Рішення

Одеської міської ради

№2895-V від 10.07.2008

Про затвердження Програми розвитку Централізованих бібліотечних систем м. Одеси на 2009 – 2011 роки


Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму розвитку Централізованих бібліотечних систем міста Одеси на 2009-2011 роки (додається).


2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань культури та духовності.

 


Міський голова                                                     Е. Гурвіц

 

 

Додаток № 1
до рішення

Одеської міської ради
№2895-V від 10.07.2008

 

ПРОГРАМА
розвитку Централізованих бібліотечних систем м. Одеси на 2009-2011 роки


Загальні положення
У місті Одесі з середини ХХ століття існує розвинута мережа публічних бібліотек, які надають інформаційні послуги всім верствам населення міста. Централізована бібліотечна система для дорослих (далі - ЦБС для дорослих) та централізована бібліотечна система для дітей (далі - ЦБС для дітей) є комунальними бюджетними установами культури м. Одеси, які об’єднують універсальні спеціалізовані міські бібліотеки та задовольняють потреби міста в бібліотечному обслуговуванні населення. Надання вільного доступу громадян до інформації, знань, культури є основною задачею публічних бібліотек.
Програма розвитку централізованих бібліотечних систем міста Одеси на 2009-2011 (далі – Програма) розроблена з метою збереження та оновлення міських бібліотек як культурно-просвітницьких, інформаційних закладів на підставі Законів України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”; Указу Президента України від 22 березня 2000 року № 490/2000 “Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України”; постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. № 1604 “Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки” п.2.15.3. “Культура”; рішення Одеської міської ради № 3156-ІV від 11.10.2004 “Про затвердження Основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, розділ “В галузі культури”.
Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть розв’язанню наявних проблем існування та функціонування міських публічних бібліотек.


1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
Успішне виконання поставлених Програмою завдань можливе лише за умов гарантованого, систематичного та достатнього фінансування її діяльності. Сьогодні, в контексті розвитку Одеси не тільки як міста з величезним економічним потенціалом, а й осередка багатої духовної культури виникає необхідність розширення бібліотечної мережі та комплексної модернізації існуючих бібліотек. Ці якісні зміни зумовлені тим, що в умовах глобалізації ринкових відносин якість життя, задоволення соціально-культурних та духовних потреб населення повинні відповідати загальновизнаним світовим стандартам.
Означені в Програмі цілі та заходи до їх виконання потребують для своєї реалізації програмного методу. Часткове або безсистемне фінансування не допоможе у вирішенні поставлених завдань. Базовим джерелом фінансування діяльності міських Централізованих бібліотечних систем є бюджет м. Одеси.


