Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 458 від 25.10.2018 р.

   

Про проведення відкритого архітектурного конкурсу

 на кращу проектну пропозицію з благоустрою зеленої зони

схилів у районі бульвару Михайла Жванецького від Одеського

художнього музею до Військового узвозу в м. Одесі

 

 

Відповідно до статей 30, 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статей 2, 6 Закону України «Про архітектурну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2137 «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів», розглянувши інформацію управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, з метою пошуку кращих проектних рішень з благоустрою зеленої зони схилів у районі бульвару Михайла Жванецького від Одеського художнього музею до Військового узвозу в м. Одесі виконавчий комітет Одеської міської ради

 

ВИРІШИВ:

1. Провести відкритий архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію з благоустрою зеленої зони схилів у районі бульвару Михайла Жванецького від Одеського художнього музею до Військового узвозу в  м. Одесі.

 

2. Доручити управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради виступити замовником  відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію з благоустрою зеленої зони схилів у районі бульвару Михайла Жванецького від Одеського художнього музею до Військового узвозу в м. Одесі.

 

3. Затвердити склад журі  відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію з благоустрою зеленої зони схилів  у районі бульвару Михайла Жванецького від Одеського художнього музею до Військового узвозу в м. Одесі (додаток 1).

 

4. Затвердити умови та програму  відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію з благоустрою зеленої зони схилів у районі бульвару Михайла Жванецького від Одеського художнього музею до Військового узвозу в м. Одесі (додаток 2).

        

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради передбачити видатки у бюджеті міста Одеси на 2019 рік на заохочення переможців та учасників  відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію з благоустрою зеленої зони схилів у районі бульвару Михайла Жванецького від Одеського художнього музею до Військового узвозу в м. Одесі у сумі 300 000 (триста тисяч) грн.

         

6. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.

        

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Рябоконя П.М.

 

 Міський голова                                                                               Г. Труханов

 Керуюча справами                                                                        О. Оніщенко

  

 

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради

від 25.10.2018 р.

№  458

 

 

СКЛАД ЖУРІ

 відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію

з благоустрою зеленої зони схилів  у районі бульвару Михайла Жванецького

від Одеського художнього музею до Військового узвозу в м. Одесі

 

Цуцкиридзе Нана Нугзарівна

-

секретар журі конкурсу, архітектор, м. Одеси (за згодою);

 

Бєлєнко Надія Вікторівна

 

-

начальник управління з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації (за згодою);

 

Бондар Ганна Вячеславівна

-

архітектор, м. Київ (за згодою);

 

 

Глазирін Володимир Львович

-

народний архітектор України (за згодою);

 

 

Дроздов Олег Анатолійович

-

архітектор, м. Харків (за згодою);

 

 

Крячко Марина Володимирівна

-

архітектор, ландшафтний дизайнер, м. Харків (за згодою);

 

Мироненко Василь Іванович

 

-

голова Одеської обласної організації Спілки архітекторів України (за згодою);

 

Уреньов Валерій Павлович

 

-

директор Архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури (за згодою);

 

Чаплінський Юліан Михайлович

 

-

начальник управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради (за згодою);

Шайденко Михайло Олександрович

-

в.о. начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.

 

Керуюча справами                                                                           О. Оніщенко

   

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради

від 25.10.2018 р.
№ 458 
 

 

УМОВИ ТА ПРОГРАМА

 відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію

з благоустрою зеленої зони схилів у районі бульвару Михайла Жванецького

від Одеського художнього музею до Військового узвозу в м. Одесі

 

 

1. Замовником і організатором  відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію з благоустрою зеленої зони схилів у районі бульвару Михайла Жванецького від Одеського художнього музею до Військового узвозу в м. Одесі (далі – Конкурс) є управління архітектури та містобудування Одеської міської ради.

2. До організації Конкурсу залучені громадські організації «Асоціація архітекторів Одеси» та «Урбан Інст», до повноважень яких входять: підготовка матеріалів завдання Конкурсу, опрацювання результатів громадського розгляду проектних пропозицій, сприяння популяризації Конкурсу, забезпечення зв’язку з іногородніми учасниками Конкурсу та членами журі.

3. Конкурс проводиться як відкритий архітектурний конкурс в один тур.

