Рішення
Одеської міської ради
№ 4526-VII від 24.04.2019 р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 р. № 6703-VI

«Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через

Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції»

Відповідно до статей 25, 27, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 466, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 461, наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 12.06.2017 р. № 945 «Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг щодо виконання підготовчих та будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», рішення Одеської міської ради від 30.01.2019 р. № 4189-VII «Про заходи щодо підвищення ефективності реалізації повноважень виконавчих органів Одеської міської ради», а також з метою забезпечення надання адміністративних послуг відповідно до вимог чинного законодавства та на засадах відкритості та рівності умов їх отримання Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення Одеської міської ради від 10.06.2015 р. № 6703-VI «Про затвердження переліків адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, у новій редакції» (далі – рішення):
1.1. Додаток 1 «Перелік адміністративних послуг, які надаються Одеською обласною державною адміністрацією, її структурними підрозділами та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради» до рішення та додаток 2 «Перелік адміністративних послуг, які надаються Одеською міською радою та її виконавчими органами через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради» до рішення викласти у новій редакції (додатки 1, 2 відповідно).
1.2. У пунктах 64 – 66 додатку 3 «Перелік адміністративних послуг – документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради» до рішення назву органу, що надає адміністративні послуги «Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради», замінити на «Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради».
1.3. У пункті 21 додатку 4 «Перелік інших адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради» до рішення назву органу, що надає адміністративну послугу «Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради», замінити на «Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики та реалізації державної регуляторної політики.


Міський голова Г. Труханов

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ


Страница создана: 2019.04.26 15:59