(тис. грн )
КОД КВЕД
Показники
2003 рік факт
2004 рік факт
2005 рік факт
2006 рік
Пропонуєма вартість патенту на 2007 рік, грн.
проект 2007 рік
факт 6 місяців
очікується за рік
Кількість платників, осіб
Сума податку
Кількість платників, осіб
Сума податку
Кількість платників, осіб
Сума податку
Кількість платників, осіб
Сума податку
Кількість платників
Сума податку
очікувана кількість платників, осіб
очікувана сума податку, тис.грн
1
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I
 
Всього контингент, в тому числі:
23 703
70 295
27 818
80 863
30 024
82 852
29 986
46 024
30 848
88 551
 
31 406
117 209,2
 
 
   - юридичні особи
4 733
40 278
4 757
46 262
4 913
43 629
4 800
24 386
4 937
47 033
 
5 005
55 465
 
 
   - фізичні особи всього, в т.ч. за видами діяльності
18 970
30 017
23 061
34 601
25 111
39 223
25 186
21 638
25 911
41 518
 
26 401
61 744,2
1
01
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги
3
2
4
3
22
12
187
39
187
79
70
187
84
2
02
лісове господарство та пов’язані з ним послуги
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
70
1
1
3
05
рибальство, рибництво та пов’язані з ними послуги
0
0
0
0
2
1
7
5
7
9
70
7
9
4
14
інші галузі добувної промисловості
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
70
1
1
5
15
виробництво харчових продуктів, напоїв
142
127
77
146
116
8 695
132
52
135
101
85
136
180
6
17
текстильне виробництво
0
0
0
0
16
6
16
8
16
11
55
16
14
7
18
виробництво одягу;виробництво хутра та виробів з хутра
102
79
104
153
282
8 119
409
169
415
362
100
419
555
8
19
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
7
7
9
8
37
30
55
28
56
54
100
49
53
9
20
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
57
86
71
100
153
187
174
149
178
284
150
176
282
10
21
виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них
9
13
9
14
9
7
25
10
25
19
70
25
19
11
22
видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації
188
126
174
153
225
109 260
232
74
235
139
85
240
150
12
25
виробництво гумових та пластмасових виробів
4
2
22
63
49
37
71
36
71
62
70
71
60
13
26
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
24
18
30
21
92
55
106
49
110
83
70
113
84
14
28
виробництво готових металевих виробів
221
296
249
509
101
9 303
114
56
120
94
100
126
110
15
29
виробництво машин та устаткування
0
0
0
0
22
12
22
6
22
19
120
22
28
16
30
виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин 
8
10
10
11
16
13
13
8
15
14
100
17
16
17
31
виробництво електричних машин та устаткування
0
0
0
0
17
6
16
5
16
16
100
16
19
18
32
виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку
0
0
0
0
8
4
7
2
7
7
100
7
8
19
33
виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників
0
0
0
0
6
2
7
2
7
6
100
7
7
20
34
виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів
0
0
0
0
30
79
38
58
38
86
200
39
123
21
35
виробництво інших транспортних засобів
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
100
1
12
22
36
виробництво меблів, виробництво іншої продукції
128
146
172
240
415
210 928
365
274
378
451
100
383
501
23
37
оброблення відходів
0
0
0
0
10
6
10
5
12
8
70
82
9
24
45
будівництво
302
462
267
630
441
123 284
435
298
455
577
200
457
741
25
50
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
711
1 477
848
2 030
1 243
2 310
1 662
2 252
1 581
4 771
200
1 713
4 950
26
51
оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі
767
1 803
963
2 094
4 396
10 036
5 171
5 635
5 563
12 432
200
5 672
19 226
27
52
роздрібна торгівля;ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
1 945
2 633
2 433
3 051
5 126
7 007
6 612
6 961
6 816
12 801
120
6 925
18 683
28
55
діяльність готелів та ресторанів
85
132
107
154
289
449
600
481
610
884
150
618
1 050
29
60
діяльність наземного транспорту
2 084
2 062
1 946
3 382
2 067
1 660
2 170
1 396
2 182
2 025
150
2 192
4 380
30
63
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
74
55
93
64
149
81
190
86
200
165
70
202
170
31
64
діяльність пошти та зв'язку
4
4
0
0
11
3
13
7
14
9
70
14
11
32
70
операції з нерухомим майном
91
82
48
283
1 504
1 878
2 817
1 161
2 830
2 236
130
2 834
4 630
33
71
Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
77
106
84
115
93
78
125
60
131
106
130
135
185
34
72
діяльність у сфері інформатизації
124
100
178
384
230
71
236
64
242
123
80
255
179
35
73
дослідження та розробки
0
0
0
0
3
1
48
6
48
12
60
48
12
36
74
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу;надання послуг підприємцям
29
35
37
41
579
301
881
278
903
431
100
916
730
37
80
освіта
11
14
14
16
78
55
123
43
129
77
100
129
123
38
85
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
140
159
148
246
191
47 981
299
84
308
173
70
311
309
39
90
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
18
6
23
7
41
10
43
8
47
17
30
53
18
40
92
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
81
68
94
296
104
84
220
93
223
162
100
225
250
41
93
надання індивідуальних послуги
2 356
5 869
3 936
3 603
919
2 257
1 532
1 692
1 575
2 614
150
1 561
3 772
 
