Рішення
Одеської міської ради
№ 4731-VII від 12.06.2019 р.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у власність шляхом продажу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВСЕ ДЛЯ АЗС» земельної ділянки, площею 0,0478 га, за адресою: місто Одеса, спуск Маринеска, 12, цільове призначення – B.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, вид використання – для експлуатації та обслуговування автомийки

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 79-1, частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВСЕ ДЛЯ АЗС» (далі – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВСЕ ДЛЯ АЗС», ідентифікаційний код 31382492) щодо викупу земельної ділянки, площею 0,0478 га, за адресою: місто Одеса, спуск Маринеска, 12, для експлуатації та обслуговування автомийки, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблений ТОВ «СПЕКТР НОВА», звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений Українською універсальною біржею, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,0478 га (кадастровий номер 5110137500:04:012:0014, категорія земель за основним цільовим призначенням – землі житлової та громадської забудови), за адресою: місто Одеса, спуск Маринеска, 12, цільове призначення – B.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), вид використання – для експлуатації та обслуговування автомийки.
2. Передати у власність шляхом продажу ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВСЕ ДЛЯ АЗС» земельну ділянку (кадастровий номер 5110137500:04:012:0014) із земель житлової та громадської забудови, площею 0,0478 га, за адресою: місто Одеса, спуск Маринеска, 12, цільове призначення – B.03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку), вид використання – для експлуатації та обслуговування автомийки.
3. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:04:012:0014), площею 0,0478 га, за адресою: місто Одеса, спуск Маринеска, 12, у розмірі 723 850 (сімсот двадцять три тисячі вісімсот п’ятдесят) гривень 00 копійок, без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку (висновок про вартість земельної ділянки від 30.05.2019 року).
4. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВСЕ ДЛЯ АЗС» (додається).
5. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
6. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки
між Одеською міською радою та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВСЕ ДЛЯ АЗС» підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
7. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 6 цього рішення, з вини ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВСЕ ДЛЯ АЗС», дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова Г. Труханов

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ


Страница создана: 2019.07.01 16:10