Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 365 від 24.11.2016 р.

Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Одеської міської ради від 21 червня 2012 року № 236 «Про створення комісії з питань захисту прав дітей у м. Одесі»

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини», у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради, з метою підвищення ефективності діяльності із захисту прав дітей у м. Одесі виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 21 червня 2012 року № 236 «Про створення комісії з питань захисту прав дітей у м. Одесі», виклавши додатки 1, 2 у новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

В.о. міського голови         А. Орловський

Керуюча справами           О. Оніщенко

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 24.11.2016 р.
№ 365

«Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 21 червня 2012 року
№ 236

Склад комісії з питань захисту прав дітей у м. Одесі  

Цвірінько
Зінаїда Миколаївна
-
голова комісії, заступник міського голови; 
Оніщенко
Олена Семенівна
-
заступник голови комісії, керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради;
Дамаскіна
Ірина Віталіївна
-
заступник голови комісії, начальник служби у справах дітей Одеської міської ради;
Якименко
Людмила Анатоліївна
-
секретар комісії, заступник начальника служби у справах дітей Одеської міської ради.
Члени комісії:
 
 
Аміци
Олександр Сергійович
-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Багрій-Шахматова
Марина Леонідівна
-
радник Одеського міського голови на громадських засадах (за згодою);
Буйневич
Олена Валеріївна
-
директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
Василейко
Анатолій Олександрович
-
перший заступник голови Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;
Гайдаржи
Юлія Ігорівна      
-
директор Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
Ігнатова
Ольга Анатоліївна
-
начальник відділу інформаційно-правової та кадрової роботи юридичного департаменту Одеської міської ради;
Капуляк
Віталій Петрович
-
начальник відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою);
Карташова
Валентина Олександрівна
-
головний лікар комунальної установи «Міський спеціалізований будинок дитини № 1»;
Китайська
Олена Петрівна
-
директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
Корнієнко
Володимир Олександрович      
-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Куценко
Ірина Ігорівна
-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Миколайчук
Ганна Валентинівна
-
в.о. керуючої справами Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради;
Наумчак
Віктор Анатолійович
-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Новак
Віктор Анатолійович
-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Проданчук
Тетяна Олександрівна
-
перший заступник голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
Рачук
Вероніка Володимирівна
-
начальник відділу забезпечення діяльності органу опіки та піклування Приморської районної адміністрації Одеської міської ради;
Самойлова
Олена Анатоліївна
-
голова громадського об’єднання «Альянс із захисту прав дітей» (за згодою);
Соколова
Ірина Ігорівна
-
перший заступник директора департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;
Яцеленко
Андрій Анатолійович
-
директор Одеського міського центру зайнятості (за згодою).

 

Керуюча справами                  О. Оніщенко

Положення
про комісію з питань захисту прав дітей у м. Одесі
(нова редакція)

1. Комісія з питань захисту прав дітей у м. Одесі (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом Одеської міської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дітей у м. Одесі на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Розглядає та надає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України, а також визначає перелік суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю (далі – суб’єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб’єктами соціальної роботи згідно з компетенцією.
4.2. Розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:
- реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;
- надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;
- позбавлення та поновлення батьківських прав;
- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;
- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;
- участі одного з батьків у вихованні дитини;
- побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;
- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
- встановлення і припинення опіки, піклування;
- утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;
- про подальше функціонування прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу у разі, коли середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців є меншим від розміру встановленого законодавством прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення;
- збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
- розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;
- інші питання, пов’язані із захистом прав дітей.
4.3. Розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав; сім’ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та:
- приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);
- направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.

5. Комісія має право:
- одержувати у встановленому порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
- подавати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає Комісія;
- залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

6. Склад Комісії:
6.1. До складу Комісії входять голова, заступники голови, секретар та члени Комісії.
6.2. Персональний склад Комісії, Положення та внесення відповідних змін до них затверджуються рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

7. До складу Комісії на громадських засадах входять керівники виконавчих органів Одеської міської ради, їх структурних підрозділів, директор Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, депутати Одеської міської ради (за згодою), представники територіальних органів Головного управління Національної поліції в Одеській області та Міністерства юстиції України, а також працівник служби у справах дітей Одеської міської ради, який виконує обов’язки секретаря Комісії.

8. Основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
Щоквартально голова Комісії звітує міському голові про результати роботи Комісії.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.
Для забезпечення недопущення розголошення інформації, яка містить в собі персональні дані дітей та громадян, відносно яких розглядаються справи, засідання проводяться у закритому режимі.
До участі у засіданнях Комісії за потреби можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

9. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

10. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням, простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Комісії.

11. Окрема думка члена Комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення Комісії.

12. Голова, його заступник, секретар чи члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

13. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється службою у справах дітей Одеської міської ради».

Керуюча справами                  О. Оніщенко


Страница создана: 2016.11.30 13:58
Опубликована на сайте: https://omr.gov.ua/
Полный адрес страницы: https://omr.gov.ua/ru/acts/committee/90490/