Рішення
Одеської міської ради
№ 4194-VII від 30.01.2019 р.

Про внесення змін до Бюджетного регламенту Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 3811-VII

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 28, 35 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

Вирішила:

1. Внести наступні зміни до Бюджетного регламенту Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 3811-VІІ:
1.1. Викласти статтю 8 у новій редакції:
«Стаття 8. Головні розпорядники бюджетних коштів:
- організовують подання бюджетних запитів Департаменту фінансів у терміни та в порядку, встановлені ним;
- забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих Департаменту фінансів бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету міста Одеси, згідно з вимогами Департаменту фінансів;
- розміщують бюджетні запити на офіційному сайті Одеської міської ради «omr.gov.ua» не пізніше ніж через три робочі дні після подання Одеській міській раді проекту рішення про бюджет міста Одеси.».
1.2. Викласти статтю 24 у новій редакції:
«Стаття 24. Департамент фінансів забезпечує доступ громадськості до інформаційно-довідкових матеріалів по бюджету міста Одеси.
Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті Одеської міської ради «omr.gov.ua» паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) - протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів.».
1.3. Викласти статтю 44 у новій редакції:
«Стаття 44. Головні розпорядники бюджетних коштів:
• здійснюють публічне представлення інформації про виконання
бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;
• оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті Одеської міської ради «omr.gov.ua»:
- інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період - до 15 березня року, що настає за звітним;
- звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період - протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;
- звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, - один раз на півріччя (рік), до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;
- результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період - у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова         Г. Труханов

Результати поіменного голосування

Рішення Одеської міської ради №4194-VII від 30.01.2019р. оприлюднено в газеті «Жизнь в Одессе» №5-6 від 15-24.02.2019p.


Страница создана: 2019.02.04 17:41