Втратило чинність рішенням Одеської міської ради №1251-VI від 20.09.2011р.

Зміни внесено рішенням Одеської міської ради  № 5343- IV від 06.03.2006 

Рішення

Одеської міської ради
від 15.07.2005 р. № 4241- IV

Про єдиний порядок експлуатації окремого, індивідуально визначеного майна,
що використовується для паркування гостьового і службового автотранспорту

Відповідно до підпункту 31 п. 1 ст. 26, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", з метою ліквідації стихійного паркування гостьового та службового автотранспорту біля об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і офісних приміщень в м. Одесі, більш ефективного використання комунального майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси, Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити єдиний порядок експлуатації окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування гостьового і службового автотранспорту (додається).
2. Доручити:
2.1. Управлінню транспортного комплексу міста, управлінню земельних ресурсів Одеської міської ради у термін до 01.11.2005 року провести інвентаризацію індивідуально визначеного майна (твердого покриття), розташованого біля об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і офісних приміщень, що використовується для паркування гостьового і службового автотранспорту, та присвоїти майну порядкові номери відповідно до адміністративно-територіального поділу м. Одеси.
2.2. Одеському міському управлінню земельних ресурсів у термін до 01.11.2005 року провести інвентаризацію території, прилеглої до об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і офісних приміщень, що використовується для паркування гостьового і службового автотранспорту, та на яку оформлено право власності чи користування земельною ділянкою згідно з Земельним кодексом України.
3. Суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність в об'єктах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг та офісних приміщеннях, біля яких використовується окреме, індивідуально визначене майно територіальної громади (тверде покриття) для паркування гостьового і службового автотранспорту, у строк до 01.12.2005 року укласти договори оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з транспорту, зв'язку та інформатики.

Міський голова Е. Гурвіц


Додаток

до рішення Одеської міської ради
від 15.07.2005 р. № 4241 - IV

 


Єдиний порядок
експлуатації окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю
територіальної громаді м. Одеси та використовується для паркування
гостьового і службового автотранспорту

 

 

 

1. Загальні положення.

1.1. Єдиний порядок експлуатації окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громаді м. Одеси, розташованого біля об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і офісних приміщень, що використовується для паркування автотранспорту, регулює відносини між органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, незалежно від форм власності, які здійснюють господарську діяльність в зазначених об'єктах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, офісних приміщеннях.


1.2. У зазначених правилах, нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
- паспорт об'єкта оренди, розташованого біля об'єкта торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і офісного приміщення, що використовується для паркування гостьового та службового автотранспорту - документ, що містить фотографічний знімок місця, де планується паркування автотранспорту, план об'єкта оренди з нанесенням розміщення прилеглої території на викопіровці плану на топографо-геодезичній основі (М 1:500);
- об'єкт оренди - окреме, індивідуально визначене майно (тверде покриття), що є власністю територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування гостьового і службового автотранспорту.


2. Порядок укладання договору оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади, розташованого біля об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і офісних приміщень, що використовується для паркування гостьового і службового автотранспорту.

2.1. Договір оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси, розташованого біля об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і офісних приміщень, що використовується для паркування гостьового і службового автотранспорту (далі - Договір), укладається між управлінням транспортного комплексу міста Одеської міської ради (далі - Управління) або уповноваженим органом, визначеним управлінням транспортного комплексу, та суб'єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність на об'єкт торгівлі, громадського харчування, сфери послуг та офісному приміщенні, тверде покриття біля яких використовується для паркування гостьового та службового автотранспорту.

2.2. Для укладання Договору суб'єкт господарювання звертається до Управління або уповноваженого органу з заявою, в якій зазначена адреса об'єкта торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і офісного приміщення, де планується паркування гостьового та службового автотранспорту. До заяви додається свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарювання (копія).

2.3. На підставі заяви, зазначеної в пункті 2.2, Управління (або уповноважений орган) у 15-денний строк оформляє паспорт об'єкта оренди (далі за текстом - Паспорт).

2.4. Суб'єкт господарювання узгоджує Паспорт з ДАІ УМВС України в Одеській області;

2.5. На підставі погодженого Паспорта Управління або уповноважений орган укладає Договір оренди окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси, розташованого біля об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і офісних приміщень, що використовується для паркування гостьового і службового автотранспорту.

2.6. Об'єктом оренди є окреме, індивідуально визначене майно, що є власністю територіальної громади м. Одеси — тверде покриття, розміром, рівним площі прилеглої до об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і офісних приміщень території, що використовується для паркування гостьового і службового автотранспорту.
Договір укладається на строк до 10-ти років та підлягає пролонгації за погодженням Сторін.
Плата за оренду окремого, індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади м. Одеси, стягується відповідно до експертної оцінки майна, що передається в оренду згідно з Законом України "Про оренду державного та комунального майна".

2.7. Укладений Договір є підставою для паркування гостьового та службового автотранспорту біля об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг і офісних приміщень.

3. Відповідальність.

3.1. Відповідальність за своєчасне укладання Договорів покладається на керівництво підприємств торгівлі, громадського харчування, сфери послуг та офісних приміщень.

3.2. У разі відмови від укладання Договорів, Управління або його уповноважений орган, зобов'язані організувати на даному майданчику платну автостоянку.

3.3. Транспорт, власники якого паркуються під знаками, які відповідно до Правил дорожнього руху забороняють стоянку або зупинку, підлягає примусовому переміщенню на спеціально обладнаний майданчик, або до нього може бути застосоване блокування коліс, адміністративне стягнення. Порядок примусового переміщення транспортних засобів визначається рішенням Одеської міської ради.

4. Контроль.

4.1. Контроль за виконанням Єдиного порядку експлуатації окремого, індивідуально визначеного майна, що с власністю територіальної громади м. Одеси та використовується для паркування гостьового і службового автотранспорту, покладається на Управління.

Секретар міської ради О. А. Прокопенко 
 

 


Страница создана: 2006.03.28 11:43