Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 252 від 27.07.2017 р.Про внесення змін до Регламенту виконавчих органів

Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого

комітету Одеської міської ради від 31 жовтня 2005 року № 754Відповідно до статей 51, 52, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1328-VII «Про затвердження положень про районні адміністрації Одеської міської ради», від 07 грудня 2016 року № 1431-VII «Про створення комунальної установи «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради», з метою підвищення ефективності діяльності виконавчих органів Одеської міської ради виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести наступні зміни до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 31 жовтня 2005 року № 754:
1.1. Підпункт 2.2.12 Регламенту доповнити абзацом наступного змісту:
«Якщо в проекті рішення виконкому порушуються питання про зміну статусу гуртожитків, розташованих на території Київського, Малиновського, Приморського або Суворовського районів м. Одеси, проект обов’язково погоджується з головою відповідної райадміністрації».
1.2. У підпункті 2.3.6 Регламенту замінити слова «начальником управління економіки, промисловості та інвестицій» словами «директором департаменту економічного розвитку» та доповнити абзацом наступного змісту:
«- питання стосовно розміщення та (або) організації на території Київського, Малиновського, Приморського або Суворовського районів м. Одеси торговельних рядів, торговельних майданчиків, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, ярмарків, ярмарків-виставок на відкритих майданчиках, масових культурних та спортивних заходів – головою відповідної райадміністрації».
1.3. Підпункт 3.1.8 Регламенту викласти в наступній редакції:
«3.1.8. Інформація про заплановані на наступний тиждень найважливіші події, явища та тенденції в суспільно-політичному, соціально-економічному та культурному житті міста передається виконавчими органами міської ради до департаменту інформації та зв’язків з громадськістю, в копії – до райадміністрацій, у встановленому порядку на паперових і електронних носіях. Виконавчі органи міської ради готують прес-релізи чи іншу письмову інформацію як стосовно цих подій, так і на випадок виникнення необхідності донести до населення міста актуальну інформацію».
1.4. Підпункт 3.1.10 Регламенту викласти в наступній редакції:
«3.1.10. Функціонування «Гарячої лінії – Телефону довіри міського голови», «Гарячої лінії мера по протидії корупції» та «Єдиного центру звернень громадян» (далі – ЄЦЗГ) (багатоканальні телефони 15-35, 705-55-55, 705-71-71 та сайт 1535.odessa.ua) забезпечує прийняття та розгляд звернень фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи (далі – Звернень).
ЄЦЗГ в робочий час працює у режимі централізованого міського центру звернень громадян із функцією оперативного формування, передачі та доступу до інформації від громадян у реальному часі; в неробочий час працює у режимі багатоканального автовідповідача з функцією запису повідомлень від громадян загальною тривалістю до трьох хвилин на одне повідомлення з подальшою їх формалізацією.
Усі Звернення, що надійшли до ЄЦЗГ, розглядаються в порядку та згідно з вимогами, встановленими чинним законодавством України.
Контроль за розглядом виконавчими органами, комунальними підприємствами, організаціями та установами міської ради, підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси, Звернень, за виконання завдань щодо вирішення по суті порушених у Зверненнях питань, за своєчасністю надання вмотивованої відповіді заявнику здійснюється міським головою, першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому згідно з розподілом обов'язків між ними.
Узагальнення інформації про дотримання виконавчими органами, комунальними підприємствами, організаціями та установами міської ради, підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси, контрольних строків виконання доручень стосовно розгляду Звернень здійснює департамент з питань звернень громадян Одеської міської ради, який щоп’ятниці надає узагальнений звіт до департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради для підготовки матеріалів на апаратну нараду.
У разі порушення контрольних строків виконання доручень щодо розгляду Звернень керуючий справами виконкому інформує міського голову.
Уся інформація стосовно заявника, виконавців, відповідальних осіб та інша, необхідна для вирішення порушених питань, вноситься до спеціалізованої електронної бази та зберігається не менше одного року».
1.5. Підпункт 4.8.3 Регламенту викласти в наступній редакції:
«4.8.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, при прийнятті на роботу керівників комунальних підприємств застосовується контрактна форма трудового договору (контракт). У контракті визначаються права та обов’язки сторін, термін дії контракту, умови матеріального забезпечення. Контракт складається у двох примірниках і погоджується директором департаменту фінансів міської ради, директором юридичного департаменту міської ради, директором департаменту економічного розвитку міської ради, керівником виконавчого органу міської ради, який розпорядженням міського голови визначений уповноваженим органом для здійснення контролю за ефективною діяльністю відповідного комунального підприємства. Кандидатура на посаду керівника комунального підприємства при проходженні ним співбесіди погоджується шляхом підписання контракту першим заступником міського голови, заступником міського голови, керуючим справами виконкому згідно з розподілом обов’язків».
