Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№23 від 30.01.2014р.

  

 
Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Положення про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради у новій редакції»


          Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства соціальної політики від 26.11.2012 року № 741 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій», з метою ефективної реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у сфері праці та соціального захисту населення, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

         1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення  «Про затвердження Положення про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради у новій редакції» (додається).

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Стоцьку М.М.
 
 
 
В.о. міського голови,
секретар міської ради                                                                    О. Бриндак
 
 
 
 
Керуюча справами                                                                           О. Оніщенко
 
 
 
 
                                                      
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
№23 від 30.01.2014р.
 
 
Про затвердження Положення про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради у новій редакції
 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства соціальної політики від 26.11.2012 року № 741 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій», з метою ефективної реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у сфері праці та соціального захисту населення, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:

        1.  Затвердити Положення про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради у новій редакції (додається).
 
        2. Доручити департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради здійснити заходи з реєстрації Положення про департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради у новій редакції відповідно до чинного законодавства.

        3. Вважати таким, що втратив чинність, додаток 22 до рішення Одеської міської ради від 28.02.2011 р. № 384-VI «Про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради, її виконавчих органів».
 
        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із соціальної політики та праці.
 
 
 
В.о. міського голови, 
секретар міської ради                                                                    О. Бриндак
 
 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради
 
 
Керуюча справами                                                               О. Оніщенко
 
 
 
 
 
 
 
Додаток
до рішення Одеської міської ради
від
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)


 
Одеса – 2013
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
        1.1. ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) і створюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
        1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням                                 (далі – Положення).
1.3. Департамент підпорядкований виконавчому комітету міської ради та міському голові, підзвітний та підконтрольний міській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
        1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, відповідно до затвердженого кошторису видатків, бюджетів інших рівнів (в тій частині, що стосується фінансування реалізації делегованих повноважень), а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
        1.5. Департамент є юридичною особою, може відкривати рахунки в органах Державного казначейства України, має гербову печатку, штампи та бланки з власною назвою.
         1.6. Місцезнаходження Департаменту: 65023, м. Одеса, вул. Льва Толстого, 7.
         1.7. Електронна адреса Департаменту: dpsp@omr.odessa.ua.
 
             2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ
 
         2.1. Основним завданням Департаменту є:
         2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері.
         2.1.2. Призначення та виплата соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
         2.1.3. Організація соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.
        
