Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 132 від 25.04.2019 р.

Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у сфері діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 липня 2014 року № 151

Відповідно до статті 40, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», на виконання Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою впорядкування роботи з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію у сфері діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у сфері діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 липня 2014 року № 151:
1.1. Виключити з підпункту 4.7 пункту 4 та підпункту 6.3 пункту 6 слова «пропускний режим та».
1.2. Доповнити пункт 6 підпунктом 6.4 наступного змісту:
«6.4. Внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, довідки, рекомендації, внутрішнє погодження, інші документи, пов’язані з розробкою напряму діяльності виконавчих органів Одеської міської ради або здійсненням контрольних, наглядових функцій, делегованих повноважень, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.

Міський голова         Г. Труханов

Керуюча справами    О. Оніщенко


Страница создана: 2019.04.26 17:16