1.6. Розділ 5.7 Регламенту викласти в наступній редакції:
«5.7. Порядок роботи зі зверненнями, які надійшли на «Гарячу лінію – Телефон довіри міського голови», «Гарячу лінію мера по протидії корупції» та до «Єдиного центру звернень громадян»:
5.7.1. Відповідальність за технічну організацію процесу розгляду Звернень та забезпечення контролю за їх виконанням покладається на КУ «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради» (далі – КУ «МІАЦ»).
5.7.2. Для інформування виконавців та взяття Звернень на контроль кожного робочого дня о 12.00 КУ «МІАЦ» забезпечується наявність необхідної інформації у базі даних спеціалізованої електронної програми за Зверненнями, які надійшли за попередню добу до ЄЦЗГ.
5.7.3. Щотижня міському голові, першому заступнику міського голови, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому надаються відповідні звіти щодо кількісних та якісних показників розгляду підпорядкованими їм виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями Звернень та результатів контролю виконання доручень.
Керуючому справами виконкому надається узагальнений звіт щодо кількісних та якісних показників стану розгляду виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями Звернень та результатів контролю виконання доручень.
5.7.4. КУ «МІАЦ» вивчає суть Звернень та вносить міському голові, першому заступнику міського голови, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому пропозиції щодо відповідальних виконавців за розгляд кожного з них згідно з компетенцією виконавчих органів, комунальних підприємств, організацій та установ міської ради, підприємств, організацій та установ усіх форм власності, що здійснюють охорону громадського порядку та життєзабезпечення м. Одеси.
5.7.5. У випадку надходження Звернення з питань, вирішення яких не належить до компетенції органів місцевого самоврядування, заявнику про це повідомляється за допомогою засобів телефонного зв’язку відповідальним спеціалістом КУ «МІАЦ». Під час розмови заявнику пропонується звернутися до підприємства, організації, установи, що спроможні вирішити порушене у Зверненні питання, та надаються, при їх наявності, необхідні контактні дані (номери телефонів, поштова адреса тощо).
За вимогою заявника такі Звернення разом із супровідним листом КУ «МІАЦ» направляються на адресу відповідного підприємства, установи, організації в електронному вигляді електронною поштою або на паперових носіях у гарантований у часі спосіб.
5.7.6. Якщо під час розгляду міським головою, першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому інформації про Звернення за попередню добу виникає необхідність у визначенні іншого виконавця, контрольних термінів виконання окремих Звернень або надання додаткових доручень виконавцям, зазначені посадові особи накладають відповідну резолюцію, зміст якої до 12.00 вноситься в облікову картку у базі даних спеціалізованої електронної програми. Внесена таким чином інформації наочно відображується у режимі реального часу на комп’ютерних терміналах відповідальних виконавців.
5.7.7. Звернення розглядають невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх реєстрації. В окремих випадках можливе продовження терміну розгляду Звернення в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Рішення про визначення кінцевого терміну розгляду Звернення приймається міським головою, першим заступником міського голови, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому згідно з розподілом обов’язків між ними.
5.7.8. У випадку, коли питання, порушені у Зверненні, неможливо вирішити в межах контрольного строку, виконавець письмово звертається до міського голови, першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому згідно з розподілом обов’язків з аргументованим клопотанням про продовження термінів розгляду Звернення. На підставі відповідної резолюції, яка вноситься уповноваженою на це особою до електронної облікової картки заявника, КУ «МІАЦ» змінює контрольний строк розгляду Звернення, а виконавець письмово повідомляє заявника про остаточні строки розгляду його Звернення.
5.7.9. Зняття з контролю Звернень здійснюється за резолюцією міського голови, першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому згідно з розподілом обов’язків».
1.7. У підпунктах 6.2, 6.3, 6.6, 6.14, 6.25 замінити слова «управління звернень громадян департаменту інформації та зв’язків з громадськістю» словами «департамент з питань звернень громадян».
1.8. У підпунктах 6.4, 6.32 замінити слова «начальник управління звернень громадян» словами «директор департаменту з питань звернень громадян».
1.9. Викласти підпункт 6.5 у новій редакції:
«6.5. Якщо питання, порушені в отриманому зверненні, не входять до компетенції Одеської міської ради, звернення в термін, не пiзнiше п'яти днів, із супровідним листом департаменту з питань звернень громадян пересилається за належністю вiдповiдному органу або посадовій особі, про що заявнику надсилається повідомлення».
1.10. Доповнити пункт 6.6 Регламенту абзацом наступного змісту:
«При надходженні колективних звернень мешканців району (до 200 підписів) вони обов’язково передаються на розгляд голові відповідної райадміністрації для забезпечення вирішення порушених питань по суті відповідно до компетенції або для здійснення контролю за виконанням завдань функціональними виконавчими органами міської ради».