4. Преміальний фонд Конкурсу формується за рахунок бюджету  м. Одеси. Інші витрати здійснюються за рахунок джерел, не заборонених законодавством.

5. Мета Конкурсу – розробка архітектурного рішення з благоустрою зеленої зони схилів у районі бульвару Михайла Жванецького від Одеського художнього музею до Військового узвозу в м. Одесі.

6. Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється в друкованих засобах масової інформації, а також розповсюджується через організації Національної спілки архітекторів України, Національної спілки художників України, Спілки будівельників України, місцеві органи. Конкурс починається з 12 листопада 2018 року і закінчується 22 квітня 2019 року. Останній термін реєстрації учасників – до 17.00 12 лютого 2019 року. Останній термін подачі конкурсних робіт – до 17.00 12 березня 2019 року. 

7. У Конкурсі можуть взяти участь професійні архітектори, дизайнери, студенти архітектурно-художніх вищих навчальних закладів, проектні організації, авторські колективи архітекторів, дизайнерів та інженерів, наділені повноваженнями ведення особистої діяльності у сфері архітектури. До авторських колективів можуть долучатись фахівці інших галузей, що мають досвід зі створення об’єктів благоустрою.

8. Учасники Конкурсу мають подати заявку на участь у Конкурсі та зареєструватися у секретаря журі Конкурсу. Участь у конкурсі безкоштовна. Реєстраційний внесок не сплачується. При реєстрації учасники отримують конкурсну документацію, повідомляють номер свого телефону і електронну адресу на випадок необхідності повідомлення про будь-які зміни та доповнення до документації. Секретар журі Конкурсу працює з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 18.00. Контактний тел.: 050-190-37-56, 095-430-84-44.

Проекти, подані без заявок та реєстрації, не можуть взяти участь  у Конкурсі.  

9. Конкурсна документація включає: копію рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про проведення Конкурсу, завдання Конкурсу, топографічні матеріали в масштабі 1:2000 і 1:500, викопіювання з плану зонування (зонінгу) м. Одеси, схему меж розробки проекту. Конкурсна документація надається в електронному вигляді і є однаковою для всіх учасників Конкурсу.

10. У конкурсних проектних пропозиціях необхідно розкрити архітектурно-планувальну ідею благоустрою території, архітектурно-планувальні рішення її елементів, розробити пропозиції щодо зовнішнього вигляду малих архітектурних форм. Необхідно надати пропозиції щодо реконструкції і подальшого використання існуючих об’ємно-планувальних елементів парку, будівель і споруд.

Потрібно запропонувати проектні рішення щодо організації пішохідно-транспортного руху в межах території, зонування з огляду на необхідність створення умов для тихого відпочинку, відпочинку з дітьми різних вікових категорій, занять фізкультурою і спортом.

Необхідно надати пропозиції щодо застосування елементів благоустрою.

При розробці проектних пропозицій потрібно дотримуватись меж території, що встановлені у завданні Конкурсу, діючих державних будівельних норм, вимог діючого законодавства з охорони об’єктів культурної спадщини. 

11. Обов’язковий склад матеріалів конкурсного проекту:

- ситуаційний план у довільному масштабі;

- опорний план в масштабі 1:2000;

- генеральний план на геопідоснові в масштабі 1:500; 

- плани, фасади (розгортки), розрізи (профілі), елементи благоустрою;

- візуалізація проектних рішень;

- пояснювальна записка із роз’ясненням архітектурно-планувальної ідеї, прийнятих архітектурних, дизайнерських, конструктивних та інженерних рішень.

У пояснювальній записці необхідно надати роз’яснення щодо доцільності планувальних рішень, техніко-економічні показники. 

12. Матеріали конкурсних проектних пропозицій надаються українською мовою.

13. Конкурсні проектні пропозиції надаються у друкованому вигляді: креслення – на планшетах формату А-0; пояснювальна записка –  у зброшурованому вигляді на аркушах формату А-4, на електронному носії.

14. Учасники Конкурсу за бажанням можуть надати додаткові проектні матеріали, що розкривають творчу ідею (макет, відеопрезентація тощо).

15. Конкурсні проекти надаються авторами анонімно під девізом у формі шестизначного числа, який необхідно зазначити у верхньому правому куті перших сторінок усіх матеріалів проекту. Інформація про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, контактна адреса і телефон, кваліфікація, а також вказівка щодо розподілу можливої премії між членами авторського колективу, завірена їх підписами, банківські реквізити для перерахування можливої премії) подається в запечатаному конверті з таким самим девізом. На конверті не має бути будь-яких даних, які можуть ідентифікувати авторів конкурсного проекту.

