Рішення
Одеської міської ради
№2899-V від 10.07.2008

 

Внесено зміни рішенням Одеської міської ради №5944-V від 13.07.2010
 
Про затвердження Програми сприяння розвитку шкіл естетичного виховання дітей м. Одеси на 2009-2011 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму сприяння розвитку шкіл естетичного виховання дітей м. Одеси на 2009-2011 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з культури та духовності.Міський голова                                                          Е. Гурвіц

 

 

Додаток
до рішення

Одеської міської ради
№2899-V від 10.07.2008


Програма сприяння розвитку шкіл естетичного виховання дітей
м. Одеси на 2009-2011 роки.


Загальні положення
У м. Одеса функціонує 21 школа естетичного виховання дітей, серед яких 11 музичних, 5 шкіл мистецтв, хореографічна, 2 художніх, хорового мистецтва, театральна, в яких навчаються 7700 учнів. Чимало з них постійно беруть участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, концертах та виставах, художніх виставках. Але на протязі десятиліть до теперішнього часу майже не розвивалась їхня інфраструктура, не поповнювався інструментарій тощо. У зв`язку з цим виникла гостра необхідність створення Програми, яка б включала в себе такі розділи: розвиток інфраструктури, придбання музичних інструментів, поповнення матеріально-технічної бази, організаційна й інформаційно-аналітична робота, творча й виконавська діяльність, капітальні ремонти.
Програма сприяння розвитку шкіл естетичного виховання дітей м. Одеси на 2009-2011 роки (далі-Програма) розроблена з метою збереження та розвитку шкіл естетичного виховання дітей м.Одеси, оновлення матеріально-технічної бази, збільшення контингенту та якості виховання учнів, забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання дітей та юнацтва міста, відповідно до ст.ст. 11,36,119,143 Конституції України, ст.ст. 1-27,38,39,61,63 Закону «Про освіту», ст.ст. 9,10,14,26,27 Закону України «Про позашкільну освіту», ст.ст. 2,3,10-12,14-16,21-24,27 Закону України «Основи законодавства України про культуру», ст.ст. 26,27,31,32,42,44,60,61,72 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»; рішень Одеської міської ради від 15.10.2002р. №414-IV "Про Програму соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року", від 26.07.2002р. №200-IV "Про концепцію соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2012 року".


Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть розв’язанню наявних проблем існування та функціонування шкіл естетичного виховання дітей у місті Одеса.

 


1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
Одеса однією з перших стала на шлях довгострокового цільового планування розвитку міста. Сьогодні, в контексті розвитку Одеси не тільки як міста з величезним економічним потенціалом, а й осередка багатої духовної культури виникає необхідність розширення мережі та комплексної модернізації існуючих шкіл естетичного виховання дітей. Ці якісні зміни зумовлені тим, що в умовах глобалізації ринкових відносин якість життя та задоволення соціально-культурних та духовних потреб населення повинні відповідати загальновизнаним світовим стандартам.
Означені в Програмі цілі та заходи до їх виконання потребують для своєї реалізації програмного методу. Часткове або безсистемне фінансування не допоможе у вирішенні поставлених завдань. Базовим джерелом фінансування діяльності шкіл естетичного виховання дітей є бюджет м. Одеси.


2. Мета програми
Основною метою Програми є збереження та розвиток шкіл естетичного виховання дітей м.Одеси, оновлення матеріально-технічної бази, збільшення контингенту та якості виховання учнів, забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання дітей та юнацтва міста.


3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Програмою пропонується відкриття трьох нових шкіл естетичного виховання дітей (площею до 800 м2) у Київському, Суворовському та Приморському районах міста, де швидко і потужно йде будівництво багатоповерхових жилих будинків, розрахованих на населення репродуктивного віку. Крім того, придбання музичних інструментів, поповнення матеріально-технічної бази (комп`ютери, ксерокси, звукова та світлова апаратура і т.д.), організаційна й інформаційно-аналітична робота (друк авторських програм, рекламної продукції і т.д.), творча й виконавська діяльність (організація виставок, конкурсів та подорожі обдарованих учнів за кордон на великі міжнародні змагання) та капітальні ремонти існуючої мережі.