1.11. Викласти пункт 6.8 Регламенту в наступній редакції:
«6.8. Особистий прийом громадян проводять міський голова, перший заступник міського голови, секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому, голови райадміністрацій, директор юридичного департаменту згідно з графіком, затвердженим міським головою.
Громадянам, які звернулися під час особистого прийому до міського голови, першого заступника міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, голів райадміністрацій, директора юридичного департаменту, надається відповідь у встановленому законодавством України порядку».
1.12. У підпункті 6.31 замінити слова «відділу контролю управління звернень громадян» словами «відділу контролю та зворотного зв’язку департаменту з питань звернень громадян».
1.13. Розділ 7 Регламенту доповнити пунктом 7.8 наступного змісту:
«7.8. Порядок підготовки електронних презентацій:
7.8.1. Електронні презентації готуються виконавчими органами і комунальними підприємствами міської ради для доповідей на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, інших заходах під головуванням міського голови.
7.8.2. Відповідальність за своєчасність і якість підготовки електронних презентацій несуть керівники виконавчих органів і комунальних підприємств міської ради.
7.8.3. При підготовці електронних презентацій можуть використовуватись методи статичної і динамічної інфографіки.
7.8.4. Електронні презентації можуть містити фотографії, графіки, креслення, ескізні проекти, містобудівну документацію, порівняльні таблиці, схеми, картографічні матеріали, діаграми, анімаційні елементи, аудіо- і відеофайли тощо.
7.8.5. Електронні презентації готуються в графічному редакторі з обов'язковою вказівкою назви доповіді.
7.8.6. Підготовка електронних презентацій повинна здійснюватися із врахуванням необхідності їх демонстрації в зручному для доповідача режимі і у вказаній головуючим послідовності.
7.8.7. Кожен слайд електронної презентації повинен містити заголовок, що розкриває суть викладеної графічними методами інформації. Назва доповіді, розділу, графіка, фотографії виконуються шрифтом Impact, доповнення до назви слайду і текст – шрифтом Myriad Pro Cond.
7.8.8. При підготовці електронних презентацій не використовуються таймери і анімація зміни екранів, ефекти зміни слайдів, інші спецефекти (тіні, віддзеркалення і свічення).
7.8.9. Графічні елементи на слайді повинні мати оптимальні для сприйняття розміри і розташовуватися в робочій області (не більше 1-2 елементів).
7.8.10. При підготовці слайдів з графічними елементами, що містять результати порівняльного аналізу за різні періоди, використовуються, як правило, однакові кольори для відображення однакових показників.
При підготовці слайдів із зображенням результатів виконання робіт на будь-якому об’єкті або території фотографії, які містять зображення до та після виконання робіт, мають бути виконані з одного ракурсу.
7.8.11. Слайди, з яких складається електронна презентація, нумеруються, цифри номера розміщуються в нижній центральній частині.
7.8.12. Виконавчі органи і комунальні підприємства міської ради надають на електронних носіях електронною поштою презентації з питань порядку денного для доповіді на:
- сесії міської ради – за 10 робочих днів;
- засіданні виконкому – за 10 робочих днів;
- апаратній нараді міського голови – до 13.00 п'ятниці
до адміністративно-господарського департаменту міської ради, департаменту з організації роботи ради, департаменту документально-організаційного забезпечення міської ради відповідно.
7.8.13. У виконавчих органах і на комунальних підприємствах міської ради наказом керівника призначається посадова особа, відповідальна за підготовку і демонстрацію електронних презентацій, про що робиться відповідний запис у посадових інструкціях вказаного фахівця.
7.8.14. Керівники виконавчих органів і комунальних підприємств міської ради забезпечують спільну роботу відповідального співробітника підлеглого їм підрозділу з фахівцем адміністративно-господарського департаменту міської ради з тестування і, за необхідності, технічного доопрацювання електронних презентацій.
7.8.15. Керівники виконавчих органів і комунальних підприємств міської ради несуть відповідальність за присутність співробітників, відповідальних за демонстрацію електронних презентацій, на погоджувальних радах, які проводяться перед сесіями міської ради і засіданнями виконкому, безпосередньо на сесіях міської ради, засіданнях виконкому, а також на апаратних нарадах міського голови тощо.
7.8.16. Відповідальність за внесення до електронних презентацій змін і доповнень, які були запропоновані в ході погоджувальних рад перед сесіями міської ради і засіданнями виконкому, несуть керівники виконавчих органів і комунальних підприємств міськради.
7.8.17. Виконавчі органи і комунальні підприємства міськради, відповідальні за демонстрацію електронних презентацій, контролюють, щоб під час проведення сесій міської ради і засідань виконавчого комітету демонструвалися актуальні, доопрацьовані і погоджені версії презентацій».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.Міський голова Г. ТрухановКеруюча справами О. Оніщенко


Страница создана: 2017.08.01 18:35
Опубликована на сайте: https://omr.gov.ua/
Полный адрес страницы: https://omr.gov.ua/ru/acts/committee/98105/