Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 346 від 27.10.2016 р.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради від 27 листопада 2014 року № 339

«Про затвердження Методики визначення пайової участі

замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури м. Одеси у новій редакції»


Відповідно до статей 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою підвищення ефективності та вдосконалення механізму залучення і розрахунку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури м. Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 листопада 2014 року № 339 «Про затвердження Методики визначення пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси у новій редакції»:
1.1. Абзац 5 пункту 1.10 додатка 1 після слів «дачних будинків» доповнити словами «квартир шляхом переобладнання нежитлових приміщень».
1.2. З пункту 1.16 додатка 1 виключити слова «за умови передачі таких інженерних мереж та/або об’єктів у комунальну власність».
1.3. Пункт 1.17 додатка 1 після слів «протягом 10-ти» доповнити словом «робочих».
1.4. Абзац 2 пункту 2.6 додатка 1 викласти у наступній редакції:
«- перший платіж здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Одеської міської ради».
1.5. Пункт 2.7 додатка 1 доповнити абзацом наступного змісту:
«Після закінчення будівництва об’єкта замовник надає до УКБ технічний паспорт будівлі для уточнення розміру Пайової участі та отримує довідку щодо виконання зобов’язань за договором Пайової участі. Така довідка УКБ є документом, що належним чином підтверджує сплату Пайової участі під час прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів в порядку, визначеному законодавством».
1.6. Пункт 2.9 додатка 1 після слів «про пайову участь» доповнити словами «або довідки про розповсюдження на об’єкт будівництва норм пунктів 1.10, 2.8 та 3.4 Методики».
1.7. З абзацу 3 пункту 2.9 виключити слова «не рекомендується».
1.8. Розділ 2 додатка 1 доповнити пунктом 2.17 наступного змісту:
«2.17. У разі звернення замовника з пропозицією про внесення змін до договору про Пайову участь шляхом зміни термінів оплати Пайової участі, Комісією одночасно з прийняттям відповідного рішення визначається уточнений розмір несплаченої частини (у відсотковому відношенні) Пайової участі в актуальних цінах на момент звернення відповідного замовника».
1.9. Пункт 3.4 додатка 1 після слів «за зверненням замовника» доповнити словами «або за ініціативи виконавчого комітету Одеської міської ради».
1.10. Пункт 3.6 додатка 1 доповнити підпунктом 3.6.2 наступного змісту:
«3.6.2. Розрахунок Пайової участі замовників за зведеним кошторисним розрахунком при будівництві індивідуальних житлових будинків із вбудованими приміщеннями та гаражами визначається за формулою:
ПУ = КВБжб х 4%, де
ПУ – розмір Пайової участі при будівництві індивідуального житлового будинку у грошовому виразі (грн);
КВБжб – затверджена у встановленому порядку кошторисна вартість будівництва індивідуального житлового будинку (грн);
4 % – відсоток загальної кошторисної вартості будівництва, визначений згідно з пунктом 1.5 Методики».
1.11. Пункт 3.8 додатка 1 доповнити підпунктом 3.8.1 наступного змісту:
«3.8.1. Розрахунок Пайової участі замовників при будівництві індивідуальних житлових будинків із вбудованими приміщеннями та гаражами у разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва відповідного об’єкта не визначена будівельними нормами, державними стандартами і правилами, розраховується від загальної площі житлового будинку та здійснюється у грошовому виразі за формулою:
Рж = Sзаг.пл. х 4% х Вбуд, де
Рж – розмір Пайової участі при будівництві індивідуального житлового будинку у грошовому виразі (грн);
Sзаг.пл. – загальна площа індивідуального житлового будинку (кв.м);
4 % – граничний розмір залучення коштів для житлових будинків згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
Вбуд – опосередкована вартість будівництва житла для міста Одеси (вартість 1 кв.м загальної площі квартир у будинку) відповідно до показників, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України».
1.12. Абзац 1 додатка до Методики викласти у наступній редакції:
«- підземні паркінги, автостоянки - 0,1».
1.13. Пункт 3.2 розділу III додатка 2 після слів «міської ради» викласти у наступній редакції: «або до управління капітального будівництва Одеської міської ради з наданням необхідних документів для уточнення розміру пайової участі в частині зміни техніко-економічних показників».
1.14. У пункті 3.3 розділу III додатка 2 після слів «подовження терміну будівництва об’єкта» по тексту доповнити словами «або подовження термінів оплати за договором».
1.15. Розділ IV додатка 2 доповнити пунктом 4.6 наступного змісту:
«4.6. Виконавчий комітет Одеської міської ради має право стягнути повну суму Пайової участі, визначену Договором (згідно з графіком), у разі прострочення терміну сплати більше ніж на 3 місяці».
1.16. Розділ V додатка 2 доповнити пунктом 5.7 наступного змісту:
«5.7. У разі відмови Замовника до початку відповідного будівництва від намірів забудови земельної ділянки згідно з пунктами 1.2, 1.3 Договору, цей Договір може бути розірваний за умови сплати ним 5 тис.грн».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Шандрика В.І.Міський голова Г. ТрухановКеруюча справами О. Оніщенко

 

Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 346 від 27.10.2016р. оприлюднено в газеті «Одесский вестник» №44 від 05.11.2016р.


Страница создана: 2016.10.31 13:02