Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№2 від 19.05.06р.


Про виконання бюджету м. Одеси за I квартал 2006 року


Бюджет м. Одеси на 2006 рік затверджено рішенням Одеської міської ради від 09.01.2006 р. № 5252-ІV в обсязі 1 035 016,4 тис.грн.
Уточнений обсяг бюджету міста 2006 року складає 1 168 997,2 тис.грн, у т.ч.:
· загальний фонд – 882 872,8 тис.грн, з них міжбюджетні трансферти – 167 656,1 тис.грн;
· спеціальний фонд – 286 124,4 тис.грн, з них бюджет розвитку – 230 805,4 тис.грн.
Бюджет міста Одеси за І квартал 2006 року за доходами виконано у сумі 298 053,1 тис.грн, або 25,5 відсотка від річного показника та 102,8 відсотка від плану І кварталу.
Загальний фонд бюджету міста Одеси за І квартал 2006 року за доходами виконано у сумі 204 393,5 тис.грн, або 23,2 відсотка від річного показника та 104,3 відсотка від плану І кварталу, у тому числі:
· доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів, (делеговані доходи) – 108 711,9 тис.грн, або 21,3 та 95,9 відсотка відповідно;
· доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів, (власні доходи) – 62 151,9 тис.грн, або 30,4 та 130,4 відсотка відповідно;
· міжбюджетні трансферти – 33 529,7 тис.грн, або 20,0 та 95,9 відсотка відповідно.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду бюджету без урахування трансфертів збільшились на 50 087,5 тис.грн, або на 41,5%, з них:
· надходження делегованих доходів збільшилися на 19 106,2 тис.грн, або на 21,3%;
· надходження власних доходів збільшилися на 30 981,3 тис.грн, або майже в 2 рази.
Збільшення делегованих доходів пояснюється позитивною тенденцією росту надходжень податку з доходів фізичних осіб в І кварталі поточного року в порівняні з відповідним періодом 2005 року. Надходження збільшилися на 28 169,5 тис.грн, або 47,4 відсотків. Аналіз динаміки середньомісячної заробітної плати за останні роки свідчить про постійне зростання рівня заробітної плати працівників. Середня заробітна плата у січні - лютому 2006 року склала 935,9 грн, що на 28,0% більше ніж у січні - лютому 2005 року.
Крім того, на відміну від 2005 року, з 01 січня 2006 року до місцевих бюджетів зараховується податок з доходів фізичних осіб-військовослужбовців, який у попередні періоди був джерелом доходів державного бюджету. Планова сума на 2006 рік податку з доходів фізичних осіб-військовослужбовців складає 33 910,3 тис.грн, у відрахуваннях до бюджету міста (75 відсотків) – 25 432,7 тис.грн. Фактично в І кварталі до бюджету міста надійшло 6 948,4 тис.грн, або 27,3 % від річного показника та 141,5% від плану І кварталу.
Разом з тим, єдиного податку та плати за придбання торгових патентів отримано менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 7 158,4 тис.грн та 2 198,8 тис.грн відповідно. Це пояснюється тим, що єдиний податок у І кварталі минулого року зараховувався до місцевих бюджетів у повному обсязі, з 01.04.2005 р. відновлено норматив зарахування до місцевих бюджетів у розмірі 43 відсотків, який діяв у 2004 році. Зменшення надходжень плати за придбання торгових патентів пояснюється тим, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» не передбачено збільшення вартості торгових патентів на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями та з надання послуг у сфері грального бізнесу, як було в 2004 та в 2005 роках. Оподаткування в 2006 році проводиться за ставками, які затверджені Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності».
Планові показники І кварталу по власних доходах виконані на 130,4 %, бюджетом міста додатково отримано 14 506,2 тис.грн. Збільшення надходжень відбулося майже по всіх джерелах власних доходів, крім надходження частини прибутку комунальних підприємств. Збільшення надходжень власних доходів пояснюється тим, що на відміну від 2005 року, з 01 січня 2006 р. до бюджету м. Одеса зараховуються кошти залучені від забудовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста згідно договорів за право забудови. Заплановано отримати в 2006 році 44 000,0 тис.грн. Фактично за І квартал 2006 р. надійшло 25 984,7 тис.грн, або 59,1 % до плану року та більше ніж у 2 рази до плану І кварталу.
Разом з тим, не забезпечено виконання планових показників по: платі за землю (недоотримано 2 020,1 тис.грн), податку на прибуток підприємств комунальної власності (468,9 тис.грн), збору за парковку (188,8 тис.грн).
З 2006 року функції стосовно організації тимчасових платних стоянок, на яких стягується збір за парковку, передані районним адміністраціям. Водночас, заходи стосовно вирішення питання вдосконалення системи платного паркування транспортних засобів на території м. Одеси районними адміністраціями не приймалися, з управлінням транспортного комплексу міста Одеської міської ради не скоординовано питання стосовно забезпечення бланками квитанцій єдиного зразку. Лише Київською та Суворовською районними адміністраціями Одеської міської ради видані розпорядження про створення конкурсних комісій по вибору пропозицій на надання послуг з паркування.
Виконання планових показників І кварталу 2006 року по збору за парковку не забезпечено жодною районною адміністрацією, а саме:
Київський район – фактично отримано 108,1 тис.грн, відсоток виконання 85,8 %, недоотримано 17,9 тис.грн;
Малиновський район – фактично отримано 126,0 тис.грн, відсоток виконання 88,7 %, недоотримано 16,0 тис.грн;
Приморський район – фактично отримано 340,2 тис.грн, відсоток виконання 74,4 %, недоотримано 116,8 тис.грн;
Суворовський район – фактично отримано 116,8 тис.грн, відсоток виконання 75,4 %, недоотримано 38,2 тис.грн.
