Рішення
Одеської міської ради
№ 5678-VII від 06.02.2020 р.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ВОЛОДИМИР ЛТД», передачу у власність шляхом продажу земельних ділянок, площею 0,0619 га та 0,0204 га, та передачу в оренду земельної ділянки, площею 0,0340 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Балківська, 54

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, 79-1, частиною 2 статті 116, статтями 123, 124, 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМИ «ВОЛОДИМИР ЛТД» (далі – ТОВ ФІРМА «ВОЛОДИМИР ЛТД», ідентифікаційний код 19046192) на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, за адресою: місто Одеса, вулиця Балківська, 54, проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розроблений ПП «Одесгеосервіс», звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок, розроблені Українською універсальною біржою, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок (категорія земель за основним цільовим призначенням – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), площею 0,0619 га (кадастровий номер 5110137500:15:001:0049), площею 0,0204 га (кадастровий номер 5110137500:15:001:0048), та земельної ділянки (категорія земель за основним цільовим призначенням – землі рекреаційного призначення), площею 0,0340 га (кадастровий номер 5110137500:15:001:0047), за адресою: місто Одеса, вулиця Балківська, 54.
2. Передати у власність шляхом продажу ТОВ ФІРМІ «ВОЛОДИМИР ЛТД» земельну ділянку (кадастровий номер 5110137500:15:001:0049) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, площею 0,0619 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Балківська, 54, цільове призначення – J.12.11 для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу, вид використання – для експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу з приміщеннями сервісного обслуговування водіїв.
3. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:15:001:0049), площею 0,0619 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Балківська, 54, у розмірі 641 377,00 грн. (шістсот сорок одна тисяча триста сімдесят сім гривень 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку (висновок про вартість земельної ділянки від 04.11.2019 року).
4. Передати у власність шляхом продажу ТОВ ФІРМІ «ВОЛОДИМИР ЛТД» земельну ділянку (кадастровий номер 5110137500:15:001:0048) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, площею 0,0204 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Балківська, 54, цільове призначення – J.12.11 для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу, вид використання – для експлуатації та обслуговування автозаправного комплексу з приміщеннями сервісного обслуговування водіїв.
5. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137500:15:001:0048), площею 0,0204 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Балківська, 54, у розмірі 213 523,00 грн. (двісті тринадцять тисяч п’ятсот двадцять три гривні 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку (висновок про вартість земельної ділянки від 04.11.2019 року).
6. Погодити проект договору купівлі-продажу земельних ділянок між Одеською міською радою та ТОВ ФІРМОЮ «ВОЛОДИМИР ЛТД» (додається).
7. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельних ділянок за проектом, що додається.
8. Визначити, що договір купівлі-продажу земельних ділянок між Одеською міською радою та ТОВ ФІРМОЮ «ВОЛОДИМИР ЛТД» підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
9. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельних ділянок протягом строку, вказаного у п. 8 цього рішення, з вини ТОВ ФІРМИ «ВОЛОДИМИР ЛТД», дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
10. Надати ТОВ ФІРМІ «ВОЛОДИМИР ЛТД» в оренду земельну ділянку (кадастровий номер 5110137500:15:001:0047), площею 0,0340 га (категорія земель за основним цільовим призначенням – землі рекреаційного призначення), за адресою: місто Одеса, вулиця Балківська, 54, цільове призначення – E.07.01 для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, вид використання – для благоустрою і озеленення території, на 20 років.
11. Затвердити орендну плату в розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
12. Затвердити проект договору оренди землі між Одеською міською радою та ТОВ ФІРМОЮ «ВОЛОДИМИР ЛТД» (додається).
13. Зобов’язати ТОВ ФІРМУ «ВОЛОДИМИР ЛТД»:
13.1. Дотримуватися положень статті 96 Земельного кодексу України, виконувати вимоги та умови землекористування, передбачені договором оренди землі, визначені службами й організаціями міста та області, викладені в проекті землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
13.2. Оформити в порядку, встановленому чинним законодавством, договір оренди землі, передбачений п. 12 цього рішення.
13.3. Протягом двох місяців з дати прийняття цього рішення укласти з КП «Міськзелентрест» охоронний договір на зелені насадження, на земельну ділянку, площею 0,0340 га, але не пізніше дати укладання договору оренди землі, або в той самий термін надати до департаменту комунальної власності Одеської міської ради довідку (інформацію) про відсутність зелених насаджень на земельній ділянці.
14. Встановити, що у разі невиконання п. 13 цього рішення, Одеська міська рада має право в односторонньому порядку визнати це рішення таким, що втратило чинність без відшкодування замовнику витрат, пов’язаних з розробкою землевпорядної документації щодо відведення земельної ділянки, та вимагати від ТОВ ФІРМИ «ВОЛОДИМИР ЛТД» сплатити збитки у розмірі орендної плати з дати прийняття цього рішення.
15. Доручити департаменту комунальної власності Одеської міської ради здійснювати контроль за виконанням умов договору оренди землі.
16. Рекомендувати Південному управлінню у м. Одесі Головного управління ДПС в Одеській області здійснювати контроль за надходженням коштів від орендної плати за землю згідно з чинним законодавством.
17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2020.02.24 12:49