2.1.4. Розроблення та організація виконання місцевих програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування.
         2.1.5. Забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури.
         2.1.6. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.
         2.1.7. Розробка та реалізація єдиної міської політики у сфері праці та соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади міста.
         2.1.8. Забезпечення сприяння на території міста реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, умов та оплати праці, зайнятості, соціального захисту працюючих.
         2.1.9. Координування заходів щодо реалізації державної політики зайнятості в місті, сприяння продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниження рівня безробіття, ефективному використанню робочої сили та підвищенню її якості.
         2.1.10. Забезпечення регулювання місцевого ринку праці шляхом розроблення та реалізації міської програми зайнятості населення, здійснення інших заходів щодо поліпшення ситуації на ньому.
         2.1.11. Виконання функцій головного розпорядника коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на:
        1) Виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.
        2) Виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам на надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною».
        3) Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
        4) Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
        5) Надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
         2.1.12. Забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість та соціальний захист населення.
         2.1.13. Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва з органами місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців, громадськими організаціями інвалідів.
         2.2. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:
         1) Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади з питань, що відносяться до компетенції департаменту, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів директора Департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адмiнiстрації, та здійснює контроль за їх реалізацією.
         2) Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
         3) Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку м. Одеси.
         4) Вносить пропозиції щодо проекту бюджету міста Одеси, обласного та державного бюджету в частині делегованих повноважень.
         5) Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
         6) Розробляє проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету.
         7) Бере участь у розробленні проектів розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.  
         8) Сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам.
        9) Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань за його компетенцією, в тому числі через засоби масової інформації.
         10) Забезпечує виконання вимог законодавства щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян, ведення діловодства за зверненнями громадян та архівної справи, подання у визначені строки відповідних аналітичних довідок та статистичних звітів, здійснення контролю за станом цієї роботи у структурних підрозділах та підпорядкованих комунальних установах.
         11) Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
         12) Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент.
         13) Здійснює повноваження, делеговані місцевими органами виконавчої влади.
         14) Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
         15) Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
         16) Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
         17) Забезпечує захист персональних даних.
         18) Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.
         19) Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
         20) Залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів.
         21) Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України.
         22) Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад заступників директора, керівників структурних підрозділів, посадових осіб місцевого самоврядування Департаменту, керівників комунальних установ, які знаходяться у підпорядкуванні Департаменту.
         23) Організовує роботу з попереднього розгляду пропозицій про нагородження Почесною відзнакою Одеського міського голови «Трудовая слава».
         24) Організовує роботу з розгляду звернень громадян на «Телефон довіри Одеського міського голови» та Єдиний центр звернень громадян.
         25) Здійснює в межах компетенції заходи соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
         26) Організовує роботу міської комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни.
         27) Співпрацює з громадянами, неурядовими організаціями на всіх етапах формування та реалізації соціальної політики у сфері соціальної допомоги та соціальних послуг населенню, зокрема в питаннях:
         - вивчення соціальних потреб та інтересів населення міста;
         - впровадження соціальних проектів, інноваційних рішень з питань надання соціальної допомоги;
         - опрацювання пропозицій із вдосконалення системи надання соціальної допомоги;
         - участі у прийнятті рішень щодо надання соціальної допомоги мешканцям міста;
         - здійснення громадського контролю за наданням соціальної допомоги та послуг.
         2.2.1. У сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:
         1) Забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.
          2) Організовує проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.
         3) Організовує на засадах соціального партнерства проведення переговорів з укладання територіальної угоди між виконавчим комітетом, об’єднаннями роботодавців та профспілок, іншими соціальними партнерами та контролю за її виконанням.
         4) Здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів та територіальних угод у порядку, визначеному законодавством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечення зберігання копій.
         5) Здійснює моніторинг у сфері праці, умов та охорони праці, зайнятості, показників заробітної плати та своєчасності її виплати, запровадженням підприємствами всіх форм власності, фізичними особами- підприємцями мінімальних державних гарантій з оплати праці.
         6) Здійснює контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць за умовами праці та наданням працівникам пільг і компенсацій за результатами її проведення.
         7) Вивчає стан використання робочої сили, аналіз розвитку процесів, що відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти.
         8) Сприяє підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування в організації професійного навчання кадрів на виробництві.
          9) Бере участь у розробленні пропозицій щодо створення робочих місць.
         10) Розробляє міську програму зайнятості населення, координує діяльність структурних підрозділів органів місцевого самоврядування з виконання цієї програми, участь у розробленні інших цільових (комплексних) програм та заходів з питань, що належать до компетенції.
         11) Сприяє підприємствам, установам, організаціям міста у межах своїх повноважень у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).
         12) Здійснює організаційне забезпечення діяльності міської комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.
         2.2.2. З питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
1) Організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України, компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення тощо.
         2) Здійснює призначення та виплату:
         - державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;
         - державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд;
         - щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;
         - одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „Мати-героїня”.
         3) Бере участь у роботі комісій, утворених при виконавчому комітеті міської ради, районних адміністраціях міської ради з питань соціального захисту населення.
         4) Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг.
         5) Проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.
         6) Здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню.
         7) Визначає право на отримання компенсації за оплату електроенергії, газу та централізованого опалення житла відповідно до Гірничого закону України, здійснює її нарахування та виплату.
         8) Здійснює соціальні виплати відповідно до міських цільових програм соціального захисту та соціального забезпечення.
         9) Здійснює виплату одноразової грошової допомоги ветеранам війни та державних стипендій.
         10) Здійснює виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.
         11) Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку.
         12) Організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг.
         13) Здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України.
         14) Організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів.
         15) Організовує за рахунок коштів, передбачених бюджетом міста, для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів у пансіонатах, центрах (відповідних закладах) побутове обслуговування, а також безоплатне харчування.
         2.2.3. У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:
         1) Організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України.
         2) Організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.
         3) Подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
         4) Організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України.
         5) Аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає міському голові, міській раді та її виконавчому комітету пропозиції з цих питань.
         6) Видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України.
         7) Організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.
         8) Вживає заходів із соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів, установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, вносить пропозиції щодо удосконалення даного напрямку роботи.
         2.2.4. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:
         1) Організовує роботу з визначення потреби м. Одеси у соціальних послугах, готує та подає пропозиції міському голові, міській раді та її виконавчому комітету щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями.
         2) Забезпечує облік осіб, які звертаються до Департаменту, з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам.
         3) Спрямовує та координує діяльність територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районів міста Одеси та інших установ, закладів та служб, які підпорядковується Департаменту, в реалізації законодавства України.
         4) Спрямовує та координує діяльність Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, який підпорядковується Департаменту. 
         5) Забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги.
        6) Сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України.
         7) Забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України.
         8) Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення.
         9) Бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення.
         10) Сприяє створенню недержавних служб та закладів, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам.
        11) Сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам.
        12) Сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів.
        13) Сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.
         2.2.5. У сфері соціальної інтеграції інвалідів:
         1) Здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.
         2) Здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями.
         3) Координує роботу реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ.
         4) Здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України.
         5) Визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України.
         6) Подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів.
         7) Інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.
         8) Інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати.
         9) Бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення.
         10) Аналізує разом із громадськими організаціями інвалідів рівень доступності для інвалідів та інших маломобільних категорій населення об’єктів житлово-комунального та господарського призначення, транспорту, інформації та зв’язку, а також інших об’єктів і послуг, вносить місцевим органам виконавчої влади, міській раді та її виконавчим органам, суб’єктам підприємницької діяльності пропозиції щодо створення безперешкодного середовища.
         11) Вивчає та узагальнює досвід роботи інших міст України та іноземних держав щодо вирішення проблем інвалідів.
         12) Поширює і впроваджує у практику своєї роботи та роботи виконавчих органів Одеської міської ради прогресивні методи з вирішення проблем інвалідів, надає практичну та організаційно-методичну допомогу відповідним органам виконавчого комітету Одеської міської ради.
         13) В межах компетенції сприяє розвитку фізичної культури і спортивного руху інвалідів як етапу їх соціальної реабілітації.
         14) Забезпечує можливість комунікації інвалідів з вадами слуху та зору в органах, установах та закладах соціального захисту населення.
15) Створює консультативно-дорадчий орган з числа представників громадських організацій з метою поліпшення вирішення проблем осіб з особливими потребами.
         2.2.6. Забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі.
         2.2.7. Забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань.
        2.2.8. Здійснює інші, передбачені законом, повноваження.
 
