ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта -
рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 22.04.2008 р.
№ 434
«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами
в місті Одесі у новій редакції»
 
Базове відстеження результативності регуляторного акта (далі -відстеження) здійснюється на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308, та визначає прогнозні показники впровадження рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції».
Вид та назва регуляторного акта, базове відстеження результативності якого здійснюється: рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції»
Виконавець: Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі - Бюро).
Цілі прийняття:
1) регулювання господарських правовідносин, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території міста Одеси, у відповідності до чинного законодавства України;
2)   встановлення нового порядку оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, який виконуватиме функції економічного важеля з регулювання розміщення зовнішньої реклами в умовах значного насичення міського простору засобами зовнішньої реклами та сприятиме переходу власників рекламоносіїв до інтенсивного використання міської території з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології міського середовища, визначених Концепцією міського дизайну «Міське середовище», затвердженої рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.12.2006 р. № 733;
3) запровадження технічних та естетичних вимог до рекламних об'єктів на території міста, що сприятиме найбільш повній реалізації конституційних прав одеситів та гостей міста на безпечне для життя і здоров'я довкілля, а також забезпечить збереження архітектурного ансамблю історичної частини міста, що є культурним надбанням усього світового співтовариства.
Термін виконання заходів відстеження: з липня 2008 р. по грудень 2008 р.
Відстеження результативності проводилися у березні-квітні 2009 року.
Тип відстеження: базове

Метод одержання результатів:
1.         Моніторинг у динаміці та порівняльний аналіз адміністративних даних, визначених Бюро за показниками, встановленими в аналізі регуляторного впливу.
У відстеженні використовуються наявні в Бюро статистичні данні.
2.       Проведення опитування експертів та аналіз експертних даних.
Під експертами розуміються фахівці у галузі архітектури та міського дизайну, керівний склад суб'єктів господарювання, профілем діяльності яких є розміщення зовнішньої реклами, керівництво громадських організацій, що представляють інтереси розповсюджувачів зовнішньої реклами (Рада з питань міського дизайну, обласні відділення Союзу архітекторів України та Союзу дизайнерів України, Асоціація рекламісті міста Одеси тощо).
Під експертними даними маються на увазі публікації в друкованих та електронних засобах масової інформації стосовно ринку зовнішньої реклами, передусім ситуації в місті Одесі (дані «Українського медіа монітору», Всеукраїнської рекламної коаліції, Спілки підприємств зовнішньої реклами тощо).
3.       Аналіз пропозицій, звернень, відгуків, зауважень та скарг суб'єктів господарювання та громадян до Бюро стосовно регулювання розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.
Для оцінки результативності введення в дію рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції» використовувались адміністративні дані, визначені за результатами діяльності бюро. Також було проведено усне опитування керівників крупних рекламних агенцій та представників Асоціації рекламістів Одеси. Крім того, проведено моніторинг друкованих та електронних ЗМІ.
Будь-яких пропозицій, звернень, відгуків, зауважень та скарг з даного питання від суб'єктів господарювання та громадян до Бюро не надходило.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
 
Показники результативності
Значення показників
 
станом на 01.07.2008 року
станом на 01.01.2009 року
 
1.
Загальна кількість розповсюджувачів зовнішньої реклами (суб'єктів господарювання) на території міста Одеси
823
920
 
2.
Загальна кількість рекламоносіїв
4478  
3938
._____________________
 
3.
Кількість   наданих   заяв   на   розміщення
616 заяв
1368 заяв
 
зовнішньої реклами
на 821 адресу
на 2051 адресу
4.
Кількість наданих дозволів на розміщення
дозволи не
дозволи не видавались
 
зовнішньої реклами   (оформлених бланків
видавались(здано
(здано на розгляд
 
дозволів для розгляду міськвиконкомом)
на розгляд МВК -
виконавчого комітету
 
 
114 бланків
Одеської міської ради -
 
 
дозволів)
271 бланків дозволів)
5.
Кількість      приписів      щодо      порушення
1479
2897
 
Правил розміщення зовнішньої реклами у
 
 
 
м. Одесі
 
 
6.
Розмір     надходжень     плати     за     право
6.5 млн. грн
14,0 млн. грн.
 
тимчасового    користування    місцями,    які
(за 6 місяців)
 
 
перебувають у комунальній власності міста
 
 
 
Одеси під розміщення зовнішньої реклами
 
 
7.
Термін отримання дозволу на розміщення
в середньому -
максимальний термін -
 
зовнішньої   реклами   (оформлення   бланку
4.5 місяці
до 2 місяців
 
дозволу для розгляду міськвиконкомом)
 
 
8.
Естетичні     зміни     в     процесі     реалізації
На момент вступу
Заміна рекламних
 
вказаних   Правил   розміщення   зовнішньої
в дію визначити
носіїв по вул.
 
реклами (заміна рекламних конструкцій на
неможливо
Пушкінській та вул.
 
нові,    врахуванні    вимог    до    збереження
 
Тираспольській.
 
міського      простору      при      встановленні
 
Відмовлено у
 
пріоритету, інше)
 
встановленні
 
 
 
пріоритету через
 
 
 
невідповідність
 
 
 
рекламоносіїв
 
 
 
технічним та
 
 
 
естетичним вимогам.
 
 
 
Правилам благоустрою
 
Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб щодо впровадження рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Одесі у новій редакції» забезпечено згідно з вимогами чинного законодавства. Вказане рішення виконавчого комітету Одеської міської ради розміщено на офіційному сайті міста Одеси (omr.gov.ua), а також після тиражування розповсюджено серед заціплених підприємств, організацій та громадян.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Даючи оцінку результатам впровадження регуляторного акта слід зазначити, що вказане рішення виконавчого комітету Одеської міської ради дозволило вдосконалити процедуру розміщення зовнішньої реклами на території міста Одеси.
Передусім, новою редакцією правил розміщення зовнішньої реклами встановлено більш прозору процедуру отримання документів дозвільного характеру: визначено чіткий перелік документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, функціонально-планувальні, історико-культурні критерії, які необхідно враховувати при розташуванні рекламного об'єкта.
Одночасно, рішенням посилено заходи, спрямовані на захист майнових інтересів територіальної громади: підвищено тарифи за розміщення рекламоносіїв на комунальній власності, активізовано договірну роботу з суб'єктами господарювання, чітко визначено порядок проведення демонтажу незаконно встановлених рекламних засобів.
Наслідком вказаних дій стало зменшення загальної кількості рекламоносіїв на території міста при одночасному збереженні рівня надходжень до міського бюджету внаслідок стимулювання підприємців до легалізації усіх розташованих рекламних конструкцій.
 
           Міський голова                                                                          Е. Гурвіц


Страница создана: 2009.07.08 19:12