Внесено зміни рішенням № 3501-VII від 18.07.2018 р.

Внесено зміни рішенням № 3338-VII від 06.06.2018 р.

Рішення
Одеської міської ради
№ 2940-VII від 16.02.2018 р.



Про припинення комунальних установ «Центр первинної медико-санітарної

допомоги № 2», «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 12» та

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 14»

шляхом злиття у комунальне підприємство



Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 57 Господарського кодексу України, статей 104,105, 106 Цивільного кодексу України та з урахуванням Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 1013-р, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Припинити комунальні установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2», «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 12» та «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 14» шляхом злиття у комунальне підприємство «Одеський міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2».
2. Призначити комісію з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» у складі згідно з додатком 1.
3. Призначити комісію з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 12» у складі згідно з додатком 2.
4. Призначити комісію з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 14» у складі згідно з додатком 3.
5. Встановити двомісячний строк для пред’явлення вимог кредиторів комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2», який обчислюється з дня оприлюднення повідомлення про її припинення. Вимоги кредиторів у письмовому вигляді подаються до комісії з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2», призначеної згідно із пунктом 2 цього рішення, за адресою: м. Одеса, провулок Обсерваторний, 8.
6. Встановити двомісячний строк для пред’явлення вимог кредиторів комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 12», який обчислюється з дня оприлюднення повідомлення про її припинення. Вимоги кредиторів у письмовому вигляді подаються до комісії з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 12», призначеної згідно з пунктом 3 цього рішення, за адресою: м. Одеса, вулиця Пастера, 56.
7. Встановити двомісячний строк для пред’явлення вимог кредиторів комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 14», який обчислюється з дня оприлюднення повідомлення про її припинення. Вимоги кредиторів у письмовому вигляді подаються до комісії з реорганізації комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 14», призначеної згідно з пунктом 4 цього рішення, за адресою: м. Одеса, вулиця Торгова, 29/31.
8. Затвердити статут комунального підприємства «Одеський міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» (додаток 4).
9. Доручити комісіям з реорганізації комунальних установ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», «Центр первинної медико-санітарної допомоги №12» та «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 14» здійснити заходи із припинення комунальних установ «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», «Центр первинної медико-санітарної допомоги №12» та «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 14» у передбаченому чинним законодавством України порядку.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань охорони здоров'я.


Міський голова Г. Труханов

 

 

ДОДАТКИ 1-4 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 


Страница создана: 2018.02.21 14:08