Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 5629-VII від 06.02.2020 р.

Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 5452-VII від 11.12.2019 р.

Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 5281-VII від 30.10.2019 р.

Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 5073-VII від 18.09.2019 р.

Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 4878-VII від 31.07.2019 р.

Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 4690-VII від 12.06.2019 р.

Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 4529-VII від 24.04.2019 р.

Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 4357-VII від 20.03.2019 р.

Внесено зміни рішенням Одеської міськради № 4191-VII від 30.01.2019 р.

 

Рішення
Одеської міської ради
№ 3991-VII від 12.12.2018 р.

Про бюджет міста Одеси на 2019 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

Вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:
- доходи бюджету міста Одеси у сумі 11 050 901 950 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Одеси – 10 634 219 450 гривень, та доходи спеціального фонду бюджету міста Одеси – 416 682 500 гривень, згідно з додатками 1, 11 до цього рішення;
- видатки бюджету міста Одеси у сумі 10 958 347 794 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Одеси – 8 731 611 267 гривень, та видатки спеціального фонду бюджету міста Одеси – 2 226 736 527 гривень;
- повернення кредитів до бюджету міста Одеси у сумі 160 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду бюджету міста Одеси – 160 000 гривень;
- надання кредитів з бюджету міста Одеси у сумі 149 361 618 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста Одеси – 149 361 618 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 1 902 768 183 гривень та спеціальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 325 311 884 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 2 284 727 529 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Одеси у розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,02 відсотки видатків загального фонду бюджету міста Одеси, визначених цим пунктом;
- резервний фонд бюджету міста Одеси у розмірі 30 000 000 гривень, що становить 0,3 відсотки видатків загального фонду бюджету міста Одеси, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Одеси на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Одеси на реалізацію місцевих програм у сумі 1 473 721 000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Одеси на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету міста Одеси належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;
3) джерелами формування у частині кредитування є:
- надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;
- повернення поворотної фінансової допомоги суб’єктами малого і середнього підприємництва.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Одеси на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду бюджету міста Одеси, крім власних надходжень бюджетних установ;
3) у частині кредитування є:
- надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
- повернення коштів, що сплачуються позичальниками в рахунок погашення кредитів, відсотки за користування ними, пеня в рамках Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3609-VII.

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міста Одеси згідно зі статтею 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктами 2, 3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:
- витрати бюджету розвитку, визначені частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України (за рахунок джерел, визначених підпунктом 2 пункту 7 цього рішення);
- виконання гарантійних зобов’язань територіальної громади міста Одеси за кредитами, залученими під місцеві гарантії та надання кредитів в рамках Міської цільової програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року № 3609-VII (за рахунок джерел, визначених підпунктом 3 пункту 7 цього рішення).

9. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 1 205 695 796 гривень.

10. Визначити на 2019 рік захищеними видатками бюджету міста Одеси видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- компенсацію відсотків, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- оплату енергосервісу.

11. Дозволити департаменту фінансів Одеської міської ради за рішенням Одеської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста Одеси на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих Одеською міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду за попереднім погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

12. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансів Одеської міської ради на здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Одеси, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

13. Головним розпорядникам коштів бюджету міста Одеси забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету міста Одеси коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста Одеси, а також коштів, наданих під місцеві гарантії;
4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів;
6) встановлення лімітів споживання енергоносіїв у фізичному обсязі за видами енергоносіїв у розрізі постачальників по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень, визначених цим рішенням на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та у тижневий термін надання цих даних для узагальнення до департаменту фінансів Одеської міської ради.

14. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів вносити зміни до бюджету міста Одеси на 2019 рік з подальшим затвердженням Одеською міською радою, крім випадків, зазначених частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України.

15. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за поданням департаменту фінансів Одеської міської ради вносити зміни до бюджету міста Одеси на 2019 рік у частині міжбюджетних трансфертів з подальшим затвердженням Одеською міською радою.

16. Розпорядникам коштів бюджету міста Одеси (далі – розпорядники бюджетних коштів) забезпечити:
- укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;
- у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якого прострочення заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг;
- у першочерговому порядку проведення розрахунків по оплаті праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати і розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, послуги зв’язку та інші види енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами.

