гурвіц
Керуюча справами               Т. Єршова

 


Страница создана: 2007.11.05 11:29