Рішення
Одеської міської ради
№ 4690-VII від 12.06.2019 р.


Про внесення змін
до рішення Одеської міської ради
від 12 грудня 2018 року № 3991-VІІ
«Про бюджет міста Одеси на 2019 рік»

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 78, 101 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення Одеської міської ради від  12 грудня 2018 року № 3991-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік»:

1.1.Викласти в наступній редакції абзаци 2, 3, 6, 7 пункту 1 рішення:

«- доходи  бюджету міста Одеси у сумі 11 109 022 183 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Одеси – 10 634 139 683 гривень, та доходи спеціального фонду бюджету міста Одеси – 474 882 500 гривень, згідно з додатками 1, 11 до цього рішення;

- видатки бюджету міста Одеси у сумі 12 082 531 584 гривень,  у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Одеси –  8 737 636 550 гривень, та видатки спеціального фонду бюджету міста Одеси – 3 344 895 034 гривень;

- профіцит за загальним фондом бюджету міста Одеси у сумі  2 012 486 472 гривень та спеціальним фондом бюджету міста Одеси у сумі  325 311 884 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за загальним фондом бюджету міста Одеси у сумі  116 223 339 гривень та спеціальним фондом бюджету міста Одеси у сумі  3 344 686 036 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;».

1.2.Викласти в наступній редакції пункт 5 рішення:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Одеси на реалізацію місцевих програм у сумі 3 334 093 747 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.».

1.3.Викласти в наступній редакції пункт 9 рішення:

«9. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 2 050 000 000 гривень.».

1.4.Доповнити рішення пунктом 91 такого змісту:

«91. Визначити граничний обсяг надання місцевих гарантій на 2019 рік у сумі 900 000 000 гривень.».

1.5. Доповнити рішення пунктом 92 такого змісту:

«92. Установити, що у 2019 році Гарантія Одеської міської ради у сумі   900 000 000 гривень надається для забезпечення виконання всіх боргових зобов’язань суб’єктами господарювання – комунальними підприємствами Одеської міської ради.

Строк надання місцевих гарантій – гарантії діють  до повного виконання всіх боргових зобов’язань комунальними підприємствами Одеської міської ради.

Уповноважити заступника міського голови Вугельмана П.В. від імені Одеської міської ради вчиняти всі необхідні правочини, у тому числі підписувати Договори про надання місцевих гарантій.

Доручити департаменту фінансів Одеської міської ради та комунальним підприємствам Одеської міської ради укладати договори про погашення заборгованості комунальних підприємств Одеської міської ради перед територіальною громадою міста за виконання всіх гарантійних зобов'язань.

Установити комунальним підприємствам Одеської міської ради плату за надання місцевої гарантії у розмірі 1 (одна) гривня у місяць на весь строк дії місцевої гарантії.

Надання майнового або іншого забезпечення за договором про погашення заборгованості комунальних підприємств Одеської міської ради перед територіальною громадою міста за виконання всіх гарантійних зобов'язань не передбачається.».

1.6.Викласти в наступній редакції пункт 18 рішення:

«18. Установити, що видатки бюджетних установ, які фінансуються з бюджету міста Одеси та розташовані в одній будівлі, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, телекомунікаційних та загальнобудинкових послуг здійснює розпорядник бюджетних коштів, на балансі якого знаходиться ця будівля або яка передана йому в оперативне управління (оренду).». 

1.7. Викласти в наступній редакції абзац 10 пункту 19 рішення:

«- платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, у сумі 149 361 618 гривень (проекти «Розвиток міської інфраструктури в Україні» «закритий та відкритий компоненти» у сумі 102 952 366 гривень; «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» у сумі 45 483 918 гривень та «Міський громадський транспорт України» (підпроект «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь») у сумі 925 334 гривень) (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Одеської міської ради);».

1.8. Доповнити рішення пунктом 231 такого змісту:

«231. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради замість управління архітектури та містобудування Одеської міської ради».

1.9.  У додатки 1, 11, 2, 3, 5, 6 до рішення внести зміни згідно із додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, відповідно.

1.10. Додатки 7, 81 до рішення викласти у новій редакції згідно із     додатками 7, 8, відповідно.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

  

Міський голова        Г. Труханов

ДОДАТКИ 1-8

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ


 Рішення Одеської міської ради № 4690-VII від 12.06.2019 р. оприлюднено в газеті «Жизнь в Одессе» Спецвипуск №4 від 03.07.2019p.


Страница создана: 2019.06.19 15:58