Рішення
Виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 148 від 27.05.2021 р.

Про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади за І квартал 2021 року 

Бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік затверджений рішенням Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року № 13-VІІІ обсягом 11 005 513,7 тис. гривень.
Уточнений обсяг бюджету Одеської міської територіальної громади визначено у сумі 11 089 362,0 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади – 10 629 691,1 тис. гривень, та доходи спеціального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади – 459 670,9 тис. гривень.
Бюджет Одеської міської територіальної громади за січень – березень 2021 року за доходами виконано в сумі 2 546 566,3 тис. гривень або на 23,0 % від затверджених річних планових показників на 2021 рік.
Основну частину надходжень до бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) складають надходження до загального фонду.
До загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування трансфертів) за січень – березень 2021 року надійшло 2 085 020,3 тис. гривень або 108,4 % від планових показників І кварталу 2021 року, додаткові надходження склали 161 448,2 тис. гривень.
Протягом звітного періоду спостерігалося виконання затверджених планових показників кожного місяця.
У порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження доходів загального фонду бюджету (без урахування трансфертів) збільшилися на 228 229,8 тис. гривень або на 12,3 %.
Слід також відмітити позитивну динаміку збільшення темпу росту надходжень. Так, у січні 2021 року в порівнянні із січнем 2020 року темп росту надходжень склав 102,5 %, у січні – лютому – 106,2 %, а вже у січні – березні темп росту збільшився до 112,3 %, що на 9,8 % більше, ніж у січні та на 6,1 % більше, ніж у січні – лютому.
Досягнення зазначеного темпу росту стало можливим завдяки надходженню доходів основними бюджетоформуючими джерелами наповнення бюджету Одеської міської територіальної громади, такими як:
- податок на доходи фізичних осіб (надходження за січень – березень 2021 року склали 1 234 952,8 тис. гривень, темп росту надходжень до січня – березня 2020 року – 112,4 %),
- єдиний податок (надходження за січень – березень 2021 року склали 391 391,0 тис. гривень, темп росту надходжень до січня – березня 2020 року – 115,7 %),
- плата за землю (надходження за січень – березень 2021 року склали 165 329,8 тис. гривень, темп росту надходжень до січня-березня 2020 року – 106,9 %).
Крім того, 31 березня 2021 року до бюджету Одеської міської територіальної громади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 року № 232 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування» фактично надійшов акцизний податок із виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в сумі 57 963,2 тис. гривень.
До спеціального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади за І квартал 2021 року надійшло 65 553,9 тис. гривень або 14,3 % від річних планових показників. До бюджету розвитку фактично надійшло 13 594,8 тис. гривень, а саме:
- коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Одеси – 1 332,2 тис. гривень;
- коштів від приватизації та відчуження майна в інший спосіб, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, – 7 423,9 тис. гривень;
- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності територіальної громади міста Одеси, – 4 838,7 тис. гривень.
Станом на 01 квітня 2021 року до бюджету Одеської міської територіальної громади з Державного бюджету України надійшла в повному обсязі освітня субвенція в сумі 363 099,5 тис. гривень. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована у повному обсязі від плану звітного періоду у сумі 92 856,9 тис. гривень.
Уточнений обсяг бюджету Одеської міської територіальної громади за видатками визначено в сумі 10 247 979,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади – 8 196 103,9 тис. гривень, та видатки спеціального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади – 2 051 875,5 тис. гривень.
Бюджет Одеської міської територіальної громади за січень – березень 2021 року за видатками виконано в сумі 2 101 473,7 тис. гривень або на 20,5 % від річних планових показників на 2021 рік, у тому числі видатки загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади – 1 849 148,5 тис. гривень або на 22,6 %, та видатки спеціального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади – 252 325,2 тис. гривень або на 12,3 %.
Без урахування міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та обласного бюджету Одеської області видатки бюджету Одеської міської територіальної громади за І квартал 2021 року склали 1 710 371,3 тис. гривень, з них видатки загального фонду – 1 458 046,1 тис. гривень, та капітальні видатки бюджету розвитку – 200 076,0 тис. гривень.
У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року видатки (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету Одеської міської територіальної громади) зросли на 194 473,2 тис. гривень або на 12,8 %, з них видатки загального фонду – 101 282,4 тис. гривень або на 7,5 %, та капітальні видатки бюджету розвитку – 90 652,7 тис. гривень або на 82,8 %.
Протягом І кварталу 2021 року забезпечено своєчасне фінансування як захищених видатків бюджету, так і всіх інших видатків.
На реалізацію 33 міських програм, затверджених Одеською міською радою, направлено 769 808,7 тис. гривень або 22,4 % від затверджених річних планових показників бюджету на 2021 рік.
Видатки загального фонду на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ (без урахування медичних установ та закладів), які фінансуються з бюджету Одеської міської територіальної громади, за звітний період склали 979 900,7 тис. гривень, що у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року збільшилися на 170 499,4 тис. гривень або на 21,1 %.
Протягом звітного періоду та станом на 01 квітня 2021 року кредиторська заборгованість бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) відсутня.
Південним офісом Держаудитслужби у IV кварталі 2020 року та у І кварталі 2021 року було проведено ревізії на Комунальному підприємстві «Теплопостачання міста Одеси» та в Управлінні капітального будівництва Одеської міської ради.
За результатами проведених ревізій встановлені порушення на загальну суму 11 225,09 тис. гривень, із них по Комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» – 11 188,85 тис. гривень.
Слід відмітити, що керівництвом Комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси» не вживаються вичерпні заходи щодо усунення встановлених порушень.
Так, станом на 15 квітня 2021 року не вжито заходів щодо усунення порушень на суму 10 424,1 тис. гривень, які було встановлено при проведенні ревізії у Комунальному підприємстві «Теплопостачання міста Одеси».

