Рішення
Одеської міської ради
№ 6086-VII від 10.06.2020 р.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та передачу у власність шляхом продажу МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПОЛИНЬ» В ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ земельної ділянки, площею 0,1760 га, за адресою: місто Одеса, проспект Добровольського, 118, цільове призначення – В.03.08 для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 79-1, частиною 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛИНЬ» В ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (далі – МП «ПОЛИНЬ» ТОВ, ідентифікаційний код 13903181) щодо викупу земельної ділянки, площею 0,1760 га, за адресою: місто Одеса, проспект Добровольського, 118, вид використання – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблений фізичною особою-підприємцем Павленко Оленою Вікторівною, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розроблений ТОВ «ГЕОКОНСАЛТИНГ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,1760 га (кадастровий номер 5110137600:06:002:0069, категорія земель за основним цільовим призначенням – землі житлової та громадської забудови), за адресою: місто Одеса, проспект Добровольського, 118, цільове призначення – В.03.08 для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, вид використання – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.
2. Передати у власність шляхом продажу МП «ПОЛИНЬ» ТОВ земельну ділянку (кадастровий номер 5110137600:06:002:0069) із земель житлової та громадської забудови, площею 0,1760 га, за адресою: місто Одеса, проспект Добровольського, 118, цільове призначення – В.03.08 для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, вид використання – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.
3. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:06:002:0069), площею 0,1760 га, за адресою: місто Одеса, проспект Добровольського, 118, у розмірі 2 363 680,00 грн. (два мільйона триста шістдесят три тисячі шістсот вісімдесят гривень 00 копійок), без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (висновок експертів-оцінювачів про вартість об’єкту оцінки від 18.03.2020 року).
4. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та МП «ПОЛИНЬ» ТОВ .
5. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки згідно з проектом, що додається.
6. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та МП «ПОЛИНЬ» ТОВ підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
7. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 6 цього рішення, з вини МП «ПОЛИНЬ» ТОВ, дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова                                                                Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2020.06.25 15:54