Рішення
Одеської міської ради
№ 5676-VII від 06.02.2020 р.

Про присвоєння земельній
ділянці адреси: м. Одеса,
вул. Бригадна, 119-А

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр. Наніша Івана Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків), щодо присвоєння земельній ділянці адреси: м. Одеса, вул. Бригадна, 119-А, що раніше була розташована за адресою: м. Одеса, вул. Бригадна, 119 та належить гр. Нанішу І.М., Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Присвоїти земельній ділянці (кадастровий номер 5110136900:19:001:0061), адресу: м. Одеса, вул. Бригадна, 119-А.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова         Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2020.02.21 15:22