Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№765 від 29.12.2011р.

  

 
 
Про створення погоджувальної комісії  для
вирішення спірних питань з видачі технічних
умов щодо інженерного забезпечення існуючих
і проектованих об'єктів архітектури на
території міста Одеси та на суміжних з містом
територіях
 
        
 
Відповідно до статті 31, пункту 6 статті 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3 ст. 29, п.п. 1, 3-8 ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», діючих Правил забудови м. Одеси, затверджених рішенням Одеської міської ради  від 07.10.2009 р. № 4709-V, виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Створити погоджувальну комісію для вирішення спірних питань з видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення існуючих і проектованих об'єктів архітектури на території міста Одеси та на суміжних з містом територіях, затвердивши її склад (додаток 1).
 
2. Затвердити Положення про погоджувальну комісію для вирішення спірних питань з видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення існуючих і проектованих об'єктів архітектури на території міста Одеси та на суміжних з містом територіях (додаток 2).
 
3. Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.05.2008 р. № 601 «Про створення узгоджувальної комісії для вирішення спірних питань з видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення об`єктів архітектури, які будуються на території міста та на суміжних з містом територіях» вважати таким, що втратило чинність.
 
 
4. Департаменту інформації  та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради (Ткач І.І.) оприлюднити це рішення в установленому порядку.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Орлова О.В.
 
 
Міський голова                                                                   О. Костусєв
 
 
 
 
Керуюча справами                                                               Т. Герасименко
 
 
 
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29.12.11р.
№765
 
Склад погоджувальної комісії
для вирішення спірних питань з видачі технічних умов щодо інженерного
 забезпечення існуючих і проектованих об'єктів архітектури на території
міста Одеси та на суміжних з містом територіях
 

Орлов О.В.
-
голова комісії, заступник міського голови;
 
Муріна С.Ю.
-
секретар комісії,
директор КП «Одеспроект».
 
Члени комісії:
 
Агуца С.В.                               -      директор КП «Теплопостачання
                                                         міста Одеси»;
 
Андрусишин В.В.                 -      начальник управління інженерного захисту                                                          території міста та розвитку узбережжя                                                          Одеської міської ради;
 
Болдирев С.А.                       -      директор КП «Сервісний центр»;
 
Григоренко І.Г.
 
 
Жаданова Л.І.                  
 -
 
 
    -
в.о. голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
голова Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;
 
Касько Т.В.
 
 
Клепацький О.М.
 
    -
 
 
    -       
начальник інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради;
 
заступник директора по технічним питанням філії «Інфоксводоканал»
ТОВ «Інфокс» (за згодою);
 
Козловський О.М.
   -
в.о. директора департаменту міського господарства Одеської міської ради;
 
Колокольников В.І.
 
 
Леонов О.В.                                 
-
 
 
-
перший заступник начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;
депутат Одеської міської ради
VІ скликання (за згодою);
 
Панов Б.М.
 
 
Прокопець О.В.
 
 
 
Процак Я.С.                      
 
-
 
 
   -
 
  
  
    -
головний інженер управління капітального будівництва Одеської міської ради;
 
директор КП електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»;
 
директор технічний ВАТ «ЕК Одесаобленерго» (за згодою);
 
Ріпенко А.І.
 
 
 
Сторожук В.В.
-
 
 
 
   -
начальник відділу правової експертизи юридичного департаменту Одеської міської ради;
 
начальник управління з експлуатації газового господарства (за згодою);
 
Сушков В.М.
-
голова Київської районної адміністрації Одеської міської ради.

 
 
 
Керуюча справами                                                                         Т. Герасименко
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29.12.11р.
№765
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про погоджувальну комісію для вирішення спірних питань з видачі технічних умов щодо інженерного забезпечення існуючих і проектованих об'єктів архітектури на території міста Одеси та на суміжних з містом територіях
 
1. Положення розроблене на підставі статті 31, пункту 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3 ст. 29,  п.п. 1, 3-8 ст. 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», діючих Правил забудови м. Одеси, затверджених рішенням Одеської міської ради від 07.10.2009 р. № 4709-V.
 
2. Комісія створена при виконавчому комітеті Одеської міської ради для оперативного розгляду і вирішення спірних питань, які виникають при видачі технічних умов для інженерного забезпечення споруд інженерної інфраструктури та об'єктів архітектури, існуючих та які будуються на суміжних з містом територіях м. Одеси (далі – Комісія).
 
3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
 
4. Комісія в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з постійними комісіями Одеської міської ради, органами державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємствами, управліннями і організаціями всіх форм власності.
 
5. Комісію очолює заступник міського голови.
 
6. До основних завдань Комісії відносяться:
6.1. Розгляд спірних питань щодо видачі технічних умов, виданих на підставі запитів, підготовлених КП «Одеспроект» для інженерного забезпечення споруд інженерної інфраструктури та об'єктів архітектури, що існують і будуються в м. Одесі та на суміжних з містом територіях.
 
6.2. Вивчення і аналіз відповідності вимогам чинного законодавства, нормативним і нормативно-технічним документам, виданих технічних умов для інженерного забезпечення споруд інженерної інфраструктури і об'єктів архітектури, що існують і будуються в м. Одесі та на суміжних з містом територіях.
6.3. Внесення на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради пропозицій з питань компенсації експлуатуючими інженерними службами міста розміру пайової участі замовника у розвитку інженерної інфраструктури у випадку, якщо кошторисна вартість їх будівництва перевищує цю пайову участь.
6.4. Визначення необхідності перегляду, припинення, продовження терміну дії технічних умов для інженерного забезпечення об'єктів архітектури та споруд інженерної інфраструктури у разі закінчення терміну їх дії.
6.5. У разі виявлення порушень вимог чинного законодавства, нормативних і нормативно-технічних документів Комісія має право вносити відповідні пропозиції виконавчому комітету Одеської міської ради для прийняття рішення.
 
7. На засідання Комісії запрошуються представники підприємств, управлінь, організацій і служб всіх форм власності, а також замовники.
 
8. Комісія приймає рішення на основі колегіального розгляду матеріалів і документів більшістю голосів її членів. Рішення Комісії оформлюються протоколами, підписуються всіма її членами і є обов’язковими для виконання.  
 
 
 
Керуюча  справами                                                                 Т. Герасименко
 
 

Страница создана: 2012.01.04 16:17