Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 194 від 30.05.2019 р.

Про створення міської комісії з розгляду питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни

Відповідно до статей 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 року № 458 «Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», від 23 вересня 2015 року № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам», Типового положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», затвердженого наказом Міністерства соціального захисту населення України від 30 травня 1996 року № 79, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити міську комісію з розгляду питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни, та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про міську комісію з розгляду питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни (додаток 2).

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 липня 2016 року № 209 «Про створення міської комісії з розгляду питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 194 від 30.05.2019 р.


СКЛАД
міської комісії з розгляду питань, пов’язаних зі встановленням
статусу учасника війни

Китайська Олена Петрівна - голова міської комісії, директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Шатохіна Ольга Володимирівна - секретар міської комісії, начальник відділу юридичного забезпечення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Члени міської комісії:

- голова Приморської районної організації ветеранів міста Одеси (за згодою);

- заступник начальника – начальник відділу забезпечення комунальної установи «Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – «077»)»;

- головний спеціаліст сектору використання інформації відділу документів трудового архіву департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради;

- депутат Одеської міської ради, член депутатської фракції «Одеська міська організація політичної партії «Об’єднання «САМОПОМІЧ» (за згодою);

- головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області (за згодою);
- депутат Одеської міської ради, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (за згодою);

- керівник громадської організації «Спілка сприяння військовослужбовцям та ветеранам міста Одеси» (за згодою);

- представник департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;

- депутат Одеської міської ради, член депутатської фракції «Українська морська партія Сергія Ківалова» (за згодою);

- інспектор ІІ категорії Управління Служби безпеки України в Одеській області (за згодою);

- депутат Одеської міської ради, член депутатської фракції «Одеської міської організації політичної партії «Довіряй ділам» (за згодою);

- начальник відділу у справах інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення в Київському районі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

- начальник відділу у справах інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення в Приморському районі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

- депутат Одеської міської ради, член депутатської фракції політичної партії «Опозиційний блок» (за згодою);

- начальник відділу у справах інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення в Суворовському районі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

- начальник відділу у справах інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення в Малиновському районі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

- старший інспектор з особливих доручень управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою);

- завідувач Південного міжрегіонального сектору Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в Одеській області (за згодою);

- головний спеціаліст відділу соціального забезпечення обласного військового комісаріату (за згодою);

- начальник відділу з питань фінансування соціального захисту та соціального забезпечення департаменту фінансів Одеської міської ради.

Керуюча справами О. Оніщенко 


Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 194 від 30.05.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про міську комісію з розгляду питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни
(далі – Положення)

І. Загальні положення

1.1. Дане Положення встановлює порядок діяльності міської комісії з розгляду питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни (далі – Комісія), особам, які народилися до 31 грудня 1932 року включно і з поважних причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи в період Другої світової війни та війни з імперіалістичною Японією 1941-1945 років; працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення; у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.
1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постановами Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 року № 458 «Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», від 23 вересня 2015 року № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам», наказами Міністерства соціальної політики України, іншими чинними нормативно-правовими актами та цим Положенням.
1.3. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
Очолює Комісію директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
1.4. Комісія організовує розгляд заяв громадян, вивчення документів та інших доказів, веде облік цих документів та приймає рішення щодо надання або відмови у встановленні статусу учасника війни.


Комісія несе відповідальність за прийняті рішення. Рішення Комісії оформлюються за встановленою формою, підписуються головою разом із членами Комісії та скріплюються гербовою печаткою департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
1.5. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за необхідності.