Відповідно до статті 28, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, статті 48 Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у місті Одеса, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5633-VII, Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідь заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету Одеської міської територіальної громади за І квартал 2021 року взяти до відома.

2. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади за І квартал 2021 року» (додається).

3. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради, відповідальним за виконання дохідної частини бюджету Одеської міської територіальної громади, вжити заходів щодо забезпечення безумовного виконання затверджених планових показників на 2021 рік.

4. Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради здійснювати моніторинг та контроль за станом економічного розвитку міста Одеси за показниками, які впливають на наповнення бюджету Одеської міської територіальної громади.

5. Міській робочій групі з погашення заборгованості з виплати заробітної плати, легалізації зайнятості населення та підвищення заробітної плати до середньомісячного рівня по м. Одесі активізувати співпрацю з Головним управлінням Державної податкової служби в Одеській області щодо контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення з метою забезпечення збільшення надходжень до бюджету Одеської міської територіальної громади податку на доходи фізичних осіб.

6. Рекомендувати Головному управлінню Державної податкової служби в Одеській області вжити дієвих заходів щодо максимального скорочення податкового боргу по платежах, які надходять до бюджету Одеської міської територіальної громади.

7. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради у 2021 році:
7.1. Вжити заходів щодо недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей.
7.2. Забезпечити виконання заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, затверджених розпорядженням міського голови від 01 листопада 2016 року № 1108 «Про заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів».

8. Доручити заступникам міського голови та керівникам виконавчих органів Одеської міської ради посилити контроль за діяльністю підпорядкованих установ та комунальних підприємств щодо безумовного дотримання ними фінансової і бюджетної дисципліни та вимагати від них недопущення порушень у подальшій роботі.

9. Керівникам Департаменту міського господарства Одеської міської ради та Комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси»:
9.1. Негайно вжити вичерпних заходів щодо усунення допущених фінансових порушень за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси».
9.2. Надавати щомісячно до 20 числа звітного місяця до Південного офісу Держаудитслужби та Департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію про стан усунення порушень до повного їх усунення.

10. Заступнику міського голови – директору Департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрезі С.М. тримати на постійному контролі стан усунення порушень, встановлених Південним офісом Держаудитслужби під час проведених контрольних заходів протягом 2016 – 2021 років, до їх повного усунення.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрегу С.М.

 Міський голова Г. Труханов

В.о. заступника міського голови – керуючого справами О. Бриндак

Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 148 від 27.05.2021 р.

Про затвердження звіту про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади за І квартал 2021 року

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, статті 48 Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу у місті Одеса, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 06 лютого 2020 року № 5633-VII, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади за І квартал 2021 року (додатки 1 – 9).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

Міський голова Г. Труханов

Проєкт рішення внесено Виконавчим комітетом Одеської міської ради

В.о. заступника міського голови – керуючого справами О. Бриндак


Страница создана: 2021.06.01 15:26