Внесено зміни рішенням №406 від 27.09.2018р.
Внесено зміни рішенням №63 від 24.03.2015р.
 
 
Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№512 від 14.07.2011р.
 
 
 
 
 
Про затвердження Положення про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги
 
Відповідно до ст.ст. 27, 34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення можливості сплати вартості житлово-комунальних послуг за тарифами певних категорій громадян та координації роботи щодо вирішення питань надання адресної муніципальної допомоги з оплати за житлово-комунальні послуги малозабезпеченим громадянам міста Одеси, керуючись Положенням про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, затвердженим рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011 р. № 384-VІ,               а також Міською цільовою програмою надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний період, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1.  Створити комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги.
 
2.  Затвердити Положення про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги (додається).
 
 
3. Вважати таким, що втратив чинність п. 2 рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 21.08.2008 року № 970 «Про заходи щодо введення адресної муніципальної допомоги мешканцям міста на оплату житлово-комунальних послуг та встановлення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій».
 
4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Павлову О.О.
 
 
Міський голова                                                                     О. Костусєв
 
 
 
Керуюча справами                                                               Т. Герасименко
 
 
 
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 14.07.2011
№ 512
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
 
1.1. Комісія з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги та перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги (далі – Комісія), є колегіальним органом, створеним з метою координації роботи щодо призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги, що діє в межах повноважень, наданих цим Положенням.
1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України в межах своїх повноважень.
1.3. Комісія координує об’єктивний розподіл коштів для призначення адресної муніципальної допомоги мешканцям міста Одеси.
  
 
2. СКЛАД І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ
 
 
2.1. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови.
2.2. Головою Комісії є директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.
2.3. До складу Комісії, крім голови, заступника та відповідального секретаря, входять представники районних адміністрацій Одеської міської ради, комунальних підприємств, структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, департаменту фінансів Одеської міської ради, депутати Одеської міської ради. Кількісний склад Комісії повинен бути не менше 11-ти осіб.
2.4. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не менше двох разів на місяць та за необхідністю. 
2.5. Веде засідання Комісії голова або його заступник.
2.6. Члени Комісії зобов’язані особисто брати участь у її засіданнях.
Член Комісії, який не бере участі у засіданнях без поважних причин протягом двох місяців, за поданням голови Комісії виключається з її складу.
2.7. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Комісії.
2.8. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів та оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії, у разі відсутності голови – заступником та секретарем.
При рівності голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні Комісії.
 
 
3. ФУНКЦІЇ КОМІСІЇ
 
 
3.1. Розгляд звернень громадян, які зареєстровані та фактично проживають в місті Одесі, щодо призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги.
3.2. Розгляд клопотань благодійних фондів, громадських та інших організацій з питань призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги малозабезпеченим громадянам або особі, яка опинилась у скрутних життєвих обставинах.
3.3. Розподіл коштів, передбачених для надання адресної муніципальної допомоги громадянам міста Одеси, які перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги, в межах міських цільових програм на відповідний бюджетний період.
3.4. Залучення представників відповідних профільних структурних підрозділів та фахівців для вирішення відповідних завдань.
3.5. За результатами розгляду звернень громадян внесення пропозицій керівництву виконавчого комітету Одеської міської ради або департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради про призначення адресної муніципальної допомоги або прийняття рішень про відмову у призначенні відповідної допомоги.
3.6. При ухваленні рішення Комісії про виділення коштів на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги незахищеним верствам населення міста Одеси враховувати:
- соціальний статус;
- рівень матеріальної забезпеченості;
- стан здоров’я;
- умови проживання; 
- наявність працездатних дітей (для відповідних категорій громадян);
- перебування на обліку в комунальних установах «Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян в районах міста Одеси»;
- заборгованість заявника перед підприємствами-постачальниками послуг;
- певні життєві обставини особи, яка потребує допомоги (визначається в акті обстеження соціальних та матеріально-побутових умов проживання, письмових підтвердженнях громадських організацій, сусідів та інших документів).
3.7. Адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги надається окремим категоріям громадян, а саме:  
- багатодітним сім’ям з трьома та більше неповнолітніми дітьми;
- громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- інвалідам загального захворювання, розмір пенсій яких не перевищує двох прожиткових мінімумів;
- громадянам, які мають статус «учасник бойових дій»,    «ветеран війни», «член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни», «дитина війни»;
- пенсіонерам за віком, розмір пенсій яких не перевищує двох прожиткових мінімумів;
- дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування та передані під опіку/піклування;
- дітям-інвалідам у віці до 16 років, в тому числі дітям, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою; 
- інвалідам з дитинства; 
- членам сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків;
- малозабезпеченим громадянам, сукупний прибуток яких не перевищує двох прожиткових мінімумів, на кожного члена родини;
- одиноким матерям; 
- громадянам, які знаходяться на обліку в комунальних установах «Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян в районах міста Одеси»;
- іншим громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах (хвороба, втрата роботи та інші обставини), внаслідок яких вони не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги.
 
 
 
4. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ АДРЕСНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
 
 
4.1. Рішення про призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги у межах, визначених Міською цільовою програмою надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний рік, приймається на підставі особистої заяви малозабезпеченої особи або громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, та акта обстеження соціальних та матеріально-побутових умов проживання.
 
 
 
4.2. Адресна муніципальна допомога у межах, визначених Міською цільовою програмою надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на відповідний рік, призначається малозабезпеченій особі або громадянам, які опинились у скрутних життєвих обставинах, один раз на рік. Максимальний розмір адресної муніципальної допомоги – 1000 грн. У виключних випадках,   за дорученням міського голови або його заступників, призначається додаткова адресна муніципальна допомога у більшому розмірі.
4.3. Для призначення адресної муніципальної допомоги на розгляд Комісії громадяни надають наступні документи:
- копію паспорта;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копію посвідчень про підтвердження соціального статусу чи категорії (усіх членів родини);
- довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за формою № 1;
- довідку про доходи усіх зареєстрованих та проживаючих за адресою членів сім’ї (для працездатних осіб – розмір заробітної плати за останні 6 місяців; для працездатних осіб, які не працюють – довідка з Центру зайнятості та копія трудової книжки; для непрацездатних осіб – довідка про розмір пенсії, державної соціальної допомоги, довідка з навчального закладу (для студентів); довідка з податкової інспекції платника єдиного податку);
- довідку про заборгованість з підприємств-постачальників комунальних послуг станом на 1 січня поточного року, оформлену належним чином (з підписом і печаткою підприємства);
- повідомлення про відмову або призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг;
- інші документи, які засвідчують складні життєві обставини, внаслідок яких вони не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги.
4.4. Отримати адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги має особа, на яку відкриті особові рахунки.
  
 
 
5. ФІНАНСУВАННЯ АДРЕСНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
 
 
5.1. Фінансування адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси в межах бюджетних призначень.
 
 
5.2. Призначена адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги виплачується на підставі оформленого протоколу Комісії за розпорядженням міського голови.
5.3. Рішення Комісії зберігаються в окремих справах загального діловодства як обов’язкові документи.
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                 Т. Герасименко
 
 
 
 

Страница создана: 2011.07.19 15:48