Рішення
Одеської міської ради
№ 6085-VII від 10.06.2020 р.

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, площею 0,0845 га, яка знаходиться в оренді гр. Євтушенко Інни Едуардівни, за адресою: місто Одеса, вулиця Троїцька, 9, та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,0786 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Троїцька, 9

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, частиною 2 статті 79-1, частиною 1 статті 124, статтями 127, 128, частиною 12 статті 186 Земельного кодексу України, статтею 56 Закону України «Про землеустрій», наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, за адресою: місто Одеса, вулиця Троїцька, 9, які знаходяться в оренді гр. Євтушенко Інни Едуардівни (далі – гр. Євтушенко І.Е., реєстраційний номер облікової картки платника податків), розроблену товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІЯ-2010», а також інші додані до нього документи, Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, площею 0,0845 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Троїцька, 9, яка знаходиться в оренді на підставі договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та гр. Євтушенко І.Е., посвідченого 19 березня 2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. в реєстрі за № 563, право оренди зареєстровано 19.03.2020 року № 36026777 (категорія земель – землі житлової та громадської забудови), для експлуатації та обслуговування кафе (цільове призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), поділивши її наступним чином:
- земельна ділянка (кадастровий номер 5110137500:28:003:0003), площею 0,0059 га;
- земельна ділянка (кадастровий номер 5110137500:28:003:0004), площею 0,0786 га.
2. Припинити право оренди на земельну ділянку (кадастровий номер 5110137500:28:003:0003) площею 0,0059 га та зарахувати її до земель запасу міста Одеси.
3. Внести відповідні зміни до договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та гр. Євтушенко І.Е., посвідченого 19 березня 2020 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чужовською Н.Ю. в реєстрі за № 563, право оренди зареєстровано 19.03.2020 року № 36026777.
4. Затвердити проект додаткового договору (угоди) про внесення змін до договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та гр. Євтушенко І.Е.(додається).
5. Зобов’язати гр. Євтушенко І.Е. оформити в порядку, встановленому чинним законодавством, додатковий договір (угоду) про внесення змін до договору оренди землі, укладеного між Одеською міською радою та гр. Євтушенко І.Е., передбачений п. 4 цього рішення.
6. Встановити, що у разі невиконання п. 5 цього рішення, Одеська міська рада має право визнати дане рішення таким, що втратило чинність.
7. Доручити департаменту комунальної власності Одеської міської ради повідомити гр. Євтушенко І.Е. про необхідність внесення відповідних змін до договору оренди землі.
8. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею 0,0786 га, за адресою: місто Одеса, вулиця Троїцька, 9, цільове призначення – В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для експлуатації та обслуговування кафе.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.

Міський голова Г. Труханов

Результати поіменного голосування


Страница создана: 2020.06.25 15:54