Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№33 від 18.01.2011 р.Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 22.04.2008 р. № 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої
реклами у місті Одесі у новій редакції"

Відповідно до пп. 7 п. "а" ст.ст. 30, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 р. № 968 "Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами", на виконання п. 6 рішення Одеської міської ради від 05.04.2010 р. № 5634-V "Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 27.06.2006 р. № 20-V "Про затвердження структури виконавчих органів, загальної численності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів та витрат на їх утримання", згідно з рішенням Одеської міської ради від 14.04.2010 р. № 5685-V "Про реорганізацію Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Одеської міської ради", з урахуванням цього та з метою удосконалення правового регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі у новій редакції", виклавши пункт 4 у наступній редакції:
“4. Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради (Рогачко Л.О.)”.

2. Внести зміни до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434 (додаються).

3. Зміни до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі, затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 434, передбачені п. 2 цього рішення, набирають чинності 14 лютого 2011 року.

4. Управлінню інформації Одеської міської ради (Ткач І.І.) оприлюднити це рішення у встановленому законом порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.


Міський голова                  О. Костусєв

Керуюча справами            Т. Герасименко
 Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№33 від 18.01.2011 р.
 


Зміни
до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Одесі, затверджених рішенням

виконавчого комітету Одеської міської ради від 22.04.2008 р. № 4341. В абзаці 7 підпункту 1.4 Правил слова "між розповсюджувачем зовнішньої реклами та робочим органом" замінити словами "між розповсюджувачем зовнішньої реклами та КП "Одесреклама".

2. Абзац 14 підпункту 1.4 Правил викласти у новій редакції:
"робочий орган – управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради", яке уповноважено Одеською міською радою регулювати діяльність, пов’язану з розміщенням зовнішньої реклами в місті.

3. Підпункт 1.4 Правил доповнити абзацом 20 наступного змісту:
"КП "Одесреклама" – комунальне підприємство "Одесреклама" Одеської міської ради, яке створено для задоволення міських, суспільних потреб шляхом реалізації господарської компетенції органів місцевого самоврядування в галузі формування сучасного міського дизайну, у тому числі у сфері зовнішньої реклами".

4. У підпункті 3.1 Правил слова "Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради" замінити словами "Управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради".

5. Абзац 12 підпункту 3.4 виключити.

6. В абзаці 13 підпункту 3.4 слова "Положенням про Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами Одеської міської ради" замінити словами "Положенням про управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради".

7. В другому реченні підпункту 6.5 слова "робочим органом" замінити словами "КП "Одесреклама".

8. В підпункті 11.16 слова "робочим органом" та "робочого органу" замінити на слова "КП "Одесреклама".


Керуюча справами                     Т. Герасименко   

 

 

 

 

* * * * *

Рішення №33 від 18.01.11 р. оприлюднено в газеті «Одесский вестник» №12 від 25 .01.11р.

 

 


Страница создана: 2011.01.20 11:35