Рішення
Одеської міської ради
№ 4700-VII від 12.06.2019 р.

 

 Про затвердження «Звіту з моніторингу виконання заходів «Плану дій для сталого енергетичного розвитку м. Одеси до 2020 року» за 2016-2018 роки»


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виконання зобов’язань в рамках співпраці з Європейською ініціативою «Угода мерів» щодо надання моніторингового звіту по реалізації заходів «Плану дій для сталого енергетичного розвитку м. Одеси», Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт з моніторингу виконання заходів «Плану дій для сталого енергетичного розвитку м. Одеси до 2020 року» за 2016-2018 роки», згідно з додатком.
2. Доручити комунальній установі «Грантовий офіс «Одеса 5Т» забезпечити подання звіту з моніторингу виконання заходів «Плану дій для сталого енергетичного розвитку м. Одеси до 2020 року» за 2016-2018 роки на розгляд Європейської комісії до 31 липня 2019 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

Міський голова Г. Труханов

 РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

Додаток до рішення
Одеської міської ради
№ 4700-VII від 12.06.2019 р.
Звіт
з моніторингу виконання заходів «Плану дій

для сталого енергетичного розвитку м. Одеси до 2020 року»

 за 2016-2018 роки.

У 2015 році місто Одеса приєдналось до Європейської ініціативи "Угода мерів" і прийняло на себе зобов'язання до 2020 року знизити споживання різних видів енергії (теплової, електричної, енергії з відновлюваних джерел та інших) на 20% до 2020 року, що складе 2 266 409 МВт*год.

Рішенням Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1339-VII затверджено «План дій для сталого енергетичного розвитку м. Одеси до 2020 року» (далі - ПДСЕР). 29 червня 2017 року ПДСЕР отримав позитивну оцінку від Об'єднаного дослідницького Центру Європейської Комісії – JRC.

ПДСЕР це стратегічний документ міста із впровадження заходів, які дозволять скоротити споживання енергоресурсів і, як наслідок, зменшити викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище.

Відповідно до взятих зобов’язань у рамках співпраці з Європейською ініціативою «Угода мерів», обов’язковим є затвердження описового моніторингового звіту про виконання ПДСЕР рішенням виконавчого комітету міської ради. Звіт розроблено відповідно до моніторингових форм, визначених офісом «Угоди мерів» та об’єднаним дослідним центром Європейської Комісії – JRC. Згідно їх рекомендацій, економію  енергоресурсів і скорочення викидів СО2 від реалізованих заходів розраховано за попередніми даними з урахуванням прогнозних показників результативності, передбачених ПДСЕР.

Ряд заходів у сфері муніципальних та житлових будівель, транспорту, які планувалось виконувати в рамках міських та державних програм з енергоефективності виконано за рахунок інших програм. Недовиконання або відтермінування виконання деяких заходів у звітному періоді пов’язане з недостатністю фінансування програм, якими вони були передбачені.

В 2016-2018 роках було реалізовано заходи в сферах муніципальних та житлових будівель, теплопостачання, промисловості, транспорту, зовнішнього освітлення, тощо. Також запроваджувалися заходи орієнтовані на зміну свідомості населення та зміну його ставлення до енергозбереження і заходи із стимулювання впровадження енергоефективності.

 
 

За звітний період на впровадження заходів з енергоефективності у сферах муніципальних та житлових будівель, теплопостачання, промисловості, транспорту, зовнішнього освітлення витрачено 5 762 048 578 грн, що становить 86,6 % від загальних планових інвестицій на весь період реалізації ПДСЕР, в тому числі по секторах:

 

Всього по секторам ПДСЕР

Загальна сума ПДСЕР до 2020 року (грн)

Виконано станом на кінець 2018 року (грн)

Виконання ПДСЕР (%)

Муніципальні будівлі
528 141 120
1 381 491 675
261,6
Сектор обслуговування
182 730 000
0
0
Житловий сектор
1 204 566 670
919 865 400
76,4
Вуличне освітлення
231 814 000
35 235 866
15,2
Промисловість
2 113 602 837
800 208 847
37,9
Транспортний сектор
1 486 912 300
2 007 849 269
135,0
Місцеве виробництво тепла
825 098 835
582 545 800
70,6
Організаційно-правові заходи
79 980 000
34 851 721
43,6
Загальна сума (грн)
6 652 845 762
5 762 048 578
86,6
 

Зменшення викидів СО2 за результатами впровадження заходів становить 644 902 тон, що дорівнює 67 % від обсягу скорочення викидів СО2, запланованого до 2020 року. Економія енергоресурсів становить 1 661 377 МВт/г, що дорівнює 73,3 % від загального обсягу економії енергії,  запланованого до 2020 року.

У зв’язку з динамікою росту індексів інфляції та цін будівництва в Україні за період з 2015 по 2018 роки на впровадження запланованих заходів витрачено 86,6 % запланованих інвестицій, показник зменшення викидів СО2 виконано на 67 %.

 

Секретар ради                                                                       О. Потапський


Страница создана: 2019.06.20 10:27