16. Матеріали конкурсних проектних пропозицій учасники Конкурсу надають секретарю журі Конкурсу.

17. Конкурс вважається таким, що відбувся, у разі надання до журі Конкурсу не менше 3-х конкурсних проектних пропозицій.

18. Організатори Конкурсу забезпечують роботу журі Конкурсу, творче та громадське обговорення проектних пропозицій.

19. Голова журі Конкурсу та його заступник обираються на першому засіданні журі Конкурсу шляхом таємного голосування простою більшістю голосів.

20. Журі Конкурсу на своїх засіданнях розглядає надані роботи, перевіряє їх відповідність умовам Конкурсу, визначає кращі проектні пропозиції, присуджує премії.

21. До прийняття рішення журі Конкурсу проводиться виставка та громадський розгляд проектів. Відгуки, пропозиції та зауваження громадськості можуть бути враховані журі Конкурсу.

22. Члени журі Конкурсу не мають права розголошувати будь-які відомості, пов’язані з розглядом проектів і присудженням премій.

23. Рішення журі Конкурсу вважається правомочним, якщо у засіданні взяло участь сім або більше членів журі Конкурсу. Рішення журі Конкурсу оформлюється протоколом, який готує секретар Конкурсу та підписують усі члени журі Конкурсу, які брали участь у голосуванні.

24. Для нагороди авторів кращих конкурсних проектів передбачені грошові премії:

- перша премія   – 120 000 грн;

- друга премія     –   90 000 грн;

- третя премія      –   60 000 грн.

Також передбачені заохочувальні премії на загальну суму 30 000 грн, які журі Конкурсу має право розподілити між учасниками Конкурсу, у тому числі тими, що не здобули першу, другу або третю премії.

25. Виплата премій за кращі проекти, а також заохочувальні премії, здійснюється обов’язково. Виплата премій здійснюється з урахуванням податків, що передбачені чинним законодавством України, безготівково, на банківські рахунки переможців і учасників Конкурсу. 

26. Фізичні та юридичні особи запрошуються до участі в якості інвесторів Конкурсу для нагороди переможців, відзначення проектів додатковими призами та преміями, а також для інвестування робіт з благоустрою території. Про свої наміри щодо цього фізичні та юридичні особи мають повідомити секретаря журі Конкурсу у строк до 18 квітня 2019 року. Такі заохочення не звільняють замовника Конкурсу від виплати премій, що визначені пунктом 24 цього додатка.

27. Рішення журі Конкурсу приймає за підсумками відкритого голосування простою більшістю голосів. Секретар журі Конкурсу не бере участі у голосуванні. У спірних випадках голосування голова журі Конкурсу має право подвійного голосу.

28. Рішення журі Конкурсу є остаточним і не може бути змінено,  у тому числі й замовником Конкурсу.

29. Конкурсні проектні пропозиції, що здобудуть три перших місця, залишаються у власності замовника Конкурсу. Друковані матеріали усіх інших проектів повертаються авторам у місячний термін після прийняття рішення журі Конкурсу. Після спливу вказаного терміну організатори Конкурсу не несуть відповідальність за збереження проектів, якщо за їх поверненням автори не звернулись.

30. Журі Конкурсу оголошує рішення про визначення кращих проектних пропозицій не пізніше ніж за тиждень після дати закінчення Конкурсу. Про час та місце оголошення рішення журі Конкурсу організатор повідомляє всіх учасників Конкурсу.

31. Переможець Конкурсу може бути запрошений для подальшого розроблення проектно-кошторисної документації з благоустрою території.

32. Інформація про Конкурс, громадський розгляд проектів, матеріали конкурсних проектів, а також про підсумки Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Одеської міської ради та у засобах масової інформації.

33. Програма і умови Конкурсу погоджені членами журі, Одеською обласною державною адміністрацією та місцевою організацією Національної спілки архітекторів України.

 

Керуюча справами                                                                           О. Оніщенко

  

 


Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради №458 від 25.10.2018p. оприлюднено в газеті «Одесский вестник» №44 від 03.11.2018р.


Страница создана: 2018.10.29 18:46