Рішення
Одеської міської ради
№ 4909-VII від 31.07.2019 р.

Про передачу у власність шляхом продажу гр. Чернецькій Аллі Іванівні земельної ділянки, площею 0,0049 га, за адресою: місто Одеса, провулок Вузький, 1, цільове призначення – В.02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши заяву гр. Чернецької Алли Іванівни (далі – гр. Чернецька А.І., реєстраційний номер облікової картки платника податків) щодо викупу земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:39:006:0084), площею 0,0049 га, за адресою: місто Одеса, провулок Вузький, 1, що знаходиться в оренді згідно з договором оренди землі від 04.06.2015 року, право оренди зареєстровано в реєстрі за № 9917656 від 04.06.2015 року, цільове призначення – В.02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), вид використання – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ПП «ДЕЛЬТА-КОНСАЛТІНГ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати у власність шляхом продажу гр. Чернецькій А.І. земельну ділянку (кадастровий номер 5110136900:39:006:0084) із земель житлової та громадської забудови, площею 0,0049 га, за адресою: місто Одеса, провулок Вузький, 1, цільове призначення – В.02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), вид використання – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:39:006:0084), площею 0,0049 га, за адресою: місто Одеса, провулок Вузький, 1, у розмірі 79 805 (сімдесят дев’ять тисяч вісімсот п’ять) гривень 00 копійок, без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку (висновок про ринкову вартість земельної ділянки від 05.06.2019 року № 56).

3. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та гр. Чернецькою А.І. (додається).

4. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.

5. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та гр. Чернецькою А.І. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.

6. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 5 цього рішення, з вини гр. Чернецької А.І., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова                                                                                  Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2019.08.08 16:03