                  3. КЕРІВНИЦТВО Й СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ
 
         3.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою.
         3.2. Директор Департаменту:
         3.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, що на нього покладені, діє від його імені без довіреності:
         1) Подає на затвердження сесії ради Положення про Департамент.
         2) Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету міської ради.
         3) Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.
         4) Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради з питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.
         5) Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису.
         6) Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування.
         7) Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
         3.2.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад заступників директора, керівників структурних підрозділів, посадових осіб місцевого самоврядування Департаменту, керівників комунальних установ, діяльність яких координує Департамент, та які знаходяться у підпорядкуванні Департаменту.
         3.2.3. Подає після погодження з департаментом фінансів Одеської міської ради на затвердження міському голові або його заступнику згідно з розподілом обов'язків штатний розпис Департаменту.
         3.2.4. Визначає ступінь відповідальності заступників директора Департаменту та керівників структурних підрозділів, функціональні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування та інших службовців Департаменту; затверджує посадові інструкції посадових осіб місцевого самоврядування та інших службовців Департаменту, сприяє підвищенню їх кваліфікації.
         3.2.5. Організовує виконання рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови.
         3.2.6. У межах своїх повноважень видає накази, що набирають чинності з часу їх підписання і можуть бути скасовані виконавчим комітетом.
         3.2.7. У межах своїх повноважень представляє Департамент як виконавчий орган міської ради у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями й громадянами.
         3.2.8. Веде особистий прийом громадян.
         3.2.9. Порушує перед міським головою питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування та інших службовців Департаменту, керівників комунальних установ, які знаходяться у підпорядкуванні Департаменту.
         3.2.10. У процесі реалізації завдань та функцій Департаменту забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами міської ради та органами виконавчої влади.
         3.3. До структури Департаменту разом з директором входять:
3.3.1. Заступники директора Департаменту, начальники управлінь соціального захисту населення в районах міста, начальники відділів.
         3.3.2. Структурні підрозділи Департаменту прямого підпорядкування (управління, відділи, в тому числі відділ у справах інвалідів, сектори).
         3.3.3. Територіальні структурні підрозділи Департаменту (управління соціального захисту населення в районах міста).
         3.4. Структурні підрозділи Департаменту діють на підставі Положень про них, які затверджуються директором Департаменту.
         3.5. Територіальні структурні підрозділи Департаменту (управління соціального захисту населення в районах міста) мають печатки, штампи і бланки з власною назвою.
         3.6. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту прямого підпорядкування директору Департаменту та його заступникам та розподіл обов'язків між директором Департаменту та його заступниками визначається директором Департаменту.
         3.7. За відсутністю директора Департаменту його службові обов'язки тимчасово виконує заступник директора Департаменту на підставі розпорядження міського голови.
 
                                          4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
 
         4.1. Департамент має право:
4.1.1. Залучати спеціалістів органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
         4.1.2. Одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
         4.1.3. Проводити у встановленому порядку наради, засідання робочих груп, семінари, конференції за його компетенцією.
         4.1.4. Подавати виконавчому комітету міської ради та відповідним органам виконавчої влади пропозиції за компетенцією Департаменту.
         4.1.5. Укладати угоди, договори, контракти з установами, підприємствами, організаціями різних форм власності, з окремими юридичними та фізичними особами. Брати участь у торгах, конкурсах та приймати зобов’язання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
         4.1.6. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи у сфері соціального захисту населення.
         4.1.7. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
         4.1.8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами Одеської міської ради, обласної держадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 
                                       5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
         5.1. Ліквідація та реорганізація Департаменту проводиться міською радою в порядку, визначеному чинним законодавством України.
         5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому законодавством порядку.
 
                                                               


Секретар ради                                                                                О. Бриндак 

 

Страница создана: 2014.02.04 12:40