Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 102 від 30.04.2020 р.

Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 жовтня 2005 року № 754, в частині затвердження порядку проведення дистанційного засідання виконавчого комітету Одеської міської ради

Відповідно до статей 51, 52, 54, пункту 111 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 жовтня 2005 року № 754, доповнивши його розділом 2.9 такого змісту:
«2.9. Порядок проведення дистанційного засідання виконкому
2.9.1. Рішення про проведення дистанційного засідання виконкому приймається міським головою та доводиться до відома членів виконкому і територіальної громади міста Одеси не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання виконкому.
2.9.2. Інформація про проведення дистанційного засідання виконкому розміщується на офіційному сайті Одеської міської ради департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.
Інформування членів виконкому про проведення дистанційного засідання виконкому забезпечується департаментом документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради.
2.9.3. Дистанційне засідання виконкому проводиться відповідно до порядку денного, який складається департаментом документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради на підставі пропозицій членів виконкому.
2.9.4. До порядку денного дистанційного засідання виконкому можуть вноситися виключно питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій, або реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні питання.
2.9.5. Розсилання порядку денного дистанційного засідання виконкому та проєктів рішень виконкому, включених до порядку денного, здійснюється департаментом документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради на офіційні електронні адреси членів виконкому, які були надані ними особисто.
2.9.6. Дистанційне засідання виконкому відкриває та веде у Великій залі адміністративної будівлі Одеської міської ради (пл. Думська, 1) міський голова, а у випадках, передбачених статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заступник міського голови, який виконує обов’язки міського голови.
2.9.7. Дистанційне засідання виконкому є гласним, крім випадків, установлених чинним законодавством України. Гласність дистанційного засідання виконкому забезпечується шляхом його трансляції на офіційному вебсайті Одеської міської ради та в мережі «Інтернет».
2.9.8. Дистанційне засідання виконкому є правомочним, якщо в ньому бере участь, у тому числі у режимі відеоконференції, більше половини членів від загального складу виконкому. У разі необхідності окремі члени виконкому за дорученням міського голови можуть перебувати у приміщенні разом з головуючим на дистанційному засіданні виконкому. Разом з головуючим на дистанційному засіданні виконкому мають бути присутні особи, які ведуть протокол та встановлюють результати голосування. У разі необхідності доповідачі з питань порядку денного дистанційного засідання виконкому знаходяться у приміщенні разом з головуючим для надання відповідей на запитання членів виконкому.
2.9.9. Форма участі директора юридичного департаменту Одеської міської ради у дистанційному засіданні виконкому (особиста присутність у приміщенні разом з головуючим або в режимі відеоконференції) визначається головуючим.
2.9.10. Головуючий на дистанційному засіданні виконкому:
- відкриває та веде засідання, оголошує перерви;
- вносить для обговорення питання з порядку денного дистанційного засідання виконкому, організовує розгляд питань;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
- забезпечує дотримання положень Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради всіма присутніми на дистанційному засіданні виконкому;
- ставить при необхідності питання доповідачам, співдоповідачам, виступаючим.
2.9.11. Головуючий на дистанційному засіданні виконкому встановлює тривалість виступів.
2.9.12. Рішення виконкому щодо питань, внесених до порядку денного дистанційного засідання, приймаються на засіданні виконкому шляхом голосування простою більшістю голосів від загального складу виконкому (про що свідчить піднята вверх рука члена виконкому).
2.9.13. На дистанційному засіданні виконкому ведеться протокол, в якому відображається хід засідання виконкому, виступи його членів. Протокол дистанційного засідання виконкому підписується міським головою та керуючою справами виконкому.
2.9.14. Черговість ідентифікації, реєстрації та голосування членів виконкому здійснюється в алфавітному порядку.
2.9.15. Ідентифікація та реєстрація членів виконкому, які беруть участь у дистанційному засіданні виконкому та фізично знаходяться у приміщенні з головуючим, може здійснюватися шляхом оголошення головуючим прізвища члена виконкому.
2.9.16. Ідентифікація та реєстрація членів виконкому, які беруть участь у дистанційному засіданні виконкому у режимі відеоконференції, додатково фіксується виведенням зображення кожної особи на стаціонарному екрані, розташованому у Великій залі адміністративної будівлі Одеської міської ради.
2.9.17. Голосування членів виконкому, які беруть участь у дистанційному засіданні виконкому та знаходяться фізично у приміщенні з головуючим, здійснюється після оголошення головуючим початку голосування та прізвища члена виконкому шляхом оголошення членом виконкому свого волевиявлення щодо проєкту рішення словами «за», «проти», «утримався» або підняттям руки.
2.9.18. Голосування членів виконкому, які беруть участь у режимі відеоконференції, здійснюється після оголошення початку голосування та прізвища члена виконкому. Після виведення зображення відповідного члена виконкому на стаціонарний екран, розташований у Великій залі адміністративної будівлі Одеської міської ради, здійснюється голосування члена виконкому шляхом оголошення членом виконкому свого волевиявлення щодо проєкту рішення словами «за», «проти», «утримався» або підняттям руки на відповідне оголошення головуючого слів «за», «проти», «утримався» (в залежності від якості роботи технічного обладнання та зв’язку).
2.9.19. Результати голосування членів виконкому встановлюються головуючим та фіксуються у протоколі дистанційного засідання. Після зняття карантинних обмежень до протоколу засідання додається лист погодження з особистими підписами всіх членів виконкому, які брали участь у дистанційному засіданні.
2.9.20. Технічне і програмне забезпечення та запис дистанційного засідання виконкому здійснюється департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради та адміністративно-господарським департаментом Одеської міської ради (далі – технічна служба).
Членам виконкому має бути забезпечена можливість чути та бачити хід дистанційного засідання, ставити запитання і отримувати відповіді, реалізовувати надані їм права членів виконкому.
2.9.21. Під час дистанційного засідання виконкому технічною службою здійснюється поточний контроль якості звуку і відео та контроль працездатності технічних засобів відеозапису шляхом спостереження за їх роботою.
Для якісної організації запису всі учасники дистанційного засідання виконкому повинні висловлюватися голосно і виразно. У разі необхідності технічна служба звертається до головуючого з проханням звернутися до члену виконкому, який бере участь у засіданні виконкому в режимі відеоконференції, говорити голосніше або змінити місце власного розташування у разі нечіткого зображення.
2.9.22. Використовувані (застосовувані) у дистанційному засіданні виконкому технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку.
2.9.23. Запис дистанційного засідання виконкому є невід’ємною частиною протоколу засідання виконкому».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.

Міський голова        Г. Труханов

Керуюча справами    О. Оніщенко


Страница создана: 2020.04.30 17:57