Фактичні надходження до спеціального фонду склали 93 659,6 тис.грн, або 32,7 % до плану року. У порівнянні з відповідним періодом минулого року до спеціального фонду надійшло коштів більше на 54 100,2 тис.грн, або майже в 2,5 рази. Бюджет розвитку виконано в сумі 73 740,8 тис.грн, або 31,9 % від річного показника, в тому числі від приватизації комунального майна надійшло 53 644,3 тис.грн, коштів від продажу землі одержано у сумі 19 719,4 тис.грн.
Бюджет міста Одеси за видатками з урахуванням внесених змін затверджено в обсязі 1 122 239,0 тис.грн., у т.ч. загальний фонд – 881 996,8 тис.грн, спеціальний фонд – 240 242,2 тис.грн.
Виконання бюджету міста Одеси за І квартал 2006 року за видатками склало 241 102,7 тис.грн або 21,5 % від річного плану, у т.ч. загальний фонд – 159 676,3 тис.грн або 18,1 %, спеціальний фонд - 81 426,4 тис.грн або 33,9 %. Витрати бюджету розвитку склали 81 956,7 тис.грн або 35,5 %.
Фінансування бюджету (погашення заборгованості по муніципальній позиці 1997 року та іншим зобов’язанням) виконано в сумі 18 131,4 тис.грн або 39,5 % (додаток 2).
У структурі видатків найбільш питому вагу склали видатки на утримання бюджетних установ – 114 969,7 тис.грн або 47,7 % від загальних видатків бюджету, з яких 78 890,1 тис.грн або 68,6 % спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, 10,4 % - на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, 7,4 % - на продукти харчування.
Аналіз виконання бюджету м. Одеси за І квартал 2006 року свідчить про неналежний стан дебіторської та кредиторської заборгованості. Так, внаслідок не укладання управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради договорів на 2006 рік з енергопостачальними підприємствами, утворилась кредиторська заборгованість по підвідомчим установам у сумі 105,3 тис.грн.
Київською районною адміністрацією Одеської міської ради допущена прострочена кредиторська заборгованість по цільовому фонду бюджету на суму 15,5 тис.грн при фактичному надходженню коштів за звітний період у сумі 43,1 тис.грн.
Значні обсяги кредиторської заборгованості бюджету утворилися внаслідок несвоєчасного або неналежного оформлення розпорядниками бюджетних коштів документів, що надаються до сплати до відділення Держказначейства м. Одеси. Слід також відмітити, що з цього приводу на рахунках розпорядників бюджетних коштів, станом на 01.04.2006 року, залишилися невикористаними бюджетні кошти загального фонду у сумі 2 743,0 тис.грн (з них управління охорони здоров’я Одеської міської ради – 641,7 тис.грн, управління житлово-комунального господарства Одеської міської ради та підвідомчі підприємства – 549,4 тис.грн, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради – 55,8 тис.грн) та бюджету розвитку – 8 580,3 тис.грн (з них КП „Одесміськелектротранс” – 1534,1 тис.грн, управління охорони здоров’я Одеської міської ради – 1004,0 тис.грн, управління житлово-комунального господарства Одеської міської ради та підвідомчі підприємства – 656,1 тис.грн, управління дорожнього господарства та благоустрою Одеської міської ради – 5160,0 тис.грн).
У звітному періоді контрольно-ревізійним відділом у м. Одесі і фінансовими органами проводилися перевірки в бюджетних установах та комунальних підприємствах м. Одеси щодо дотримання бюджетного законодавства. За результатами проведених перевірок у І кварталі 2006 року встановлені фінансові порушення на суму 177,5 тис.грн, у тому числі по бюджетних установах – 136,7 тис.грн (з них в установах, підпорядкованих управлінню освіти Одеської міської ради - 69,9 тис.грн, службі у справах дітей Одеської міської ради – 32,6 тис.грн) та комунальних підприємствах (дирекції єдиного замовника) - 40,8 тис.грн.
Фінансові порушення встановлені стосовно необгрунтованного нарахування заробітної плати працівникам бюджетних установ та надання пільг окремим категоріям громадян на оплату квартирної плати, а також завищення вартості ремонтно-будівельних робіт тощо.
Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного регламенту м. Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 04.09.2002 року № 409-ІV, виконавчий комітет Одеської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Доповідь начальника управління фінансів Одеської міської ради Бедреги С.М. про підсумки виконання бюджету м. Одеси за І квартал 2006 року прийняти до відома.

2. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення “Про виконання бюджету м. Одеси за І квартал 2006 року ”.

3. Визнати неефективною роботу голів Київської, Приморської та Суворовської районних адміністрацій Одеської міської ради щодо вжиття заходів по надходженню збору за парковку до бюджету міста.

4. Управлінню транспортного комплексу Одеської міської ради підготувати та внести на розгляд Одеської міської ради питання про передачу в концесію діяльності щодо експлуатації місць для паркування автотранспорту.

5. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради вжити дійові заходи щодо:
- погашення наявної кредиторської заборгованості;
- погашення дебіторської заборгованості, у тому числі в судовому порядку;
- недопущення небюджетної кредиторської заборгованості;
- своєчасного та у повному обсязі використання бюджетних коштів;
- усунення виявлених бюджетних правопорушень та посилення контролю за фінансово-бюджетною дисципліною в підпорядкованих установах та організаціях.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови

 Ворохаєва А.І.

Міський голова            Е. Гурвіц

Керуюча справами      Т. Єршова


Страница создана: 2006.05.26 16:59