4. Ресурсне забезпечення програми за рахунок усіх джерел фінансування, в тому числі за рахунок коштів бюджету м. Одеси
Реалізація заходів Програми має здійснюватися за рахунок коштів бюджету м. Одеси, інших джерел, не заборонених законодавством.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті м. Одеси головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню з питань культури та мистецтв Одеської міської ради на відповідний рік.

 
Загальний фонд
Бюджет розвитку
Власні надходження бюджетних установ
всього
2009
243,0
905,0
1041,0
2189,0
2010
256,0
954,0
1099,0
2309,0
2011
270,0
1005,0
1160,0
2435,0

5. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
Виконання Програми сприятиме розвитку галузі культура і мистецтво, спроможної забезпечити умови для творчого розвитку особистості, підвищити культурний рівень дітей та юнацтва міста.
Виконання Програми дозволить комплексно модернізувати та розширити мережу шкіл естетичного виховання дітей, що в контексті розвитку Одеси, як осередка багатої духовної культури відповідає потребам населення та загальновизнаним світовим стандартам.


6. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради, постійна комісія Одеської міської ради з питань культури та духовності.


7. Строки та етапи виконання Програми
Етапи здійснення заходів цієї Програми відбуватимуться відповідно до Переліку (п.8 Програми) строком з 2009 по 2011 роки.

 

8. Перелік заходів і завдань Програми 

 

Проект Паспорту
Програми сприяння розвитку шкіл естетичного виховання дітей м. Одеси на 2009-2011 роки


1. 110000 Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради
(КТКВ) (Найменування головного розпорядника)

2. 110205, 150101 «Школи естетичного виховання дітей»
(КТКВ) (Найменування відповідального виконавця)

3. 110205, 150101 „Програма сприяння розвитку шкіл естетичного виховання дітей на 2009-2011 роки”.


4. Орієнтовний обсяг бюджетного призначення, за роками (тис. грн.):

 
Загальний фонд
Бюджет розвитку
Власні надходження бюджетних установ
всього
2009
243,0
905,0
1041,0
2189,0
2010
256,0
954,0
1099,0
2309,0
2011
270,0
1005,0
1160,0
2435,0

5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

Закони України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Одеської міської ради від 15.10.2002р. №414-IV „Про Програму соціально-економічного розвитку м. Одеси до 2010 року”.


6. Мета бюджетної програми: збереження та розвиток шкіл естетичного виховання дітей м.Одеси, оновлення матеріально-технічної бази, збільшення контингенту та якості виховання учнів, забезпечення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання дітей та юнацтва міста.

7. Напрями діяльності на 2009-2011 роки:

з/п
Напрями діяльності, що здійснюються у межах бюджету м. Одеси
1
Загальний фонд
 
1.     Творча і виконавська діяльність учнів шкіл естетичного виховання дітей
2.     Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання
2
Спеціальний фонд
 
 
 
3.     Капітальні ремонти шкіл естетичного виховання дітей
4.     Придбання музичних інструментів для шкіл естетичного виховання дітей
5.     Поповнення матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей
6.     Творча й виконавська діяльність учнів шкіл естетичного виховання дітей
7.     Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ
Найменування
1137
Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання
1139
Оплата інших послуг та інші видатки
1172
Окремі заходи до реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2130
Капітальний ремонт
9. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми на 2009-2011 роки:
№ з/п
Показники
Одиниця виміру
Джерело інформації
2009р.
2010р.
2011р.
 
 
 
1.
Затрат
 
орієнтовний обсяг видатків
 
 
 
тис. грн.
Дані
Програми
 
2189,0
 
 
2309,0
 
2435,0
кількість установ
 
 кількість ставок
 
кількість педагогічних ставок
 
 
од.
 
 
Аналітична інформація
21
 
1873,75
 
1600,25
21
 
1873,75
 
1600,25
21
 
1873,75
 
1600,25
 
 
2.
Продукту
 
кількість учнів шкіл естетичного виховання дітей 
 
 
чол.
 
Аналітична інформація
 
 
7770
 
 
7770
 
 
7770
 
3.
Ефективності
 
 кількість педагогічних ставок на учня
 
од.
 
 
Аналітична
інформація
 
0,2
 
0,2
 
0,2
 
4.
Якості
кількість учнів - лауреатів конкурсів та фестивалів
 
од.
Аналітична інформація
 
260
 
285
 
310

 

Секретар ради                                                                О.А. Прокопенко


Страница создана: 2008.07.16 11:45