Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№12 від 30.01.2014р. 

 

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Статуту Одеського комунального навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області у новій редакції»

 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і  науки, молоді та спорту України та Міністерства соціальної політики України від 10.09.2012 р. № 995/557, з метою забезпечення оптимальних умов для всебічного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наближених до сімейних, виконавчий комітет Одеської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

          1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення  «Про затвердження Статуту Одеського комунального навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області  у новій редакції» (додається).

 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Стоцьку М.М.

 
 
 
 
В.о. міського голови,
секретар міської ради                                                                    О. Бриндак
 
 
 
Керуюча справами                                                                           О. Оніщенко
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№12 від 30.01.2014р. 

 

Про затвердження Статуту Одеського комунального навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області у новій редакції

 

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства соціальної політики України від 10.09.2012 р. № 995/557, з метою забезпечення оптимальних умов для всебічного розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наближених до сімейних, Одеська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Статут Одеського комунального навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області  у новій редакції (додається).

 
2. Директору Одеського комунального навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка» Одеської міської ради Одеської області  Петровій С.М. здійснити заходи з реєстрації Статуту у новій редакції.
 
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 22.01.2010 р. № 5269-V «Про зміну найменування комунального навчального закладу «Дитячий будинок «Перлинка» та затвердження статуту закладу у новій редакції».
                   
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з освіти, культури, спорту та взаємодії з громадськими організаціями.
 
 
 
 
В.о. міського голови,
секретар міської ради                                                                             О. Бриндак
                                                                        
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
Керуюча справами                                                                                  О. Оніщенко


 
 
 
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
від
 
                          
     
 
 
 
 
 
 
 
СТАТУТ
ОДЕСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
                     «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «ПЕРЛИНКА»
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одеса – 2014
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Комунальний дошкільний навчальний заклад «Дитячий будинок «Перлинка» створений рішенням Одеської міської ради від 17.05.2006 року № 9-V, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 268616, перейменований рішенням Одеської міської ради від 04.07.2007 року            № 1448-V в комунальний навчальний заклад «Дитячий будинок «Перлинка», свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 172654, перейменований рішенням Одеської міської ради в ОДЕСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «ПЕРЛИНКА» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ, свідоцтво серії А01         № 318335.
1.2. Повна назва: ОДЕСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «ПЕРЛИНКА» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
1.3. Скорочена назва: ОДЕСЬКИЙ КНЗ «ДБ «ПЕРЛИНКА».
1.4. Місце знаходження ОДЕСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «ПЕРЛИНКА» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 65038, м. Одеса,   пров. Монастирський, 3.
1.5. ОДЕСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «ПЕРЛИНКА» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ є комунальним бюджетним навчальним закладом інтернатного типу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування дошкільного та шкільного віку.
1.6. ОДЕСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДИТЯЧИЙ БУДИНОК «ПЕРЛИНКА» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – дитячий будинок) є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи дитячий будинок набуває з дня його державної реєстрації.
Дитячий будинок може мати самостійний баланс, відкривати рахунки в органах Державного казначейства України відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
1.7. Засновником дитячого будинку є Одеська міська рада (далі – Засновник).
Засновник здійснює фінансування дитячого будинку, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.8. Головною метою дитячого будинку є забезпечення дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, умов для проживання, всебічного розвитку, виховання, здобуття освіти, підготовка до самостійного життя, професійної орієнтації.
 