 
інші види доходів
9 178
5 916
10 911
6 996
5 417
10 755
0
0
0
0
 
0
0
II
 
Відрахування до бюджету міста (43%)
0
30 227
0
34 771
0
39 218
0
19 790
0
38 077
 -
 -
50 400
 
 
в тому числі :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - юридичні особи
 -
     17 319,8  
 -
   19 892,4  
 -
      20 881,3  
 -
   10 485,8  
 -
      20 224,2  
 -
 -
        23 850,0  
 
 
   - фізичні особи
 -
     12 907,3  
 -
   14 878,2  
 -
      18 336,5  
 -
     9 304,4  
 -
      17 852,8  
 -
 -
        26 550,0  
 
( тис. грн )
КОД КВЕД
Показники
2003 рік факт
2004 рік факт
2005 рік факт
2006 рік
Пропонуєма вартість патенту на 2007 рік, грн.
проект 2007 рік
факт 6 місяців
очікується за рік
Кількість платників, осіб
Сума податку
Кількість платників, осіб
Сума податку
Кількість платників, осіб
Сума податку
Кількість платників, осіб
Сума податку
Кількість платників
Сума податку
очікувана кількість платників, осіб
очікувана сума податку, тис.грн
1
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
I
 
Всього контингент, в тому числі:
23 703
70 295
27 818
80 863
30 024
82 852
29 986
46 024
30 848
88 551
 
31 406
117 209,2
 
 
   - юридичні особи
4 733
40 278
4 757
46 262
4 913
43 629
4 800
24 386
4 937
47 033
 
5 005
55 465
 
 
   - фізичні особи всього, в т.ч. за видами діяльності
18 970
30 017
23 061
34 601
25 111
39 223
25 186
21 638
25 911
41 518
 