2. Мета та основні завдання Програми
Бібліотеки Централізованих бібліотечних систем міста – чи не єдині загальнодоступні центри проведення дозвілля та спілкування одеситів. Для читачів працюють клуби за інтересами, літературно-музичні вітальні, вечори для людей похилого віку, дитячі гуртки та багато інших заходів для всіх бажаючих. В обслуговуванні громадян публічні бібліотеки використовують традиційні та новітні технології, фонди документів та сучасні носії інформації.
На теперішній час Центральна міська дитяча бібліотека ім. Гайдара працює в дуже скрутних умовах, на крихітній площі у приміщенні за адресою: Французький б-р,11- а, яке було надане у 2003 році на заміну приміщення у пр. Чайковського. Рішенням Одеської міської ради № 3156-ІV від 11.10.04р. “Про затвердження Основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки” в розділі “В галузі культури” зазначено: “здійснити будівництво... нового приміщення для центральної міської дитячої бібліотеки ім. А. Гайдара (у жилих будинках, що будуються)”.
Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №510 від 30 травня 1997р. Згідно з цим документом необхідна кількість міських масових бібліотек визначається щільністю населення та поверховістю забудови. Даною Програмою передбачається відкриття трьох нових бібліотек сімейного читання: у Суворовському районі (можливо жилмасив “Молодіжний”, Дніпропетровська дорога); у Київському районі (жилмасив “Райдужний”, “Виноградний”); у Малиновському районі (бажано вул. Бреуса, Малиновського). Це райони міста, де швидко й потужно йде будівництво багатоповерхових житлових комплексів і де мешкає та заселяється молоде, репродуктивне населення. Забезпечення бібліотек новими будівлями або приміщеннями відповідно до ст.27 Закону України “Про бібліотеки та бібліотечну справу” здійснюється їх власником (засновником).
Бібліотека сімейного читання – це принципово новий для нашого міста вид соціокультурної установи, який відповідає вимогам часу. У більшості європейських країн уже тривалий час існують програми розвитку таких бібліотек. До їхньої реалізації залучаються відомі діячі – від королеви Англії, президентів, прем’єр-міністрів до знаних політиків, бізнесменів, спортсменів, діячів науки і культури. В Англії програма розвитку бібліотек сімейного читання реалізується з кінця 80-х років ХХ століття, у Німеччині – з середини 90-х.
Для успішної та плодотворної роботи заплановані до відкриття бібліотеки сімейного читання повинні відповідати можливостям аналогічних бібліотек європейського рівня. Це не тільки сучасний інтер’єр, сучасне матеріальне та технічне обладнання, але й наявність відповідних спеціалістів, бібліотекарів зі спеціальною освітою, штатних психологів з питань подружнього життя та виховання дітей. Діти молодшого віку зможуть не тільки залучатися до читання і знайомитися з літературними героями, а й провести час за грою. Ігрова кімната для дітей молодшого віку повинна бути обладнана простим спортивним знаряддям, мати все необхідне для занять ліпкою, малюванням, складанням паперових фігур, а також розвиваючі ігри за методикою Нікітіних, Монтессорі і таке інше. Діти старшого віку та дорослі матимуть змогу скористатися комп’ютерною аудіо- та відеотехнікою.
Робота бібліотек сімейного читання загалом має бути направлена на:
– збереження сімейних традицій;
– організацію змістовного дозвілля родини, розширення її читацьких вподобань; 
– розвиток культури сімейних відносин; 
– забезпечення збору, збереження та систематизації носіїв інформації з пріоритетними напрямками: педагогіка, сімейна психологія, сімейне право; 
– подолання агресії, ненависті та злочинів у суспільстві.
Головне завдання бібліотеки родинного типу – виховання в дітях на прикладі батьків любові до гарної книги, яка навчає самостійно мислити, розвиває добрі чуття та духовний імунітет проти низькопробної продукції маскультури.
Виведення публічних бібліотек на якісно новий рівень надання інформаційних послуг передбачає розширення комп’ютерної бази ЦБС. На теперішній час у ЦМБ ім. І. Франка та у бібліотеках-філіях №/№ 7, 30, 16, 35, 42,47 читачі мають змогу працювати за комп’ютерами та отримувати інформацію з інтернету. На початку 2008 року в Універсальному читальному залі ЦБС для дітей відкрито центр комп’ютерного інформування. Ці послуги надаються безкоштовно та під наглядом бібліотекаря-бібліографа, який допомагає знайти необхідну інформацію якнайшвидше.
Даною Програмою передбачається підключення 6 бібліотек-філій до інтернету, що надасть користувачам цих бібліотек можливість отримувати в тому числі і послуги міжнародної інформаційної мережі.
Важливою складовою частиною цієї Програми є заходи з підвищення кваліфікаційного рівня кадрового персоналу бібліотек. Недостатня увага до бібліотечної справи призводить до кризи бібліотечної професії, її непопулярності серед молоді – насамперед через низьку оплату праці бібліотекарів. В Одесі проблема посилюється через відсутність у місті відповідного вищого навчального закладу, а бібліотечний факультет Одеського училища культури і мистецтв ім. К. Данькевича налаштований на пріоритетний прийом студентів з сільської місцевості.
В ЦБС міста існує та удосконалюється система підвищення кваліфікації працюючих бібліотечних працівників, яка включає: атестацію, виїзди спеціалістів у бібліотеки-філіали з метою надання методичної та практичної допомоги (комплексні перевірки), бібліотечні ліцеї, семінари-практикуми, конкурси бібліотечної майстерності. Керівництво також заохочує своїх працівників до набуття вищої та середньої спеціальної освіти. Але поодинокі випадки її отримання не можуть покращити кадрову ситуацію в установах. Нагальна потреба в освічених бібліотекарях – професіоналах, що мають фундаментальні, систематизовані теоретичні знання, залишається невирішеною. Програмою надаються заходи, спрямовані на покращання цієї ситуації.
Більшість приміщень бібліотек-філій ЦБС для дорослих та ЦБС для дітей знаходяться у незадовільному стані і вимагають термінових капітальних або поточних ремонтів. Потребують оновлення інтер’єри бібліотек, особливо дитячих, в яких дитина повинна відчувати себе легко, вільно і невимушено.
Бібліотеки історично завжди були супутницями високорозвинутих цивілізацій. Немає сумнівів що і в майбутньому бібліотечні установи будуть невід’ємною частиною культурної інфраструктури міста, атрибутом цивілізованого суспільства, основою національної духовності.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Здійснення заходів Програми має відбуватися за рахунок бюджету м. Одеси та за рахунок залучених коштів, які бібліотеки можуть отримувати з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює управління з питань
культури та мистецтв Одеської міської ради, постійна комісія Одеської міської ради з культури та духовності.

5. Ресурсне забезпечення програми за рахунок усіх джерел фінансування, в тому числі за рахунок коштів бюджету м. Одеси
Реалізація заходів Програми має здійснюватися за рахунок коштів бюджету м. Одеси, інших джерел, не заборонених законодавством. Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених бюджетом м.Одеси головному розпоряднику - управлінню з питань культури та мистецтв Одеської міської ради на відповідний рік.