1.9. Завданням дитячого будинку є:
- забезпечення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умов проживання, навчання, виховання та розвитку, наближених до сімейних;
- забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців з урахуванням стану здоров'я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку вихованців;
- забезпечення захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на належні умови проживання, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації, соціальної адаптації та підготовки їх до самостійного життя та праці;
- формування правової культури, загальнолюдських цінностей;
- створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей;
- сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання.
1.10. Дитячий будинок у своїй діяльності керуються Конституцією України, Конвенцією ООН "Про права дитини", Законами України  "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту",  "Про охорону дитинства", актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами в галузі освіти та охорони дитинства, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням «Про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»  та цим Статутом.
1.11. В дитячому будинку перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, від трьох років до здобуття базової чи повної загальної середньої освіти, а в разі необхідності – до повноліття.
При цьому діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, знаходяться на повному державному утриманні за рахунок коштів місцевого бюджету та інших, не заборонених законодавством, джерел фінансування.
1.12. З метою ранньої соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, діти шкільного віку, що проживають у дитячому будинку, обов’язково навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів.
1.13. Дитячий будинок несе відповідальність за:
- безпечні умови власної діяльності;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;   
- дотримання фінансової дисципліни;
- захист персональних даних всіх учасників навчально-виховного процесу.
1.14. Дитячий будинок має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Засновником;
- в установленому законом порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні програми навчально-виховної, наукової і методичної роботи з урахуванням державних стандартів;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; благодійних органів та фондів;
- розвивати власну соціальну базу, лікувально-профілактичні, оздоровчі підрозділи.
1.15. Взаємовідносини дитячого будинку з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.
 
ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ
 
2.1. Комплектування дитячого будинку дітьми здійснюється департаментом освіти та науки Одеської міської ради на підставі розпорядження органу виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем проживання (перебування) дитини.
2.2. Комплектування дитячого будинку здійснюється протягом календарного року. Переведення вихованців з одного інтернатного закладу до іншого проводиться з 1 вересня поточного року до 30 травня наступного року.
2.3. До дитячого будинку приймаються:
- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти, розлучені з сім’єю, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».
Не приймаються до дитячого будинку діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані у сімейні форми виховання  (опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу).
2.4. Діти, члени однієї сім’ї (брати і сестри), направляються в один дитячий будинок, за винятком, коли за медичними показниками їх виховання має здійснюватися окремо.
2.5. Зарахування дітей до дитячого будинку проводиться наказом директора дитячого будинку на підставі таких документів:
- направлення (путівки) служби у справах дітей Одеської міської ради, за погодженням з департаментом освіти та науки Одеської міської ради, на підставі рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем проживання (перебування) дитини;
- свідоцтва про народження;
- реєстраційного номера облікової картки платника податків  (за наявності);
- відомостей про батьків та близьких родичів дитини;
- довідки про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;
- документів, що підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);
- опису майна дитини;
- копії рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки над житлом (майном) дитини (у разі наявності);
- довідки про взяття дитини на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку  (у разі відсутності в дитини житла);
- висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;
- відомостей або документів про освіту дитини (для дітей шкільного віку);
- дубліката обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- довідки про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);
- ощадної книжки дитини або договору про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);
- рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
2.6. У разі випуску чи переходу до іншого навчального закладу вихованцю видаються:
- довідка про перебування в дитячому будинку;
- документи про освіту (для дітей шкільного віку);
- матеріальна допомога відповідно до законодавства;
- свідоцтво про народження; тим, хто досяг 16-річного віку, – паспорт;
- відомості про батьків або близьких родичів;
- документи, які підтверджують права вихованців на майно, житлову площу, яку попередньо займали вони або їх батьки, майновий сертифікат, ощадна книжка, цінні папери, пенсійна книжка, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші документи тощо.
2.7. У дитячому будинку функціонують групи для дітей дошкільного віку загального розвитку, з вадами мовлення та виховні групи для дітей шкільного віку.
2.8. Наповнення дошкільних груп та виховних груп дітей шкільного віку визначається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517.
 
