Рішення
Одеської міської ради
№ 5281-VII від 30.10.2019 р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік»

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 78, 101 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року № 3991-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2019 рік»:
1.1. Викласти в наступній редакції абзаци 2, 3, 5, 6, 7 пункту 1 рішення:
«- доходи бюджету міста Одеси у сумі 11 446 919 657 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Одеси –10 869 930 644 гривень, та доходи спеціального фонду бюджету міста Одеси – 576 989 013 гривень, згідно з додатками 1, 11 до цього рішення;
- видатки бюджету міста Одеси у сумі 12 584 670 985 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Одеси –9 062 559 719 гривень, та видатки спеціального фонду бюджету міста Одеси – 3 522 111 266 гривень;
- надання кредитів з бюджету міста Одеси у сумі 7 725 590 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Одеси – 6 754 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста Одеси – 971 590 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 1 939 159 907 гривень та спеціальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 325 311 884 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за загальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 138 382 982 гривень та спеціальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 3 271 360 270 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;».
1.2. Викласти в наступній редакції пункт 5 рішення:
«5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Одеси на реалізацію місцевих програм у сумі 4 565 918 432 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.».

1.3. Викласти в наступній редакції абзац другий пункту 17 рішення:
«Встановити департаменту освіти та науки Одеської міської ради обсяг видатків на оплату енергосервісу у межах бюджетних призначень, визначених цим рішенням, у сумі 5 012 799 гривень.».
1.4. Викласти в наступній редакції абзаци дев’ятий, десятий та чотирнадцятий пункту 19 рішення:
«- надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Агентство програм розвитку Одеси» в сумі 94 977 215 гривень для забезпечення виконання зобов’язань по проекту «Розвиток міської інфраструктури в Україні» «закритий та відкритий компоненти» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент міського господарства Одеської міської ради);
- платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань за проектом «Міський громадський транспорт України» (підпроект «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь») у сумі 925 334 гривень (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Одеської міської ради);
- надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Одесміськелектротранс» в сумі 12 440 355 гривень для забезпечення виконання зобов’язань по інвестиційному проекту «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради);».
1.5. Доповнити рішення пунктом 341такого змісту:
«341. Встановити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зберігаються на рахунках виконавців, відкритих в органах Державної казначейської служби України, для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.».
1.6. У додатки 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 8 до рішення внести зміни згідно із додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, відповідно.
1.7. Додаток 7 до рішення викласти у новій редакції згідно із додатком 9.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                      Г. Труханов

ДОДАТКИ 

Результати поіменного голосування

Рішення Одеської міської ради №5281-VII від 30.10.2019р. оприлюднено в газеті «Жизнь в Одессе» №50 від 15.11.2019p.


Страница создана: 2019.11.04 13:27