Внесено зміни рішенням виконкому № 119 від 30.04.2020 р.

Внесено зміни рішенням виконкому № 227 від 27.06.2019 р.  

Внесено зміни рішенням виконкому № 149 від 25.04.2019 р. 

Внесено зміни рішенням виконкому № 576 від 26.12.2018 р.
Внесено зміни рішенням виконкому № 368 від 30.08.2018 р.

Внесено зміни рішенням виконкому № 237 від 31.05.2018 р.

Внесено зміни рішенням виконкому № 178 від 29.06.2016 р.

Внесено зміни рішенням виконкому № 104 від 28.04.2016 р.

Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 372 від 25.12.2014 р.

Про затвердження штатної чисельності 
працівників закладів та установ освіти м. Одеси

Відповідно до статей 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади Типових штатних нормативів деяких закладів та установ освіти, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити штатну чисельність працівників закладів та установ освіти м. Одеси, які належать до сфери управління головного розпорядника бюджетних коштів – департаменту освіти та науки Одеської міської ради, та на які не поширюються типові штатні нормативи, згідно з додатками 1 - 4.

2. Дозволити департаменту освіти та науки Одеської міської ради у виключних випадках коригування штатної чисельності працівників між закладами освіти в межах загальної чисельності та в межах фонду оплати праці, затверджених по галузі, з подальшим затвердженням цих змін рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
3.1. Привести штатні розписи у відповідність до цього рішення та чинних нормативно-правових актів України в частині штатної чисельності працівників закладів та установ освіти.
3.2. Провести необхідні заходи, пов’язані із затвердженням штатних розписів у встановленому законодавством порядку.
3.3. Утримувати чисельність працівників закладів та установ освіти міста та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисах бюджетних установ.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Міський голова              Г. Труханов
 
Керуюча справами         О. Оніщенко


Страница создана: 2014.12.26 18:28