Джерела фінансування
2009 рік
2010 рік
2011 рік
Всього витрат
   (тис. грн.)
бюджет м. Одеси
623.0
587.1
621.8
    1831.9
Залучені кошти
11.0
13.0
 14.0
     28.0

6. Очікуванні кінцеві результати виконання Програми
Виконання Програми розвитку централізованих бібліотечних систем міста сприятиме: 
– збереженню, розширенню та якісному оновленню існуючої мережі масових бібліотек, якими є централізовані бібліотечні системи м. Одеси; 
– своєчасному поповненню фондів бібліотек та здійсненню заходів, щодо їх збереження; 
– збереженню культурної спадщини; підвищенню престижу книги та читання у суспільстві;
– зміцненню матеріально-технічної бази ЦБС, створенню належних умов праці бібліотекарів;
– поліпшенню кадрової ситуації в централізованих бібліотечних системах міста.
Джерелами фінансування Програми є бюджет м. Одеси, спонсорські та інші надходження.


7. Строки та етапи виконання Програми
Етапи здійснення заходів цієї Програми відбуватимуться відповідно до Переліку (п.8 Програми) строком з 2009 по 2011 рік.

 

8. Перелік заходів і завдань Програми розвитку Централізованих бібліотечних систем м. Одеси на 2009-2011 роки 

 

 

 

Додаток №2
до рішення

Одеської міської ради
№2895-V від 10.07.2008 

 

Проект Паспорта
бюджетної програми розвитку Централізованих бібліотечних систем м. Одеси

на 2009-2011 роки


1. 110000 Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради (КТКВ) (Найменування головного розпорядника).
2. 110502, 150101 Комунальні установи "Централізована бібліотечна система для дорослих м. Одеси" та “Централізована бібліотечна система для дітей м. Одеси” (КТКВ) (Найменування відповідального виконавця).
3. 110502 Програма розвитку Централізованих бібліотечних систем м.Одеси на 2009-2011 роки.
4. Орієнтовний обсяг видатків за роками (тис. грн.).

 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
(бюджет розвитку)
Всього
2009 рік
523.0
100.0
623.0
2010 рік
467.1
120.0
587.1
2011 рік  
481.8
140.0
621.8

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми: на підставі Законів України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР та змінами до цього Закону від 10.03.2000 р. № 1561-ІІІ; “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23.03.2000 р. № 1602-ІІІ ; Указу Президента України від 22 березня 2000 року № 490/2000 “Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України”, постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 р. № 1604 “Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2000-2015 роки” п.2.15.3. “Культура”, Рішення Одеської міської ради № 3156-ІV від 11.10.2004 “Про затвердження Основних напрямків соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, розділ “В галузі культури”.
6. Мета бюджетної програми: Збереження та розвиток Централізованих бібліотечних систем міста Одеси як культурно-освітніх та інформаційних закладів.
7. Напрямки діяльності Централізованих бібліотечних систем висвітлені в Програмі

з/п
Напрямки діяльності,
що здійснюються за рахунок коштів
загального фонду бюджету м. Одеси 
1.
1.Інформатизація бібліотек;
2.Розвиток матеріально-технічної бази;
3. Формування та збереження фондів бібліотек;
4. Заходи з підвищення кваліфікаційного рівня бібліотекарів.    
2.
Напрямки діяльності, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку м. Одеси).
 
     1. Капітальні ремонти

8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ
Найменування
1131
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
1139
Оплата інших послуг та інші видатки
1172
Заходи щодо підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, семінари, навчання
2110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2130
Капітальний ремонт

9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної Програми на 2009-2011 роки:

з/п
Показники
Од.
виміру
Джерело
інформації
2009 р.
2010 р.
2011 р.
1.
Затрат
Орієнтовний
обсяг видатків
тис.
грн.
Дані Програми
 
623.0
 
 
587.1
 
 621.8
кількість філій
 
кількість ставок
( разом),  
з них
кількість ставок,
 які мають
навантаження по бібліотечному обслуговуванню
одиниць
Дані Програми
 
За штатним розкладом
та
аналітичні дані
 
        40
 
 
     343
 
     210
 
        41
 
 
       350
 
       215
 
 
          42
 
 
         357
 
         220
        
 
2.
Продукту
 Кількість
книговидач
   тис.
примірників
 
Аналітичні дані
 
3282.4
 
 3363.4
 
3444.4
3.
Ефективності
Кількість
книговидач
 на 1 ставку
бібліотекаря з навантаженням
по бібліотечному
обслуговуванню
   тис.
примірників
 
 
Звітні дані
 
 
     15.6  
 
  
         15.6     
 
 
        15.6
4.
Якості
Збільшення кількості
відвідувань
 
 
     %
 
 
Аналітичні
     дані
 
 
         5
  
 
 
       10
 
 
      15

Секретар ради                                                 О.А. Прокопенко


Страница создана: 2008.07.16 11:42