17. Розпорядники бюджетних коштів, в оперативному управлінні або господарському віданні яких знаходяться об’єкти, щодо яких здійснюється закупівля енергосервісу, мають право брати довгострокові зобов’язання за енергосервісом на підставі істотних умов договору енергосервісу, затверджених рішенням Одеської міської ради.
Встановити департаменту освіти та науки Одеської міської ради обсяг видатків на оплату енергосервісу у межах бюджетних призначень, визначених цим рішенням, у сумі 3 502 821 гривень.

18. Установити, що видатки бюджетних установ, які фінансуються з бюджету міста Одеси та розташовані в одній будівлі, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснює розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або яка передана йому в оперативне управління (оренду).

19. Установити, що у бюджеті міста Одеси враховані витрати на:
- надання фінансової підтримки Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» у сумі 11 149 600 гривень (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки благодійному фонду «Медичний центр «Надія, Добро і Добробут» у сумі 3 866 400 гривень (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- проведення обов’язкових медичних оглядів працівників, які працюють у бюджетних установах, що фінансуються з бюджету міста Одеси (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради);
- проведення заходів із запобігання спалаху небезпечних вірусних та інфекційних хвороб (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради);
- проведення вакцинопрофілактики (головні розпорядники бюджетних коштів – департамент освіти та науки Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради);
- заходи з ліквідації снігових заметів та ожеледиці (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент міського господарства Одеської міської ради);
- функціонування департаменту з організації роботи Одеської міської ради у сумі 7 099 000 гривень (головний розпорядник бюджетних коштів – виконавчий комітет Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Агентство програм розвитку Одеси» в сумі 103 877 700 гривень для забезпечення виконання зобов’язань по проекту «Розвиток міської інфраструктури в Україні» «закритий та відкритий компоненти» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент міського господарства Одеської міської ради);
- платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, у сумі 149 361 618 гривень (проекти «Розвиток міської інфраструктури в Україні» «закритий та відкритий компоненти» у сумі 103 877 700 гривень та «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» у сумі 45 483 918 гривень) (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Одеської міської ради);
- створення місцевого матеріального резерву міста Одеси для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (головні розпорядники бюджетних коштів – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки комунальним підприємствам згідно з додатком 8 до цього рішення.

20. Установити, що за відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів по установах соціально-культурної сфери та соціального захисту населення розпорядники бюджетних коштів утримують штатну чисельність працівників у межах, затверджених виконавчим комітетом Одеської міської ради, якщо інше не передбачено законодавством України.

21. Дозволити головним розпорядникам бюджетних коштів – департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, та розпорядникам нижчого рівня, які належать до сфери управління зазначених головних розпорядників, укладати багатосторонні (три- і більше) договори з постачальниками товарів та послуг відповідно до схеми (порядку) фінансування установ та закладів відповідної галузі, затвердженої розпорядженням міського голови.

22. Установити, що плани використання бюджетних коштів та зміни до них по комунальним підприємствам погоджуються з департаментом фінансів Одеської міської ради.

23. Установити, що видатки на функціонування бюджетних установ, які створюються (реорганізовуються), здійснюються після їх державної реєстрації в порядку, визначеному законодавством України.

24. Установити, що кошти за оренду майна, яке знаходиться в комунальній власності, та кошти від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних піщаних пляжів та пляжів зі щебеню, які є власністю територіальної громади м. Одеси та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку та надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, яке передається в оренду департаментом комунальної власності Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департамент комунальної власності Одеської міської ради перераховує кошти без податку на додану вартість на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси». Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені Податковим кодексом України.

