Рішення
Одеської міської ради
№ 3459-VII від 18.07.2018 р.Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.06.2015

р. № 6703-VI «Про затвердження переліків адміністративних послуг,

які надаються через Центр надання адміністративних

послуг Одеської міської ради, у новій редакції»


Відповідно до статей 25, 27, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про адміністративні послуги», «Про органи самоорганізації населення», постанов Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», від 17.10.2013 р. № 761 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання», наказів Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 р. № 54 «Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України», від 04.06.2007 р. № 294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», рішення Одеської міської ради від 04.10.2017 р. № 2435-VII «Про затвердження Положення про управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради у новій редакції», а також з метою забезпечення надання адміністративних послуг відповідно до вимог чинного законодавства та на засадах відкритості та рівності умов їх отримання Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 р. № 6703-VI «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції» (далі - Рішення):
1.1. У пунктах 24-28 додатку 1 до Рішення слова «загальної середньої освіти» замінити словами «повної загальної середньої освіти».
1.2. Пункти 32, 33 додатку 1 до Рішення виключити.
У зв’язку з цим пункти 34-81 додатку 1 до Рішення вважати пунктами 32-79, відповідно.
1.3. Назву додатку 2 до Рішення викласти у новій редакції:
«Перелік адміністративних послуг, які надаються Одеською міською радою та її виконавчими органами через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради».
1.4. У пункті 54 додатку 2 до Рішення назву органу, що надає адміністративну послугу «Виконавчий комітет Одеської міської ради (Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради)» замінити на «Одеська міська рада (Управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради)».
1.5. У додатку 3 до Рішення у пунктах 32, 33, 34 назву документа дозвільного характеру викласти у наступній редакції:
«32. Дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання.
33. Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.
34. Переоформлення дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання».
1.6. Додаток 3 до Рішення доповнити пунктами 35, 36, 37 такого змісту:
«35. Переоформлення дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.
36. Анулювання дозволу проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання.
37. Анулювання дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання».
У зв’язку з цим пункти 35-69 додатку 3 до Рішення вважати пунктами 38-72, відповідно.
1.7. У додатку 4 до Рішення пункт 20 викласти у наступній редакції:
«20. Видача дубліката дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання».
1.8. Додаток 4 до Рішення доповнити пунктом 21 такого змісту:
«21. Видача дубліката дозволу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання».
У зв’язку з цим пункти 21-26 додатку 4 до Рішення вважати пунктами 22-27, відповідно.
1.9. Пункт 26 додатку 4 до Рішення виключити.
У зв’язку з цим пункт 27 додатку 4 до Рішення вважати пунктом 26.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики та реалізації державної регуляторної політики.
 
Міський голова                                                                      Г.Труханов
 
 
   
 
Рішення Одеської міської ради №3459-VII від 18.07.2018р. оприлюднено в газеті Одесский вестник №30 від 28.07.2018p.

Страница создана: 2018.07.25 17:37