Аналіз видатків, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
за розрахунками Міністерствами фінансів України за 2005-2007 р.р.

 

Найменування видатків
Розрахунок МФУ на 2005 рік
Розрахунок МФУ на 2006 рік
Розрахунок МФУ на 2007 рік
Відхилення
тис.грн
%
2005
2006
2005
2006
Органи місцевого самоврядування
14 873,7
19 481,1
24 075,5
9 201,8
4 594,4
161,9
123,6
Освіта
198 332,0
241 757,4
309 468,3
111 136,3
67 710,9
156,0
128,0
Охорона здоров`я
142 904,1
192 535,0
241 486,3
98 582,2
48 951,3
169,0
125,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення
6 158,2
4 562,0
8 856,8
2 698,6
4 294,8
143,8
194,1
Притулки
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
 
 
Молодіжні програми
723,5
1 034,3
1 437,4
713,9
403,1
198,7
139,0
Терцентри
5 434,7
3 527,7
7 419,4
1 984,7
3 891,7
136,5
210,3
Культура і мистецтво
14 437,4
21 220,8
27 811,2
13 373,8
6 590,4
192,6
131,1
Фізична культура і спорт
2 947,8
4 217,3
5 129,3
2 181,5
912,0
174,0
121,6
Додатковий фінансовий ресурс та нерозподілений резерв
5 717,0
5 126,0
7 875,7
2 158,7
2 749,7
137,8
153,6
Видатки на поступове введення Єдиної тарифної сітки
 
28 824,6
0,0
0,0
-28 824,6
 
0,0
ІТОГО
385 370,2
517 724,2
624 703,1
239 332,9
106 978,9
162,1
120,7
Кошти, що передаються до державного бюджету
19 317,3
0,0
2 561,0
-16 756,3
2 561,0
13,3
 
РАЗОМ
404 687,5
517 724,2
627 264,1
222 576,6
109 539,9
155,0
121,2


Страница создана: 2006.12.19 15:34