Рішення
Одеської міської ради
№ 3176-VII від 25.04.2018 р.
Про внесення змін до Положення про
громадський бюджет міста Одеси,
затвердженого рішенням Одеської
міської ради від 04 жовтня 2017 року № 2438-VII
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення організації, підготовки та виконання основних заходів щодо реалізації громадського бюджету м. Одеси Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Положення про громадський бюджет міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 04 жовтня 2017 року № 2438-VII:

1.1. У пункті 1.2. Положення термін «громадський проект» викласти у наступній редакції:
«громадський проект (далі – проект) – документ, який визначає необхідність, доцільність, корисність та шляхи здійснення у межах громадського бюджету заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури, благоустрою міста, підвищення комфорту проживання його мешканців, реалізація яких здійснюватиметься протягом одного бюджетного року. Вартість проекту становить від 100 000 грн до 1 500 000 грн. Якщо вартість проекту становить менше 100 000 грн, рішення щодо допуску його до голосування приймається Комісією;
Малий громадський проект - від 100 000 грн до 500 000 грн та 40 відсотків від загального обсягу видатків громадського бюджету.
Великий громадський проект - від 500 000 грн до 1 500 000 грн та 60 відсотків від загального обсягу видатків обсягу громадського бюджету».

1.2. Частину четверту пункту 2.1. Положення викласти у наступній редакції:
« 4) здійснення департаментом економічного розвитку Одеської міської ради попередньої оцінки поданих проектів та визначення єдиного відповідального профільного виконавчого органа Одеської міської ради для аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації;».

1.3. У пункті 2.1. Положення «Період реалізації громадського бюджету» викласти у наступній редакції:
«- 40 календарних днів – подання та прийом проектів;
- 7 календарних днів після дати завершення прийому проектів – підготовка профільним виконавчим органом Одеської міської ради висновку щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації по всіх проектах, у яких він відсутній;
- 30 календарних днів – оцінка Комісією поданих проектів та виставлення їх на голосування;
- 30 календарних днів – голосування за проекти;
- 7 календарних днів після дати закінчення голосування – оприлюднення списку проектів-переможців та передача їх до виконавчих органів Одеської міської ради на реалізацію.
Конкретні дати визначаються розпорядженням Одеського міського голови про громадський бюджет міста Одеси на відповідний рік.».

1.4. Пункт 4.1. Положення викласти у наступній редакції:
«Електронний сервіс створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів громадського бюджету і розміщується на порталі «Соціально активний громадянин» (citizen.odessa.ua).».

1.5. Пункт 6.2. Положення викласти у наступній редакції:
«6.2. У разі подання проекту, необхідно подати список з підписами щонайменше 50 осіб для малого громадського проекту та 200 осіб для великого громадського проекту.».

1.6. Пункт 7.4. Положення викласти у наступній редакції:
«7.4. Після здійснення попередньої оцінки департамент економічного розвитку Одеської міської ради визначає єдиний відповідальний профільний виконавчий орган Одеської міської ради в залежності від змісту проекту, який протягом 15 календарних днів з дня отримання проекту проводить його аналіз і готує свій висновок щодо відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.
Якщо реалізація проекту не в повній мірі відноситься до компетенції визначеного департаментом економічного розвитку Одеської міської ради структурного підрозділу Одеської міської ради, зазначений підрозділ самостійно залучає інші виконавчі органи Одеської міської ради для проведення аналізу поданих проектів шляхом направлення запитів до причетних структурних підрозділів Одеської міської ради.
Після отримання всіх відповідей по кожному конкретному проекту єдиний відповідальний профільний виконавчий орган Одеської міської ради узагальнює інформацію і готує свій висновок.».

1.7. Пункт 7.6. Положення викласти у наступній редакції:
«7.6. Комісія протягом 30 робочих днів готує висновок щодо прийняття проекту до голосування за формою згідно з додатком 4 до цього Положення.».

1.8. Пункт 9.2. Положення доповнити словосполученням «окремо по великим та окремо по малим громадським проектам».

1.9. Виключити пункт 10.1. Положення.


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.Міський голова Г. Труханов

 


РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

 Рішення Одеської міської ради №3176-VII від 25.04.2018р. оприлюднено в газеті Одесский вестник №19 от 12.05.2018p.


Страница создана: 2018.05.03 13:28