25. Установити, що в разі, коли орендодавцями нерухомого майна є комунальні підприємства, засновником яких виступає Одеська міська рада, кошти за оренду майна, сумарна площа якого на одне комунальне підприємство не перевищує 200 кв.м, є джерелом доходів відповідних комунальних підприємств та використовуються на поповнення власних обігових коштів.
Кошти за оренду майна, яке знаходиться на балансі бюджетних установ, організацій, сумарна площа якого на одну установу, організацію не перевищує 200 кв.м, є джерелом власних надходжень відповідних бюджетних установ, організацій.
Установити, що в разі, коли сумарна площа нерухомого майна, яке передається в оренду, перевищує 200 кв.м, договори оренди укладаються департаментом комунальної власності Одеської міської ради та орендні платежі розподіляються орендарем у наступному порядку:
1) у разі, якщо балансоутримувачем є комунальні підприємства, засновником яких виступає Одеська міська рада, крім комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» (орендодавець – департамент комунальної власності Одеської міської ради):
- 95 відсотків коштів за оренду майна, включаючи податок на додану вартість, які є джерелом доходів відповідних комунальних підприємств та використовуються на поповнення власних обігових коштів, орендар перераховує на рахунок комунального підприємства – балансоутримувача;
- 5 відсотків, включаючи податок на додану вартість, перераховуються орендарем на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області, в порядку, визначеному пунктом 24 цього рішення;
2) у разі, якщо балансоутримувачем є комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Одеса» (орендодавець – департамент комунальної власності Одеської міської ради):
- 50 відсотків коштів, включаючи податок на додану вартість, які є джерелом доходів комунального підприємства та використовуються на поповнення власних обігових коштів, орендар перераховує на рахунок комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса»;
- 50 відсотків, включаючи податок на додану вартість, перераховуються орендарем на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області, в порядку, визначеному пунктом 24 цього рішення;
3) у разі, якщо балансоутримувачами є бюджетні установи, організації (орендодавець – департамент комунальної власності Одеської міської ради) 100 відсотків орендної плати, включаючи податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області, в порядку, визначеному пунктом 24 цього рішення.

26. Установити, що 100 відсотків плати за оренду окремого індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Одеси та використовується для встановлення та експлуатації пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі на всій території міста Одеси та яке передається в оренду управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунки управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, відкриті в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради і департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради перераховує кошти без податку на додану вартість на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси». Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10-ти календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради до Державного бюджету України в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством України.

27. Установити, що плата за договорами на право тимчасового користування місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі у місті Одесі, які укладаються управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, перераховується користувачами на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

28. Установити, що плата за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Одеси (без податку на додану вартість), сплачується користувачами до бюджету міста Одеси на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

29. Установити, що кошти відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у місті Одесі, що підлягають сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв’язку із відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі, перераховуються користувачами і орендарями земельних ділянок на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

30. Установити, що відсотки за користуванням кредитом, отриманим товариством з обмеженою відповідальністю «Інфокс» в сумі 25 464 900 гривень, згідно з пунктами 1.1, 2.2.3 кредитного договору, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17 грудня 2003 року № 2038-ХХIV, строком на 49 років з моменту підписання сторонами договору оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства «Одесводоканал» із щоквартальною сплатою, до 8 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відсотків на суму кредиту на рівні ставки рефінансування Національного банку України, перераховуються на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».

31. Установити, що кошти, одержані від приватизації та відчуження в інший спосіб майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси, є джерелом доходів бюджету розвитку міста Одеси. Зазначені кошти, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються покупцями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в управлінні Державної казначейської служби у м. Одесі Одеської області. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департаментом комунальної власності Одеської міської ради кошти без податку на додану вартість перераховуються на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста Одеси. Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 3-х календарних днів місяця, наступного за звітним, у межах бюджетного року, який закінчується 31 грудня. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені чинним законодавством України.

32. Контроль за виконанням планових показників з надходження доходів до бюджету міста Одеси здійснюється виконавчими органами Одеської міської ради та комунальними підприємствами, утвореними Одеською міською радою, згідно з додатком 9 до цього рішення.

33. Створити дорожній фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 10).

34. Створити цільовий фонд Одеської міської ради та затвердити Положення про нього (додаток 11).

35. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

36. Додатки 1-11 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

37. Рішення оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у засобах масової інформації.

38. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                       Г. Труханов

Додатки 1 - 11 до рішення

Результати поіменного голосування 

Рішення Одеської міської ради №3991-VII від 12.12.2018р. оприлюднено в газеті "Одесский вестник" №51 від 22.12.2018p.


Страница создана: 2018.12.20 12:26