Втратило чинність рішенням № 5823-VII від 18.03.2020 р.

Рішення
Одеської міської ради
№ 5321-VII від 30.10.2019 р.

Про припинення договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та фізичною особою-підприємцем Залевською Вірою Панасівною, шляхом його розірвання, та надання фізичній особі-підприємцю Байло Олександрі Сергіївні в оренду земельних ділянок та надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, загальною площею 0,0170 га, цільове призначення яких змінюється, за адресою: місто Одеса, вулиця Львівська, 15-А

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, частинами 1, 2 статті 20, частинами 1, 2 статті 120, частиною 1 статті 123, статтями 124, 127, 128, пунктами «е» частини 1 статті 141 Земельного кодексу України, абзацом 8 частини 1 статті 31 Закону України «Про оренду землі», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Залевської Віри Панасівни (далі – ФОП Залевська В.П., реєстраційний номер облікової картки платника податків) та фізичної особи-підприємця Байло Олександри Сергіївни (далі – ФОП Байло О.С., реєстраційний номер облікової картки платника податків), а також інші додані до нього документи, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Припинити договір оренди землі, укладений між Одеською міською радою та ФОП Залевською В.П. щодо земельних ділянок, кадастровий номер 5110136900:34:019:0031, площею 0,0055 га та кадастровий номер 5110136900:34:019:0032, площею 0,0115 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Львівська, 15-А, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чапським А.Е.
від 20 грудня 2006 року в реєстрі за № 901, та зареєстрований в Одеській регіональній філії ДП ЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 16 липня 2007 року за № 040750500093,
шляхом його розірвання.
2. Змінити вид використання земельної ділянки за адресою: місто Одеса, вулиця Львівська, 15-А (кадастровий номер 5110136900:34:019:0031), площею 0,0055 га, з «для експлуатації та обслуговування торгівельного павільйону» на «для будівництва та експлуатації підприємства громадського обслуговування».
3. Змінити вид використання земельної ділянки за адресою: місто Одеса, вулиця Львівська, 15-А (кадастровий номер 5110136900:34:019:0032), площею 0,0115 га, з «для благоустрою прилеглої території» на «для будівництва та експлуатації підприємства громадського обслуговування».
4. Надати ФОП Байло О.С. в оренду земельні ділянки за адресою: місто Одеса, вулиця Львівська, 15-А кадастровий номер 5110136900:34:019:0031, площею 0,0055 га та кадастровий номер 5110136900:34:019:0032, площею 0,0115 га, категорія земель за основним цільовим призначенням – землі житлової та громадської забудови,
для будівництва та експлуатації підприємства громадського обслуговування, цільове призначення – В.03.07. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, до 16.07.2022 р.
5. Затвердити орендну плату в розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
6. Затвердити проект договору оренди землі між Одеською міською
радою та ФОП Байло О.С. (додається).
7. Зобов’язати ФОП Байло О.С.:
7.1. Дотримуватися положень статті 96 Земельного кодексу України, виконувати вимоги та умови землекористування, передбачені договором оренди землі, визначені службами й організаціями міста та області, викладені в проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
7.2. Оформити в порядку, встановленому чинним законодавством, договір оренди землі, передбачений пунктом 6 цього рішення.
7.3 Протягом двох місяців з дати прийняття цього рішення укласти
з КП «Міськзелентрест» охоронний договір на зелені насадження,
але не пізніше дати укладення договору оренди землі.
8. Встановити, що у разі невиконання пункту 7 цього рішення, Одеська міська рада має право в односторонньому порядку визнати це рішення таким, що втратило чинність.
9. Доручити департаменту комунальної власності Одеської міської ради здійснювати контроль за виконанням умов договору оренди землі.
10. Рекомендувати Південному управлінню у м. Одесі Головного управління ДПС в Одеській області здійснювати контроль за надходженням коштів від орендної плати за землю згідно з чинним законодавством.
11. Надати ФОП Байло О.С. дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється, загальною площею 0,0170 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Львівська, 15-А, з цільового призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на цільове призначення – В.03.10. для будівництва та обслуговування ринкової інфраструктури, категорія земель за основним цільовим призначенням – землі житлової та громадської забудови, а саме:
– земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:34:019:0031),
площею 0,0055 га;
– земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:34:019:0032),
площею 0,0115 га.
12. Зобов`язати ФОП Байло О.С. після формування земельних ділянок надати до департаменту комунальної власності Одеської міської ради розроблений та погоджений у встановленому законом порядку проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок та витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки.
13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова Г. Труханов

 


Страница создана: 2019.11.11 17:13