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ
ДИТЯЧОГО БУДИНКУ
 
3.1. Дитячий будинок здійснює навчально-виховний процес цілодобово, згідно з режимом роботи, який погоджується територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби і департаментом освіти та науки Одеської міської ради.
3.2. Харчування вихованців у дитячому будинку організовується відповідно до норм, затверджених в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Відповідальність за організацію харчування покладається на Засновника та директора дитячого будинку.
3.3. Медичне обслуговування вихованців дитячого будинку забезпечується Засновником і здійснюється медичними працівниками, які входять до штату дитячого будинку, та медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів за територіальним принципом.
Заклади охорони здоров'я спільно з медичними працівниками дитячого будинку двічі на рік безоплатно проводять медичні огляди всіх вихованців, у разі потреби беруть їх на диспансерний облік, здійснюють постійний медичний огляд і своєчасне лікування.
3.4. Контроль за організацією медичних, санітарно-гігієнічних та протиепідеміологічних заходів, якістю харчування вихованців покладається на директора дитячого будинку, департамент освіти та науки Одеської міської ради, органи охорони здоров'я, територіальні державні санітарно-епідеміологічні служби.
3.5. Матеріальне та фінансове забезпечення вихованців дитячого будинку здійснюється за нормами та нормативами, установленими законодавством.
Вихованцям дитячого будинку, які перебували в ньому на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні видаються предмети гардероба, текстильна білизна та товари господарського призначення відповідно до норм матеріального забезпечення, затверджених в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Вихованці дитячого будинку отримують кошти на особисті витрати, щорічний розмір яких повинен становити не менше 1,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян.
3.6. Вихованцям дитячого будинку у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, видається єдиний квиток, що дає право на безоплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті, безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд тощо.
3.7. На підставі письмової заяви осіб, які систематично беруть участь у вихованні дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, вихованці дитячого будинку можуть виїжджати в супроводі педагогів до родичів, інших сімей на свята (вихідні) дні або під час канікул відповідно до наказу директора дитячого будинку за погодженням із службою у справах дітей, якщо це не шкодить фізичному і психічному здоров'ю дітей.
3.8. Учні професійно-технічних училищ та студенти вищих навчальних закладів – колишні вихованці дитячого будинку, під час своїх канікул можуть перебувати в зазначеному закладі з безоплатним проживанням і харчуванням на підставі рішення, що приймається засновником під час затвердження кошторисів доходів і видатків чи змін до них.
 
IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
4.1. Дитячий будинок планує свою роботу відповідно до річного плану. Річний план роботи погоджується з департаментом освіти та науки Одеської міської ради.
План літнього оздоровлення додатково узгоджується з територіальним відділом санітарно-епідеміологічної служби.
4.2. Відповідно до річного плану роботи педагогічні працівники дитячого будинку самостійно добирають програми, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчально-виховної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань.
Навчально-виховний процес для дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»  та інших нормативно-правових актів. та інших нормативно-правових актів.
4.3. Режим дня, розклад занять складаються відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджуються рішенням педагогічної ради дитячого будинку та погоджуються з департаментом освіти та науки Одеської міської ради і територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби. Режим роботи і розклад занять мають забезпечувати науково-обґрунтоване співвідношення навчання, праці і відпочинку вихованців.
4.4. У дитячому будинку проводяться індивідуальні, групові, гурткові заняття та заняття з самопідготовки дітей.
4.5. Адміністрація дитячого будинку, вихованці якого навчаються в інших дошкільних або загальноосвітніх навчальних закладах, організовує навчально-виховну роботу з такими закладами на підставі договору.
4.6. Навчально-виховний процес організується диференційовано, з урахуванням психофізичного стану, індивідуальних особливостей і можливостей вихованців та структури загальноосвітнього закладу, який відвідує дитина. Корекційні заняття здійснюють вихователі і спеціалісти-дефектологи, логопеди, психологи відповідно до особливостей розвитку дитини і труднощів у навчанні.
Вихованці залучаються на принципах добровільності до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці, з урахуванням віку, статі, фізичних особливостей, вимог санітарного законодавства, норм і правил особистої гігієни та здоров'я.
4.7. За успіхи у навчанні для вихованців встановлюються різні форми морального заохочення відповідно до чинного законодавства.
4.8. Трудове навчання вихованців здійснюється на принципах добровільності у навчально-виробничих майстернях (для технічних і обслуговуючих видів праці), підсобних господарствах, на навчально-дослідних ділянках, земельних ділянках, на виробництві, в установах і організаціях з обов'язковим дотриманням правил безпеки, вимог навчальних програм, урахуванням особливостей регіону і вимог санітарного законодавства.
4.9. У дитячому будинку мова навчання російська та українська.
 
V. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ УЧАСНИКІВ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
5.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дитячому будинку є:
- вихованці;
- директор;
- педагогічні працівники;
- медичні працівники;
- логопеди;
- практичний психолог, педагог соціальний;
- юрисконсульт;
- інші працівники.
5.2. Забезпечення захисту особистих прав та інтересів вихованців дитячого будинку, надання практичної допомоги у розв’язанні завдань юридичного змісту здійснюються юрисконсультом, посада якого передбачена штатним розписом.
5.3. Психологічний супровід навчально-виховного процесу в дитячому будинку здійснюється практичним психологом відповідно до чинного законодавства.
5.4. Права і обов’язки вихованців, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
5.5. Вихованці мають право на:
- умови проживання, навчання, виховання та розвитку, наближені до сімейних;
- здобуття дошкільної, базової, повної загальної середньої та позашкільної освіти;
- медичну та соціальну допомогу згідно із законодавством;
- утримання за рахунок відповідних бюджетів у державних і комунальних навчальних закладах;
- повноцінне якісне харчування;
- збереження родинних стосунків;
- безпечні і нешкідливі умови проживання, виховання, навчання, праці;
- отримання кваліфікованої допомоги в навчанні, корекції психофізичного розвитку;
- оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні, святкові дні та під час канікул;
- вибір форм навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів через участь у різних видах навчальної, наукової, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою дитячого будинку;
- вільне вираження поглядів, переконань;
- захист своїх особистих, житлових і майнових прав;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного, фізичного та інших видів насильства з боку працівників, які порушують їх права, честь і гідність;
- участь в органах громадського самоврядування дитячого будинку.
5.6. Влаштування дитини до дитячого будинку не припиняє її права на аліменти, пенсії та інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника.
5.7. Вихованці зобов’язані:
- дотримуватися вимог Статуту, внутрішнього розпорядку дитячого будинку;
- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
- дотримуватися правил особистої гігієни;
- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти, підвищувати загальний культурний рівень;
- бережливо ставитися до особистого майна та майна дитячого будинку;
- поважати честь і гідність інших вихованців і працівників дитячого будинку.
5.8. Вихованці можуть бути усиновлені громадянами України, іноземцями, передані на виховання опікунам, піклувальникам, влаштовані у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу в порядку, установленому законодавством України.
5.9. Засновник під час канікул організовує відпочинок та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, оздоровчих та спортивних таборах, таборах відпочинку тощо. Дітям, які потребують санітарно-курортного лікування, першочергового виділяються путівки до відповідних закладів.
5.10. Випускникам дитячого будинку за умови наявності в них відповідного рівня підготовки держава гарантує пільгові умови для вступу до державних та комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації.
5.11. Права, обов'язки і соціальні гарантії педагогічних та інших працівників дитячого будинку визначаються законодавством про освіту, працю, охорону здоров'я, Положенням «Про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку дитячого будинку, трудовим договором.
 
VI. УПРАВЛІННЯ ДИТЯЧИМ БУДИНКОМ
 
6.1. Органом громадського самоврядування дитячого будинку є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менше, ніж один раз на рік.
На загальних зборах заслуховують звіт директора про здійснення керівництва дитячим будинком, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності дитячого будинку.
6.2. У дитячому будинку за рішенням загальних зборів можуть створюватися і діяти рада дитячого будинку, а також піклувальна рада, учнівський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації відповідно до положень, затверджених Міністерством освіти і науки України.
Члени піклувальної ради дитячого будинку обираються на загальних зборах (конференції). Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.
Піклувальна рада вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування дитячого будинку, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.
6.3. Керівництво дитячим будинком здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше, ніж три роки.
6.4. Директор дитячого будинку призначається на посаду та звільняється з посади департаментом освіти та науки Одеської міської ради відповідно до чинного законодавства України.
6.5. Директор дитячого будинку:
- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний підбір і розподіл кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
- створює умови проживання, навчання, виховання та розвитку вихованців, наближені до сімейних;
- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує навчання вихованців дитячого будинку в загальноосвітніх навчальних закладах;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю здобуття знань, умінь та навичок вихованцями;
- відповідає за дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
- створює необхідні умови для участі вихованців у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог безпеки життєдіяльності;
- розпоряджається в установленому порядку майном дитячого будинку та його коштами;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва дитячими об'єднаннями за інтересами;
- забезпечує реалізацію права вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- вживає заходів щодо запобігання вживанню вихованцями алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин, а також тютюнових виробів;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;
- захищає особисті, житлові і майнові права та інтереси вихованців;
- забезпечує організований випуск і сприяє подальшому влаштуванню вихованців;
- контролює дотримання режиму роботи дитячого будинку, організацію харчування і медичного обслуговування вихованців, організовує оздоровлення дітей;
- від імені дитячого будинку укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях.
6.6. Директор дитячого будинку має право першого підпису платіжних документів для здійснення видатків, а другого – головний бухгалтер.
6.7. Директор дитячого будинку сприяє влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до різних форм сімейного виховання та виконує обов'язки опікуна (піклувальника) на час утримання дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, в дитячому будинку.
6.8. Директор дитячого будинку є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління дитячим будинком.
 
