Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 76 від 26.03.2020 р.

Про затвердження Порядку забезпечення протезно-ортопедичними виробами осіб з інвалідністю, у тому числі дітей, у межах Міської програми «Рівність» на відповідний рік

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 року № 849, Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321, Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 757, та Міської програми «Рівність» на відповідний рік виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок забезпечення протезно-ортопедичними виробами осіб з інвалідністю, у тому числі дітей, у межах Міської програми «Рівність» на відповідний рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. Оніщенко

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 76 від 26.03.2020 р.

ПОРЯДОК
забезпечення протезно-ортопедичними виробами осіб з інвалідністю,
у тому числі дітей, у межах Міської програми «Рівність» на відповідний рік

1. Порядок забезпечення протезно-ортопедичними виробами осіб з інвалідністю, у тому числі дітей, у межах Міської програми «Рівність» на відповідний рік (далі – Порядок) визначає механізм безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, у тому числі дітей (далі – особи з інвалідністю), протезно-ортопедичними виробами.

2. Забезпечення осіб з інвалідністю протезно-ортопедичними виробами здійснюється:
- на підставі заяви особи з інвалідністю про забезпечення протезно-ортопедичним виробом за ціною, яка перевищує граничну ціну, затверджену наказом Міністерства соціальної політики України від 06 серпня 2019 року № 1208 «Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації»;
- відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321.

3. Протезно-ортопедичними виробами забезпечуються особи з інвалідністю, які зареєстровані та проживають у м. Одесі.

4. Особи з інвалідністю забезпечуються протезно-ортопедичними виробами відповідно до індивідуальної програми реабілітації із зазначенням додаткової рекомендації медико-соціальної експертної комісії/лікарсько-консультативної комісії про забезпечення виробом, який має покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики і дає можливість особам з інвалідністю виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями, забезпечувати догляд за дітьми та вести активний спосіб життя (заняття спортом, туризм тощо), тобто виробом підвищеної функціональності.

5. Облік осіб з інвалідністю, які мають право на забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності, ведуть районні управління соціального захисту населення міста Одеси за зареєстрованим місцем проживання/перебування таких осіб.
Районні управління соціального захисту населення міста Одеси готують документи на розгляд робочій групі з питань забезпечення протезно-ортопедичними виробами осіб з інвалідністю (далі – Робоча група) з обов’язковим включенням клопотання/характеристики з місця роботи/навчання або від громадського об’єднання, членом якого є заявник.

6. Підприємства, що виконують індивідуальні заявки з протезно-ортопедичного протезування (далі – Підприємства), мають бути визначені протокольними рішеннями Експертної комісії Міністерства соціальної політики України.

7. Підприємство надає висновок щодо можливості користування протезно-ортопедичним виробом підвищеної функціональності особою з інвалідністю та відповідну калькуляцію вартості виробу.

8. Рішення про забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності за ціною, що перевищує граничну ціну, та проведення відповідної оплати приймається Робочою групою.
Робоча група є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, завданням якого є визначення доцільності забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності осіб з інвалідністю за ціною, що перевищує граничну ціну.
Робочу групу очолює голова, який за посадою є заступником міського голови, який забезпечує виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я, соціального захисту населення та праці, сімейної політики. Заступником голови робочої групи є за посадою директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
Склад Робочої групи затверджується розпорядженням міського голови, який формується з числа депутатів Одеської міської ради (за згодою), посадових осіб департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та представників громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю (за згодою).
Робоча група для виконання покладених на неї завдань має право:
- залучати спеціалістів, експертів, у тому числі представників громадських організацій (за згодою), до розгляду питань, що належать до компетенції Робочої групи;
- одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
Робоча група розглядає питання забезпечення протезно-ортопедичними виробами підвищеної функціональності осіб з інвалідністю за ціною, що перевищує граничну ціну, з урахуванням висновку Підприємства щодо можливості користування протезно-ортопедичним виробом підвищеної функціональності особою з інвалідністю та наданої калькуляції вартості протезно-ортопедичного виробу.

9. Основною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за потреби. Засідання Робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Рішення за результатами засідання Робочої групи приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Рішення Робочої групи оформлюється протоколом, який підписують головуючий на засіданні та секретар.

11. Оплата за виготовлений протезно-ортопедичний виріб підвищеної функціональності проводиться:
- в межах граничної ціни на протезно-ортопедичний виріб, згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 06 серпня 2019 року № 1208 «Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації» – за рахунок коштів державного бюджету;
- понад граничну ціну – за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради в рамках Міської програми «Рівність» на відповідний рік.

12. Вартість протезно-ортопедичних виробів підвищеної функціональності без урахування податку на додану вартість не може перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на дату укладання договору.

13. На підставі протоколу засідання Робочої групи департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради готується проєкт розпорядження міського голови про забезпечення протезно-ортопедичними виробами в межах Міської програми «Рівність» на відповідний рік. До проєкту розпорядження міського голови додається завірена копія відповідного протоколу.

14. На підставі розпорядження міського голови протягом 5 робочих днів департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради укладає договір з Підприємством та подає його на реєстрацію до органів Державної казначейської служби України.

15. Організаційне забезпечення роботи Робочої групи проводить департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.

Керуюча справами                      О. Оніщенко


Страница создана: 2020.03.30 17:53