Внесено зміни рішенням виконкому № 324 від 26.07.2018 р.
Внесено зміни рішенням виконкому № 311 від 31.08.2017 р.
Внесено зміни рішенням виконкому № 271 від 25.08.2016 р.
Внесено зміни рішенням виконкому № 204 від 30.05.2013 р.

Внесено зміни рішенням виконкому № 506 від 13.12.2012 р.
Внесено зміни рішенням виконкому № 231 від 21.06.2012 р.
 

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№564 від 11.08.2011р.


Про створення комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачамВідповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 156, 157 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити комісію з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам та затвердити її склад (додаток 1).

2. Визначити представником виконавчого комітету Одеської міської ради начальника Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради Ковріжних І.С.

3. Затвердити Положення про комісію з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (додаток 2).

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15.10.2005 року № 687 «Про створення постійної комісії виконкому з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Черненка С.О.
 
Міський голова                О. Костусєв 
     
Керуюча справами           Т. Герасименко

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 11.08.2011р №564

 

СКЛАД
комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі
та землекористувачам

Внесено зміни рішенням виконкому №231 від 21.06.2012р. 

 

Ковріжних 
Ірина Савватіївна                           
-
голова комісії, представник виконавчого комітету Одеської міської ради, начальник Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради.                                                              
 
 
 
Члени комісії:
 
Бедрега
Світлана Миколаївна 
                    
-
директор департаменту фінансів     Одеської міської ради;
Бриндак  
Олег Борисович                                
-
представник Одеської міської ради в інтересах територіальної громади, секретар міської ради;
 
Бровін
Борис Олександрович                     
-
начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;                                               
                                     
Швець
Кирило Юрійович                          
-
начальник управління  
Держкомзему у місті Одесі (за згодою).

 


До складу комісії також включаються:
- представник власника землі або землекористувача (орендаря), яким заподіяно збитків;
- представник підприємства, установи, організації та громадяни, які будуть їх відшкодовувати;
- у разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільовим призначенням, до складу комісій включаються також представники територіальних органів Держземінспекції, санітарно-епідеміологічних і природоохоронних органів.


Керуюча справами              Т. Герасименко

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 11.08.2011р №564

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з визначення розміру та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам

 

1. Загальні положення

1.1. Комісія з визначення розміру та відшкодування збитків власникам та землекористувачам (далі – Комісія) створена відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 156, 157 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».
Метою діяльності комісії є визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.
1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», актами Одеської міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, цим Положенням.
1.3. Комісія у своїй діяльності відповідальна перед виконавчим комітетом Одеської міської ради та йому підзвітна.

2. Організація роботи комісії

2.1. Організація роботи Комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає та веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.
2.2. Комісія розглядає листи, заяви та звернення громадян, органів державної влади, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, підприємств, установ та організацій всіх форм власності з питань, віднесених до її компетенції.
2.3. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться по мірі надходження матеріалів, визначених у пп. 2.2 цього Положення, однак не менше, ніж один раз на місяць.
2.4. Матеріали розглядаються в присутності суб’єкта, відносно якого вони надійшли. При відсутності цієї особи (її представника) матеріали можуть бути розглянуті лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення стосовно місця та часу розгляду матеріалів.
2.5. При підготовці до розгляду матеріалів голова вирішує наступні питання:
- чи належить до компетенції Комісії розгляд даних матеріалів;
- чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді матеріалів, про час і місце їх розгляду;
- чи витребувано необхідні додаткові матеріали.
2.6. Комісія з питань, що відносяться до її компетенції, в порядку, визначеному законодавством, має право отримувати від виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, їх філій окремі необхідні матеріали та документи.
2.7. Комісія у межах своїх повноважень запрошує у разі необхідності посадових осіб, представників органів ради, органів державної влади, комунальних підприємств, експертів, спеціалістів для участі у роботі Комісії, а також представників громадських організацій та засобів масової інформації.
2.8. Розгляд справи починається з оголошення складу Комісії. Головуючий на засіданні Комісії оголошує, які матеріали підлягають розгляду. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді матеріалів, досліджуються подані документи та вирішуються клопотання.
2.9. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 загального складу Комісії.
2.10. За результатами роботи Комісії складаються відповідні акти.
Акт комісії повинен містити:
- найменування Комісії, яка склала акт;
- дату розгляду матеріалів;
- відомості про суб’єкта, відносно якого надійшли матеріали на розгляд Комісії;
- викладення обставин, встановлених при розгляді матеріалів;
- зазначення розміру збитків, заподіяних власнику землі чи землекористувачу.
2.11. Акт Комісії оголошується негайно після його складення та підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії. Копія акта протягом 3-х днів вручається або висилається суб’єкту, відносно якого надійшли матеріали на розгляд Комісії.
2.12. Акти Комісії затверджуються виконавчим комітетом Одеської міської ради шляхом прийняття відповідного рішення, проект якого готується Комісією.
2.13. Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше одного місяця після затвердження виконавчим комітетом Одеської міської ради актів Комісії.
2.14. Комісія здійснює контроль за виконанням актів, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради, та у разі несплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами суми збитків, вказаної в акті Комісії, подає до юридичного департаменту Одеської міської ради пакет матеріалів для звернення до суду.

3. Прикінцеві положення

3.1. Адреса Комісії для надсилання кореспонденції: 65004, м. Одеса, площа Думська, 1. Адреса проведення засідань Комісії: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.
3.2. Ліквідація та реорганізація Комісії здійснюється за ініціативою виконавчого комітету Одеської міської ради та в інших випадках, передбачених законодавством України.
3.3. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження виконавчим комітетом Одеської міської ради. 
  


Керуюча справами                       Т. Герасименко

 


Страница создана: 2011.08.18 19:15