Втратило чинність згідно рішення виконкому Одеської міськради №758 від 22.12.2011р.

 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№14 від 13.01.09р

Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів Одеської міської
ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської
міської ради від 31.10.2005р. № 754


Відповідно до статей 51, 52, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення системи контролю за реагуванням на звернення членів територіальної громади м. Одеси, що надходять на «Телефон довіри Одеського міського голови», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005р. № 754:
1.1. Викласти пп. 3.1.10 в новій редакції:
«3.1.10. Функціонування „Телефону довіри Одеського міського голови” є однією із форм взаємодії з членами територіальної громади міста. Основна мета - своєчасне вирішення проблем мешканців міста, роз'яснення законодавства України та оперативне надання допомоги тим, хто її потребує.
Контроль за розглядом виконавчими органами, комунальними підприємствами, організаціями та установами міської ради, підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси, звернень членів територіальної громади міста, що надійшли на „Телефон довіри Одеського міського голови”, здійснюється першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради, згідно з розподілом обов'язків між ними».
1.2. Доповнити главу 5 «Організація роботи з документами та здійснення контролю за їх проходженням і виконанням» розділом 5.7 «Порядок роботи зі зверненнями на «Телефон довіри Одеського міського голови» наступного змісту:
«5.7.1. Загальна відповідальність за функціонування «Телефону довіри Одеського міського голови» покладається на першого заступника міського голови, за організацію процесу реагування на телефонні звернення – департамент організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю.
5.7.2. Відповідальність за технічну підтримку в робочому стані «Телефону довіри Одеського міського голови» покладається на КП «Інформаційно-аналітичний центр» та департамент інформаційних технологій Одеської міської ради.
5.7.3. Спеціалісти КП «Інформаційно-аналітичний центр» на підставі автоматичного запису змісту телефонних звернень готують електронні файли у двох форматах: за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel та системи електронного документообігу «Діло».
5.7.4. Кожного робочого дня до 09.00 години спеціалістами КП «Інформаційно-аналітичний центр» електронною поштою надсилаються звернення за попередню добу, інформація про які сформована за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel та системи електронного документообігу «Діло»:

- до районних адміністрацій Одеської міської ради для організації оперативного реагування на звернення з невідкладних питань;
- до організаційного відділу департаменту організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради для розсилання виконавцям та взяття на контроль.

5.7.5. Кожного робочого дня до 10.00 години спеціалістами КП «Інформаційно-аналітичний центр» здійснюється доставка керівництву виконавчого комітету Одеської міської ради роздруківок інформації про телефонні звернення за попередню добу на паперових носіях з обов’язковим додаванням роздруківок текстів факсограм (якщо є).
5.7.6. Головний спеціаліст організаційного відділу вивчає суть телефонних звернень, визначає відповідальних за розгляд кожного з них згідно з компетенцією виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій та установ міської ради, підприємств, організацій та установ всіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси.
5.7.7. Анонімні телефонні звернення (звернення по яких неможливо встановити номер телефону або адресу заявника) розгляду не підлягають. Не розглядаються повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
Рішення про припинення розгляду такого звернення приймається першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради, згідно з розподілом обов’язків, про що виконавцем повідомляється особі, яка подала звернення.
У випадку надходження звернення, рішення якого не належить до компетенції органів місцевого самоврядування, заявнику про це повідомляється по телефону головним спеціалістом організаційного відділу. Під час розмови заявнику пропонується звернутися до підприємства, організації, установи, що спроможні вирішити порушене у телефонному зверненні питання, заявнику надаються необхідні контактні номери телефонів.
5.7.8. Контрольний строк розгляду звернень на «Телефон довіри Одеського міського голови» складає 10 робочих днів з моменту отримання інформації про зміст телефонного звернення.
5.7.9. Головним спеціалістом організаційного відділу для кожного виконавця готується роздруківка інформації про звернення (перелік звернень), супровідний лист, у якому зазначається контрольний строк виконання.
5.7.10. Директор департаменту організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю перевіряє правильність визначення виконавців, відповідальних за розгляд телефонних звернень та підписує супровідні листи. Разом із супровідним листом звернення (перелік звернень) відправляється виконавцю на паперових носіях через загальний відділ та у електронному вигляді за допомогою електронної пошти.
5.7.11. З метою запобігання виникнення повторних звернень членів територіальної громади міста за „Телефоном довіри Одеського міського голови”, керівники виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій та установ міської ради, підприємств, організацій та установ, всіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси, забезпечують негайний телефонний контакт із заявниками, під час якого оговорюються строки та умови вирішення порушеного у зверненні питання.
5.7.12. Якщо під час розгляду першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючою справами виконавчого комітету Одеської міської ради роздруківок інформації про телефонні звернення за попередню добу виникає необхідність у змінах контрольних термінів виконання окремих звернень або надання додаткових завдань виконавцям, оформлюється відповідна резолюція керівника, яка передається до 12.00 години через консультантів керівників виконавчого комітету Одеської міської ради до організаційного відділу.
5.7.13. У межах контрольного строку виконавець забезпечує телефонний зв’язок із заявником, позитивне вирішення порушеного ним у телефонному зверненні питання, надання заявнику письмової відповіді (у разі наявності інформації про його адресу), надання звіту про виконання при наявності резолюції посадовій особі, яка її наклала, та інформації до організаційного відділу (на паперових та електронних носіях).
5.7.14. У випадку, коли питання, що порушене у зверненні, неможливо вирішити в межах контрольного строку, виконавець письмово звертається до першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради, згідно з розподілом обов’язків з аргументованим проханням про подовження строку розгляду телефонного звернення. На підставі резолюції керівника організаційний відділ подовжує контрольний строк розгляду звернення, а виконавець інформує заявника по телефону про причини затримки та остаточні строки його виконання.
5.7.15. Головний спеціаліст організаційного відділу спільно з консультантами першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради здійснює контроль за термінами отримання інформації про позитивне вирішення порушеного у телефонному зверненні питання.
5.7.16. Контроль за якістю розгляду телефонних звернень та достовірністю наданої виконавцями інформації про вжиті заходи щодо вирішення порушених у телефонних зверненнях питань здійснюється шляхом проведення щотижневих телефонних опитувань заявників та проведення перевірок на місці.
5.7.17. Відповідно до компетенції до управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Одеської міської ради надсилаються звернення, що належать до компетенції підприємств життєзабезпечення міста незалежно від форми власності, до управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради – звернення про порушення прав споживачів підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.
5.7.18. Проводиться аналіз кількості розглянутих за тиждень звернень, ведеться облік випадків несвоєчасного розгляду виконавцями телефонних звернень або фактів надання недостовірної інформації щодо розгляду звернень, на підставі результатів яких щотижня готується довідка, яка заслуховується на апаратній нараді першого заступника міського голови.
5.7.19. Зняття з контролю звернення на «Телефон довіри Одеського міського голови» здійснюється після повного позитивного вирішення порушеного у ньому питання або за резолюцією першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради, згідно з розподілом обов’язків».
1.3. Викласти пп. 5.3.6 в новій редакції: «Резолюції керівництва виконавчого комітету Одеської міської ради підлягають безумовному, повному та буквальному виконанню. Термін виконання резолюцій міського голови складає 10 робочих днів, якщо в тексті резолюції не встановлений інший контрольний термін».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Єршову Т.М.


Міський голова               Е. Гурвіц
Керуюча справами         Т. Єршова


Страница создана: 2009.01.17 15:02