Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№632 від 24.06.09р.

Про заходи щодо вирішення
окремих питань діяльності ринків містаКеруючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи» від 05.03.2009 р. № 278, Правил торгівлі на ринках, затверджених рішенням Одеської міської ради від 15.07.2005 р. № 4221-IV, враховуючи результати роботи робочої групи, створеної за розпорядженням міського голови від 17.04.2009 р. № 915-01р, з метою належної та стабільної діяльності ринків міста, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. На період економічно-фінансової кризи встановити заборону скорочення кількості торговельних місць на ринках міста Одеси, а також зміну профілю їх роботи.

2. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради (Янчук О.Б.):
2.1. Провести паспортизацію діючих ринків згідно з додатком.
2.2. Прискорити доопрацювання нової редакції Правил торгівлі на ринках міста.
2.3. Посилити контроль за діяльністю адміністрацій ринків міста.
2.4. Вжити заходів щодо укладання адміністраціями ринків м. Одеси із особами, які здійснюють торгівлю на ринках, відповідних цивільно-правових угод (договір оренди торгових приміщень (площ) із включенням послуг з їх обслуговування, згідно з примірним договором, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 278; договір інвестиційної участі суб’єкта господарювання у розвитку інфраструктури ринку).
3. Адміністраціям ринків міста Одеси:
3.1. Забезпечити укладання із особами, які здійснюють торгівлю на ринках, відповідних цивільно-правових угод (договір оренди торгових приміщень (площ) із включенням послуг з їх обслуговування, згідно з примірним договором, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. № 278; договір інвестиційної участі суб’єкта господарювання у розвитку інфраструктури ринку).
3.2. Звернутися до Одеської обласної державної адміністрації з питанням щодо встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, а також граничних рівнів цін, нормативів рентабельності за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.
3.3. При будівництві на території ринку здійснювати демонтаж павільйонів, які не є власністю ринку, з відшкодуванням вартості власникам цього майна, або за їх погодженням з перенесення таких павільйонів.

4. Державним податковим інспекціям районів міста провести перевірку процедури та своєчасності перерахування адміністраціями ринків ринкового збору та оподаткування коштів, отриманих за договорами оренди торговельних місць.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ворохаєва А.І.

Міський голова                         Е. Гурвіц
Керуюча справами                  Т. Єршова


Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№632 від 24.06.09р.

Перелік
питань, які містяться у паспорті ринку
1. Назва ринку.
2. Найменування суб’єкта господарювання адміністрації ринку.
3. Спеціалізація ринку.
4. Кількість торговельних місць, їх загальна площа.
5. Кількість торговельних місць для соціально незахищених верств населення.
6. Кількість торговельних місць для реалізацій сільськогосподарської продовольчої продукції.
7. Кількість орендарів торговельних місць.
8. Перелік платних послуг ринку та їх економічно обґрунтовані тарифи.
9. Показники стягнення ринкового збору.
10. Площа земельної ділянки під розміщення ринку.
11. Рішення органу місцевого самоврядування про організацію ринку, відведення земельної ділянки.
12. Інша інформація.

Керуюча справами              Т.М. ЄршоваСтраница создана: 2009.06.27 16:48