Внесено зміни рішенням № 82 від 25.03.2021 р.

Внесено зміни рішенням № 78 від 26.03.2020 р.

Внесено зміни рішенням  № 64 від 28.02.2019 р.

Внесено зміни рішенням № 447 від 25.10.2018 р.
Внесено зміни рішенням № 449 від 30.11.2017 р.

Внесено зміни рішенням № 422 від 29.12.2016 р.
Внесено зміни рішенням № 103 від 28.04.2016 р.
Внесено зміни рішенням № 24 від 30.01.2014 р.

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№328 від 15.08.2013р.

Про затвердження граничної штатної чисельності працівників комунальних установ, діяльність яких координує департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Відповідно до ст.ст. 27, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування штатних розписів працівників за категоріями в комунальних установах, діяльність яких координує департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити граничну штатну чисельність працівників установ соціального захисту населення, які утримуються за рахунок бюджету м. Одеси, у загальній кількості 337 штатних одиниць з розподілом по бюджетним установам галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», які належать до сфери управління головного розпорядника бюджетних коштів – департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, згідно з додатком.

2. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради:
2.1. Привести штатні розписи працівників комунальних установ, діяльність яких координує департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, у відповідність до затвердженої п. 1 цього рішення штатної чисельності та чинних нормативно-правових актів України.
2.2. Утримувати чисельність працівників комунальних установ, діяльність яких координує департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах бюджетних установ.
2.3. Вжити необхідних заходів, пов’язаних із затвердженням штатних розписів, у встановленому законодавством порядку.


3. Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28.02.2013 р. № 80 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 23.03.2010 року № 193 «Про затвердження граничної штатної чисельності комунальних установ, діяльність яких координує департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради», від 23.03.2010 року № 193 «Про затвердження граничної штатної чисельності комунальних установ, діяльність яких координує департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Стоцьку М.М.

Міський голова                                    О. Костусєв

Керуюча справами                             Т. Герасименко

Додаток

до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№328 від 15.08.2013 р.
 
 
 
Гранична штатна чисельність
працівників комунальних установ, діяльність яких координує департамент праці
та соціальної політики Одеської міської ради
 

 

з/п
Найменування установи
Всього штатних одиниць
 
у т.ч. за категоріями
 
керівники
заступники
спеціалісти
медичний персонал
педагогічний персонал
інші
 
1
Комунальна установа «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона»
77,5
1
3
5
7,5
0
61
 
2
Комунальна установа «Міський центр гуманітарної допомоги, інформаційного та господарчого забезпечення»
56
1
1
45
0
0
9
 
3
Комунальна установа «Одеський міський центр соціальної реабілітації та адаптації осіб без визначеного місця проживання»
39
1
1
6
3
0
28
 
4
Комунальна установа «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку»
152,5
1
2
18,5
31,5
63,0
36,5
 
5
Комунальна установа «Одеський міський центр обліку бездомних громадян»
12
1
0
7
2
0
2
 
 
Всього
337
5
7
81,5
44
63,0
136,5
 

 

Керуюча справами                            Т. Герасименко

Страница создана: 2013.08.27 12:21