Рішення
Одеської міської ради
№ 5680-VII від 06.02.2020 р.

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, загальною площею 0,2611 га, та передачу у власність шляхом продажу фізичній особі-підприємцю Романенко Олександру Миколайовичу земельної ділянки, площею 0,2268 га, за адресою: місто Одеса, проспект Добровольського, 82б, цільове призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації та обслуговування торговельного комплексу і міні-ринку

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 56 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, статтями 123, 124, 127, 128, частиною 12 статті 186 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Романенка Олександра Миколайовича (далі – ФОП Романенко О.М., реєстраційний номер облікової картки платника податків 1892700057) щодо викупу земельної ділянки, за адресою: місто Одеса, проспект Добровольського, 82б, цільове призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації та обслуговування торговельного комплексу і міні-ринку, технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, розроблену МПП «ЗЕМЛЕУСТРІЙ», звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «ГЕОКОНСАЛТИНГ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, загальною площею 0,2611 га (категорія земель за основним цільовим призначенням – землі житлової та громадської забудови), цільове призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: місто Одеса, проспект Добровольського, 82б, що знаходиться в оренді на підставі договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та ФОП Романенко О.М., посвідченого 23 лютого 2018 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. в реєстрі № 266, державна реєстрація іншого речового права № 25011688 від 23.02.2018 року, поділивши її наступним чином:
– земельна ділянка (кадастровий номер 5110137600:13:011:0008) площею 0,2268 га, вид використання – для експлуатації та обслуговування торговельного комплексу і міні-ринку;
– земельну ділянку (кадастровий номер 5110137600:13:011:0007) площею 0,0343 га, вид використання – для експлуатації та обслуговування торговельного комплексу і міні-ринку.
2. Передати у власність шляхом продажу ФОП Романенко О.М. земельну ділянку (кадастровий номер 5110137600:13:011:0008) із земель житлової та громадської забудови, площею 0,2268 га, за адресою: місто Одеса, проспект Добровольського, 82б, цільове призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації та обслуговування торговельного комплексу і міні-ринку.
3. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:13:011:0008), площею 0,2268 га, за адресою: місто Одеса, проспект Добровольського, 82б, у розмірі 3 282 998,04 (три мільйони двісті вісімдесят дві тисячі дев’ятсот дев’яносто вісім) гривень 04 копійки, без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку (висновок оцінювачів про ринкову вартість земельної ділянки від 29.11.2019 року).
4. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Романенко О.М. (додається).
5. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки за проектом, що додається.
6. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ФОП Романенко О.М. підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
7. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 6 цього рішення, з вини ФОП Романенко О.М., дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
8. Внести відповідні зміни до договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та ФОП Романенко О.М., посвідченого 23 лютого 2018 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. в реєстрі № 266, право оренди зареєстровано від 23.02.2018 року № 25011688.
9. Затвердити проект додаткового договору (угоди) про внесення змін до договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та ФОП Романенко О.М. (додається).
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2020.02.24 13:00