26 401
61 744,2
1
01
сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги
3
2
4
3
22
12
187
39
187
79
70
187
84
2
02
лісове господарство та пов’язані з ним послуги
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
70
1
1
3
05
рибальство, рибництво та пов’язані з ними послуги
0
0
0
0
2
1
7
5
7
9
70
7
9
4
14
інші галузі добувної промисловості
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
70
1
1
5
15
виробництво харчових продуктів, напоїв
142
127
77
146
116
8 695
132
52
135
101
85
136
180
6
17
текстильне виробництво
0
0
0
0
16
6
16
8
16
11
55
16
14
7
18
виробництво одягу;виробництво хутра та виробів з хутра
102
79
104
153
282
8 119
409
169
415
362
100
419
555
8
19
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
7
7
9
8
37
30
55
28
56
54
100
49
53
9
20
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів
57
86
71
100
153
187
174
149
178
284
150
176
282
10
21
виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них
9
13
9
14
9
7
25
10
25
19
70
25
19
11
22
видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації
188
126
174
153
225
109 260
232
74
235
139
85
240
150
12
25
виробництво гумових та пластмасових виробів
4
2
22
63
49
37
71
36
71
62
70
71
60
13
26
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
24
18
30
21
92
55
106
49
110
83
70
113
84
14
28
виробництво готових металевих виробів
221
296
249
509
101
9 303
114
56
120
94
100
126
110
15
29
виробництво машин та устаткування
0
0
0
0
22
12
22
6
22
19
120
22
28
16
30
виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин 
8
10
10
11
16
13
13
8
15
14
100
17
16
17
31
виробництво електричних машин та устаткування
0
0
0
0
17
6
16
5
16
16
100
16
19
18
32
виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку
0
0
0
0
8
4
7
2
7
7
100
7
8
19
33
виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників
0
0
0
0
6
2
7
2
7
6
100
7
7
20
34
виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів
0
0
0
0
30
79
38
58
38
86
200
39
123
21
35
виробництво інших транспортних засобів
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
100
1
12
22
36
виробництво меблів, виробництво іншої продукції
128
146
172
240
415
210 928
365
274
378
451
100
383
501
23
37
оброблення відходів
0
0
0
0
10
6
10
5
12
8
70
82
9
24
45
будівництво
302
462
267
630
441
123 284
435
298
455
577
200
457
741
25
50
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
711
1 477
848
2 030
1 243
2 310
1 662
2 252
1 581
4 771
200
1 713
4 950
26
51
оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі
767
1 803
963
2 094
4 396
10 036
5 171
5 635
5 563
12 432
200
5 672
19 226
27
52
роздрібна торгівля;ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку
1 945
2 633
2 433
3 051
5 126
7 007
6 612
6 961
6 816
12 801
120
6 925
18 683
28
55
діяльність готелів та ресторанів
85
132
107
154
289
449
600
481
610
884
150
618
1 050
29
60
діяльність наземного транспорту
2 084
2 062
1 946
3 382
2 067
1 660
2 170
1 396
2 182
2 025
150
2 192
4 380
30
63
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції
74
55
93
64
149
81
190
86
200
165
70
202
170
31
64
діяльність пошти та зв'язку
4
4
0
0
11
3
13
7
14
9
70
14
11
32
70
операції з нерухомим майном
91
82
48
283
1 504
1 878
2 817
1 161
2 830
2 236
130
2 834
4 630
33
71
Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
77
106
84
115
93
78
125
60
131
106
130
135
185
34
72
діяльність у сфері інформатизації
124
100
178
384
230
71
236
64
242
123
80
255
179
35
73
дослідження та розробки
0
0
0
0
3
1
48
6
48
12
60
48
12
36
74
діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу;надання послуг підприємцям
29
35
37
41
579
301
881
278
903
431
100
916
730
37
80
освіта
11
14
14
16
78
55
123
43
129
77
100
129
123
38
85
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
140
159
148
246
191
47 981
299
84
308
173
70
311
309
39
90
санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів
18
6
23
7
41
10
43
8
47
17
30
53
18
40
92
діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг
81
68
94
296
104
84
220
93
223
162
100
225
250
41
93
надання індивідуальних послуги
2 356
5 869
3 936
3 603
919
2 257
1 532
1 692
1 575
2 614
150
1 561
3 772
 
 
інші види доходів
9 178
5 916
10 911
6 996
5 417
10 755
0
0
0
0
 
0
0
II
 
Відрахування до бюджету міста (43%)
0
30 227
0
34 771
0
39 218
0
19 790
0
38 077
 -
 -
50 400
 
 
в тому числі :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - юридичні особи
 -
     17 319,8  
 -
   19 892,4  
 -
      20 881,3  
 -
   10 485,8  
 -
      20 224,2  
 -
 -
        23 850,0  
 
 
   - фізичні особи
 -
     12 907,3  
 -
   14 878,2  
 -
      18 336,5  
 -
     9 304,4  
 -
      17 852,8  
 -
 -
        26 550,0  


Страница создана: 2006.12.18 15:21