Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 42 від 23.02.2017 р.

Про внесення на розгляд Одеської міської ради

проекту рішення «Про внесення змін до міської

цільової Програми розвитку органів самоорганізації

населення в м. Одесі на 2016-2019 роки», затвердженої

рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 22-VIІ»


Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою сприяння розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі та вдосконалення взаємодії з ними виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 22-VIІ» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


Міський голова Г. Труханов

Заступник міського голови
Т.в.о. керуючої справами З. Цвірінько


Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 23.02.2017 р.
№ 42


Про внесення змін до міської цільової Програми розвитку

органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки,

затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 22-VIІ

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою сприяння розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі та вдосконалення взаємодії з ними Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 грудня 2015 року № 22-VIІ:
1.1. Розділ 1 Програми «Паспорт міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки» викласти у новій редакції (додаток 1).
1.2. Викласти додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки» у новій редакції (додаток 2).
1.3. Викласти додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи міської цільової Програми розвитку органів самоорганізації населення в м. Одесі на 2016-2019 роки» у новій редакції (додаток 3).¬
1.4. Останній абзац розділу 4 Програми «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» викласти у наступній редакції:
«Для запровадження Програми необхідні кошти в сумі 24 038,2 тис.грн.»

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

Міський голова Г. Труханов

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Заступник міського голови
Т.в.о. керуючої справами З. Цвірінько

Додатки


Страница создана: 2017.02.28 12:00