ІІ. Повноваження Комісії

2.1. Комісія зобов’язана уважно вивчати документи, заслуховувати пояснення громадян, які їх подали, свідків, представників державних і громадських організацій, рад ветеранів, досліджувати інші докази, надавати допомогу громадянам у розшуку документів, інших доказів, необхідних для встановлення статусу учасника війни, та в 10-денний термін з дня подання документів прийняти відповідне рішення, про що проінформувати громадянина.
2.2. Підставою для встановлення Комісією статусу учасника війни можуть бути:
- довідки, що підтверджують факт роботи в період війни, особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати, висновки медико-соціальних експертних комісій, посвідчення, атестати, характеристики, евакуаційні листи, документи держав, з якими підписані міжнародні угоди, довідки органів внутрішніх справ, суду, органів прокуратури, дізнання та слідства;
- довідки партизанських загонів, підпільних груп;
- акти, довідки заготівельних організацій, кооперативних об’єднань, управлінь сільського господарства, відповідних місцевих та інших органів державної влади та громадських організацій;
- дані з господарських книг, довідки архівів та інших органів;
- посвідчення про урядові нагороди, нагородні листи, почесні грамоти та інші документи, державні нагороди колишнього СРСР, якими нагороджені за заслуги в роки Другої світової війни та війни з імперіалістичною Японією 1941-1945 років.
2.3. Підставою для встановлення Комісією статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередньо участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебували безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення; здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України про залучення до забезпечення проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією, його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угрупувань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення), а також інші документи, видані державними органами, підприємствами, установами, організаціями, що містять відомості про безпосередню участь працівника в забезпеченні виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів і розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень) – для працівників, які на строк не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування, залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення; витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил України про залучення до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, витяги з наказів Командувача об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угрупувань про прибуття (вибуття) до (з) районів здійснення таких заходів; документи про направлення у відрядження до районів здійснення таких заходів – для працівників, які на строк не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування, залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.
2.4. У разі відсутності документів та інших доказів у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, пожежами, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями факт роботи в період Другої світової війни підтверджується показаннями не менше двох свідків. Показання свідків оформлюються протоколом опитування свідків, що складається Комісією за встановленою формою.
Свідками можуть бути особи, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, установі, організації (у томі числі колгоспі) або в одній системі чи одному населеному пункті і мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.
Свідками також можуть бути особи, які є ветеранами війни, статус учасника війни яким (про факт їх роботи за час, про який вони свідчать) встановлено показаннями свідків.
Показання свідків, які проживають на території інших держав колишнього СРСР, оформлюються у довільній формі із засвідченням підпису свідка в установленому законом порядку. Підтвердження факту роботи цих свідків є обов’язковим.
Свідками можуть бути особи, які на час підтвердження факту роботи заявника, досягли 14-річного віку.
2.5. У разі виникнення спірних питань, Комісія зобов’язана подати матеріали зі своїми пропозиціями і рекомендаціями для розгляду до обласної або відомчих комісій вищого рівня у 10-денний термін з дня прийняття рішення.
2.6. Рішення Комісії щодо встановлення статусу учасника війни зберігаються в особистих, у тому числі пенсійних справах громадян, і в окремих справах загального діловодства як обов’язкові документи. За поданням Комісії учасникам війни видається посвідчення в порядку та за формою, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни».
2.7. Статус учасника війни особам, які народилися після 31 грудня 1932 року, може бути встановлений лише за наявності документів та інших доказів, що незаперечно підтверджують факт роботи в період Другої світової війни.
2.8. Статус учасника війни особам, визначеним у пункті 2 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які в період Другої світової війни та війни з імперіалістичною Японією 1941-1945 років працювали в тилу в індивідуальних сільських господарствах, встановлюється на підставі посвідчень, актів, довідок заготівельних організацій, управлінь сільського господарства, органів місцевої влади, уповноважених державних органів та громадських організацій, а також на підставі даних господарських книг, довідок, виданих архівами та іншими органами, рішень зборів селян та показань свідків.
2.9. Статус учасника війни особам, які навчалися в період війни у вищих, середніх спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладах, встановлюється у разі наявності архівних документів про залучення під час навчання до роботи в народному господарстві, направлення на практичні роботи. Підставою для встановлення статусу учасника війни в цьому випадку може бути наказ (інший документ) по навчальному закладу про залучення до роботи, а також документ, що підтверджує факт навчання студента або учня в навчальному закладі, або показання свідків.
2.10. При розгляді питань, пов’язаних зі встановленням статусу учасника війни, Комісія може брати до уваги документи інших держав, які у встановленому порядку підтверджені державними органами колишнього СРСР, України або міжнародними угодами.

Керуюча справами О. Оніщенко


Страница создана: 2019.06.03 16:39