Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№768 від 29.12.2011р.

 

 
 
 
Про скасування рішень виконавчого комітету
Одеської міської ради від 20.03.2008 р. №220
«Про надання дозволу приватному підприємству
«Лісервіс» на реконструкцію нежилих будівель
для розміщення торговельного комплексу за адресою:
м. Одеса, вул. Средньофонтанська, 26»
та від 24.09.2010 р. №500 «Про внесення змін до
рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від 20.03.2008 р. №220 «Про надання дозволу
приватному підприємству «Лісервіс» на реконструкцію
нежилих будівель для розміщення торговельного
комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Средньофонтанська, 26»
 
 
Розглянувши клопотання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСЕРВІС» (далі – ПП «ЛІСЕРВІС») щодо дострокового припинення договору пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 20.03.2008 р. № 500/кс, враховуючи рішення комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси   від 04.11.2011 р. №16, беручи до уваги надані документи та обґрунтовуючі матеріали, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Одеської міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1.  Скасувати рішення виконавчого комітету Одеської міської ради  від 20.03.2008 р. № 220 «Про надання дозволу приватному підприємству «Лісервіс» на реконструкцію нежилих будівель для розміщення торговельного комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Средньофонтанська, 26»
та від 24.09.2010 р. №500 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 20.03.2008 р. №220 «Про надання дозволу приватному підприємству «Лісервіс» на реконструкцію нежилих будівель для розміщення торговельного комплексу за адресою: м. Одеса,   вул. Средньофонтанська, 26».
2.  Затвердити додаткову угоду до договору пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси  від 20.03.2008 р. № 500/кс між виконавчим комітетом Одеської міської ради та ПП «ЛІСЕРВІС» (додається).
 
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Орлова О.В.
 
 
Міський голова                                                                    О. Костусєв
 
 
 
 
Керуюча справами                                                              Т. Герасименко
 
 
 
 
Додаток
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 29.12.11 р.
№ 768
 
ДОДАТКОВА УГОДА
до договору пайової участі замовників
у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
м. Одеси
від 20.03.2008 р. № 500/кс
 
м. Одеса                                                                             «__» ________2011 р.
 
Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Орлова Олександра Віталійовича, що діє на підставі _________________________, іменований далі "Виконком", з одного боку, і
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСЕРВІС», в особі директора                  Бобр Тетяни Дмитрівни, що діє на підставі Статуту, зареєстрованого у новій редакції виконавчим комітетом Одеської міської ради від 11.11.2011 р.                   № 15561050018000674, іменоване далі "Забудовник", з іншого боку, разом іменовані сторони, уклали цю ДОДАТКОВУ УГОДУ до договору пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 20.03.2008 р. № 500/кс про нижченаведене:
 
1.  На підставі рішення комісії з визначення розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 04.11.2011 р. №16, п. 9.1 договору пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси від 20.03.2008 р. № 500/кс (далі – Договір пайової участі), керуючись ст.ст. 3, 6, 214, 604, 627, 651, 654 Цивільного кодексу України, Виконком та Забудовник домовились:
1.1.  За взаємною згодою розірвати Договір пайової участі.
1.2.  Визначити, що внаслідок розірвання Договору пайової участі Забудовник втрачає право забудови земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, яке надано ПП «ЛІСЕРВІС» Виконкомом Одеської міської ради строком до 31.12.2012 р., для здійснення реконструкції нежилих будівель для розміщення торговельного комплексу, комплексного благоустрою прилеглої території, з моменту підписання цієї ДОДАТКОВОЇ УГОДИ.
1.3.  Визначити, що з моменту розірвання Договору пайової участі Забудовник отримує право на відшкодування надміру сплачених грошових зобов'язань, понесених ним у зв'язку з виконанням цього Договору, у порядку, визначеному чинним законодавством.
            2.  Ця ДОДАТКОВА УГОДА набирає чинності з моменту її підписання та скріплення печатками Сторін.
 
            3.  ДОДАТКОВА УГОДА до Договору пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси складена в 3-х екз. Всі екземпляри мають рівну юридичну чинність. ДОДАТКОВА УГОДА зберігається: 1-й екз. – у Забудовника, 2-й екз. –                      у виконавчому комітеті Одеської міської ради, 3-й екз. – в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради.
 
 
Від Виконкому:                                                            Від Забудовника:
заступник міського голови                                         директор ПП «ЛІСЕРВІС»
 
 
 ________________ Орлов О.В.                                 ______________ Бобр Т.Д.
 
 
 
ДОДАТКОВА УГОДА до Договору пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси                 від 20.03.2008 р. № 500/кс складена, оформлена і зареєстрована в управлінні капітального будівництва Одеської міської ради за №_____                                      від ______________.
 
 
 
 
 
     Керуюча справами                                                                   Т. Герасименко
 
 
 
 
 

Страница создана: 2012.01.04 19:45