 
VIІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
 
7.1. Матеріально-технічна база дитячого будинку включає нерухоме майно, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.
7.2. Фінансово-господарська діяльність дитячого будинку та використання матеріально-технічної бази здійснюються відповідно до нормативно-правових актів та Статуту дитячого будинку.
7.3. Майно, закріплене за дитячим будинком, належить йому на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.
7.4. Дитячий будинок відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна дитячого будинку проводиться лише   у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані дитячому будинку внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
7.5.Дитячий будинок має необхідну кількість будівель, приміщень для організації навчально-виховного процесу, проживання вихованців, проведення позаурочної роботи, трудового навчання і виховання та забезпечення належних умов для роботи педагогічного, медичного персоналу і проведення лікувально-профілактичних заходів.
У приміщеннях повинні бути створені умови, наближені до родинних: кімнати, розраховані на 1-3 особи, обладнані вітальні, кухні, де діти можуть готувати їжу.
7.6. З метою здобуття поглиблених знань про живі організми формування практичних умінь та навичок організації природоохоронної роботи в дитячому будинку може створюватися куточок живої природи.
7.7. Основні фонди дитячого будинку не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.
 
VIІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
8.1.Фінансово-господарська діяльність дитячого будинку здійснюється з бюджету м. Одеси на основі його кошторису, затвердженого в установленому законодавством порядку.
Дитячий будинок одержує бюджетні кошти відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування.
8.2. Джерелами формування кошторису дитячого будинку є:
- кошти бюджету міста Одеси;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
- інші кошти, не заборонені чинним законодавством.
8.3. Дитячий будинок за погодженням із Засновником має право на придбання та оренду необхідного обладнання, інших матеріальних ресурсів, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
8.4. Бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
8.5. Штатний розпис дитячого будинку затверджується у порядку, установленому законодавством.
8.6. Порядок діловодства та статистичної звітності в дитячому будинку здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
 
IX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
9.1. Дитячий будинок за наявністю належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства України прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
9.2. Дитячий будинок має право відповідно до чинного законодавства України укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.
 
Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ
 
10.1. Державний контроль за діяльністю дитячого будинку здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної освіти та державної політики з охорони дитинства та підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
10.2. Державний контроль за діяльністю дитячого будинку здійснює Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.
10.3.Дитячий будинок підпорядкований і підзвітний Засновникові.
10.4. Основною формою державного контролю за діяльністю дитячого будинку є атестація, що проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
10.5. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України та за поданням органу громадського самоврядування дитячого будинку або департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
10.6. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) дитячого будинку з питань, пов'язаних з його фінансово-господарською та навчально-виховною діяльністю.
10.7. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Засновником.
 
XI. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
 
11.1. Пропозиції щодо внесення змін до Статуту дитячого будинку можуть надходити від Засновника та ради дитячого будинку.
11.2. 3міни та доповнення до Статуту дитячого будинку затверджуються Засновником і підлягають державній реєстрації.
 
XII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ
 
12.1. Припинення діяльності дитячого будинку здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації.
12.2. Ліквідація дитячого будинку здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.
12.3. Ліквідація дитячого будинку здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін заяви претензій кредиторів, визначаються відповідно до законодавства України.
12.4. Ліквідація дитячого будинку вважається завершеною, а заклад припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру.
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                  О. Бриндак
 
 

Страница создана: 2014.02.03 12:45