Рішення
Одеської міської ради
№ 5648-VII від 06.02.2020 р.

Про звернення до Президента України Зеленського В.О. щодо здійснення ним права законодавчої ініціативи з питань делегування органам місцевого самоврядування повноважень щодо введення мораторію на забудову окремих територій


Відповідно до частин 1, 2 статті 16, частини 3 статті 24, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи положення Конституції України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою створення умов, в яких територіальні громади матимуть реальну можливість впливати на регулювання питань забудови відповідної території, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутись до Президента України Зеленського В.О. щодо здійснення ним права законодавчої ініціативи з питань делегування органам місцевого самоврядування повноважень щодо введення мораторію на забудову окремих територій відповідних територіальних громад (звернення додається).
2. Уповноважити Одеського міського голову Труханова Г.Л. підписати відповідне звернення для його подальшого направлення Президенту України Зеленському В.О.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Одеського міського голову Труханова Г.Л.

Міський голова Г. Труханов

Додаток до рішення
Одеської міської ради
№ 5648-VII від 06.02.2020 р.

Шановний пане Президенте України!

Територіальна громада міста Одеси в особі представницького органу місцевого самоврядування Одеської міської ради звертається до Вас, як до суб’єкта законодавчої ініціативи, у зв’язку із нагальною необхідністю закріплення на законодавчому рівні умов, за яких територіальні громади матимуть реальну можливість впливати на регулювання питань забудови відповідної території громади.
Стаття 140 Конституції України гарантує територіальним громадам право самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Стаття 144 Конституції України закріплює, що органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.
Однак, на сьогоднішній день жодний закон України не наділяє органи місцевого самоврядування повноваженнями щодо введення мораторію на забудову відповідної території громади.
Законодавчі зміни у сфері будівництва, що відбулись останнім часом, направлені, перш за все, на забезпечення доступності та зручності отримання забудовниками послуг у сфері будівництва, прозорість надання таких послуг. Але залишено поза увагою питання надання можливості територіальній громаді негайно зупиняти хаотичну забудову, яка руйнує рекреаційну, історико-архітектурну та туристичну привабливість міста.
Без визначення відповідних повноважень у законі України прийняття органом місцевого самоврядування рішення щодо мораторію не породжуватиме правових наслідків для зупинення забудови та залишиться лише волевиявленням громади без правового механізму його реалізації. Судовий захист інтересів громади, зважаючи на строки розгляду справ та особливості судового процесу, не позбавляє забудовників можливості продовжувати будівництво, що створює незворотні негативні наслідки для міста.
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» серед підстав відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт та серед підстав анулювання такого дозволу не містить можливості територіальної громади в особі органу місцевого самоврядування прийняти рішення щодо мораторію на забудову, яке має стати правовою підставою для відмови або анулювання дозволу на будівництво. Питання знесення самочинно збудованого об’єкта, у разі добровільної відмови забудовника, може вирішуватись лише у судовому порядку.
Таким чином, територіальна громада не захищена від зловживань забудовників при проведенні забудови та не має реальних важелів впливу, оскільки не уповноважена законом самостійно вирішувати питання зупинення забудови об’єктів (особливо об’єктів, що за класом наслідків належать до об’єктів із значними наслідками) з урахуванням історико-культурних, географічних, природоохоронних та оздоровчих особливостей території забудови.
Відповідно до частини 3 статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України.
Зважаючи на вищевикладене, просимо Вас, шановний пане Президенте України, здійснити своє право законодавчої ініціативи шляхом внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту з питань делегування органам місцевого самоврядування повноважень щодо введення мораторію на забудову окремих територій відповідних територіальних громад.

 З глибокою повагою,

Міський голова Г. Труханов

Секретар ради О. Потапський

Результати поіменного голосування 


Страница создана: 2020.02.13 16:21